Vem ärver då min morbror avlider?

2021-05-12 i Arvsordning
FRÅGA |Hej, jag och mina syskon ärvde min moster genom testamente, hon hade inga egna barn. Jag undrar om vi ärver vår morbror ,han har inga egna barn, när han går bort, där finns fler syskon som lever även vår mor lever. Vad gäller för vår mosters arvslott?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB).Vem ärver?Vem som har arvsrätt inom svensk rätt delas upp i tre arvsklasser. I första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna har rätt att ärva i första hand. Om den avlidne inte har några barn går man vidare till den andra arvsklassen. I denna ingår den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB). Om det inte finns några arvingar i den andra arvsklassen går man vidare till den tredje. I denna ingår den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn (2 kap. 3 § ÄB).Om en arvinge avlidit kan dennes arvingar träda i dennes ställe i enlighet med den så kallade istadarätten.Det finns även en arvsrätt för en efterlevande make (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före makarnas gemensamma barns arvsrätt. De får istället rätt att ärva då båda föräldrarna avlidit (3 kap. 2 § ÄB). Eftersom jag tolkar din fråga som att din morbror inte är gift kommer jag inte gå djupare in på efterlevande makes arvsrätt.Om en avliden inte har några barn och inte är gift går arvet till den andra arvsklassen. I denna är det i första hand den avlidnes föräldrar som ska ärva, och de ska få hälften av arvet var. Är en av föräldrarna avliden får föräldern som lever sin halva och den avlidna förälderns halva ska delas lika mellan den avlidnes syskon (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Om båda föräldrarna är avlidna ska den avlidnes syskon dela jämt på hela arvet.Om ett syskon som ska ärva på detta sätt är avliden, träder dennes barn in i dennes ställe på grund av istadarätten. Om det avlidna syskonet inte har några barn eller barnbarn osv. fördelas dennes del istället till de övriga syskonen.Din situationOm din morbror, som är din mammas bror och inte din mosters man om jag förstått det rätt, avlider är det alltså arvingarna i den andra arvsklassen som ska ärva. Jag tolkar din fråga som att hans föräldrar inte lever, och då är det hans syskon som ska dela lika på arvet. Låt säga att han har tre syskon, då ska dessa få en tredjedel var av arvet. Eftersom hans ena syster, din moster, inte lever kan hon inte ärva efter honom. Istället hade hennes barn kunnat träda i hennes ställe och dela på hennes del. Eftersom hon inte har några barn, och därmed inte heller några barnbarn, kommer hennes del istället fördelas på de övriga syskonen. De får då hälften var.Om din mor skulle vara avliden då din morbror avlider kommer du och dina syskon träda i hennes ställe i enlighet med istadarätten. Ni delar då lika på den del som skulle tillfallit din mor. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad händer med arvet efter den först avlidne maken vid den efterlevande makens bortgång?

2021-05-07 i Arvsordning
FRÅGA |Hej!En nära vän till mig har gått bort. Hon var gift och de hade inga barn. Han har ärvt henne. Båda två har syskon och syskonbarn, och hennes mor är i livet. Vem ärver vid hans frånfälle?Har hennes syster rätt till arv efter hans frånfälle trots att han ärvt allt och de inte har släktband?Kan han testamentera bort allt?Tacksam för svar.HälsningarK
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag beklagar din förlust, och hoppas att jag kan klara upp vad som gäller avseende arvet efter din vän. Arvet efter din vän ska vid hennes makes bortgång tillbaka till hennes arvingar Makes arvsrätt innebär att kvarlåtenskapen efter den först avlidne maken tillfaller den efterlevande maken medan denne fortfarande är i livet (3 kap. 1 § ärvdabalken). Vid den efterlevande makens bortgång ska det han ärvde av sin bortgångna fru tillfalla arvingarna efter henne (3 kap. 2 §). Han får inte testamentera över den egendomen, eftersom den ska tillfalla hennes arvingar efter hans död. Förenklat kan man säga att maken endast på lån erhåller egendomen efter sin fru. Hans arvingar får alltså inte ta del av arvet efter din vän. Det de ärver utgörs istället av hans övriga egendom. Vem som ärver vid makens frånfälleNär det inte finns några barn med i bilden ärver föräldrarna hälften var av kvarlåtenskapen (2 kap. 2 § första stycket). Om någon av föräldrarna gått bort delar syskonen på den förälderns lott (2 kap. 2 § andra stycket). Förutsatt att modern fortfarande är i livet vid makens frånfälle ska hon därmed ärva (1 kap. 1 §). I så fall ska hon alltså ärva hälften efter sin dotter, och syskonen delar lika på den andra hälften. Om modern emellertid vid den tidpunkten redan gått bort ska din väns syskon dela lika på hela kvarlåtenskapen. Syskonbarnen ärver först om deras förälder redan gått bort, och får då den del deras förälder annars skulle fått (2 kap. 2 § andra stycket). Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Ärver min svärdotter mig?

2021-05-02 i Arvsordning
FRÅGA |HejHar en son som är gift, paret har inga barn. Vad händer med arvet efter mig om min son dör. Har då min svärdotter arvsrätt? Om ja, hur undviker jag detta?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ärvdabalken reglerar vem som har rätt att ärva. Enligt denna lag har en svärdotter inte rätt att ärva sin svärförälder enligt den legala arvsordningen, utan det enda sättet för svärdottern att ärva från dig är om du testamenterar egendom till henne. Om det inte skrivits något testamente gäller den legala arvsordningen. Den ser ut som följande:1. I första hand ska den avlidnes bröstarvingar ärva, det vill säga den avlidnes barn. 2. Om den avlidnes barn har avlidit ärver dess avkomlingar, det vill säga barnbarn och barnbarnsbarn. 3. I andra hand ska arvlåtarens föräldrar ärva. 4. Om arvlåtarens föräldrar inte är i livet ska arvlåtarens syskon ärva. 5. Är syskon avlidet ska syskonens avkomlingar träda i dess ställe. 6. I tredje hand om varken barn, föräldrar eller syskon finns i livet ska arvet gå till den avlidnes mor- och farföräldrar. 7. Finns inte dessa i livet går arvet till den avlidnes mostrar, fastrar, morbröder eller farbröder (se 2 kap. 1 §, 2 §, 3 § och 4 § ärvdabalken).Det är endast ovanstående personer som är arvsberättigade enligt den legala arvsordningen. Detta innebär att din svärdotter endast kan ärva dig genom att du testamenterar egendom till henne. Du behöver alltså inte göra något särskilt för att undvika att hon ärver från dig.Jag hoppas du är nöjd med ditt svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,

Fördelning av arv för fasters man

2021-04-30 i Arvsordning
FRÅGA |Eftersom min faster dog först. Borde väl min fasters man ärva henne. Men nu dog tyvärr han på och han har inga efterlevande. Därför undrar jag hur det blir
Ebba Kristensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga såsom att du undrar vem som ärver din faster och hennes man när de inte har några egna barn. Jag förutsätter också att det inte finns något testamente då frågan inte innehåller någon information som antyder på det. Ifall det finns ett testamente kommer svaret på frågan bli annorlunda eftersom man i så fall utgår från testamentes innehåll. Reglerna som blir aktuella går att finna i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).Vad hände när din faster dog?Ett äktenskap avslutas när en av makarna avlider (1 kap. 5 § första stycket ÄktB). När detta sker ska en bodelning mellan makarnas gemensamma giftorättsgods göras (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Huvudregeln är att makarnas egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § första stycket ÄktB). Makarnas giftorättsgods läggs sedan samman och delas lika mellan makarna, efter att avdrag för skulder gjorts (11 kap. 3 § första stycket ÄktB). Den efterlevande maken får då häften av det gemensamma giftorättsgodset med full äganderätt. Den andra halvan går till den avlidnes makens dödsbo och det beloppet tillsammans med eventuell enskild egendom är alltså det arv som ska fördelas efter din fasters bortgång (hennes kvarlåtenskap). I och med att de var gifta vid din fasters död har hennes man även rätt till att ärva sin fru i egenskap av efterlevande make (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Det innebär att han ärver din fasters kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Med fri förfoganderätt menas att din fasters man fritt kan disponera egendomen men han får inte testamentera bort eller vidta handlingar utan tillbörlig hänsyn mot arvingar som har rätt till efterarv, till exempel ge bort delar av arvet som gåva till andra än arvingar (3 kap. 3 § första stycket ÄB). Det är först nu när han också har avlidit som din fasters arv ska fördelas till hennes arvingar (3 kap. 2 § första stycket ÄB).Fördelning av din fasters kvarlåtenskapDin fasters arv ska fördelas efter den legala arvsordningen. Utifrån den legala arvsordningen ska i första hand hennes barn och barnbarn ärva hennes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Utifrån frågan tolkar jag det dock som att hon inte har några barn eller barnbarn och i så fall går man vidare till den avlidnes föräldrar (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Om din fasters föräldrar är avlidna ska i första hand hennes syskon ärva henne (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Om de är avlidna kan deras barn ta syskonen plats (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). I vårt fall betyder det att ifall din fasters syskon också är avlidna går du och dina eventuella syskon och kusiner in i era föräldrars plats. Hennes kvarlåtenskapen ska slutligen delas lika mellan de existerande arvingarna.Fördelning av din fasters mans kvarlåtenskapNär din fasters kvarlåtenskap fördelats lika mellan eventuella arvingar ska din fasters mans kvarlåtenskap fördelas. Hans arv ska fördelas på samma sätt som din fasters arv fördelades det vill säga om det finns barn eller barnbarn ärver de i första hand (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Om han inte har några bröstarvingar ska hans föräldrar ärva (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Ifall hans föräldrar inte är i livet kommer hans syskon ärva (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Om de också är avlidna ska hans syskonbarn ta deras plats (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Ifall det inte finns några syskonbarn ska hans mor- och farföräldrar, mostrar, fastrar, morbröder och farbröder ärva (2 kap. 3 § första stycket ÄB). Är ingen av de ovan nämnda arvingarna i livet, ska ni som är din fasters arvingar även ärva hennes man (3 kap. 8 § första stycket ÄB).SammanfattningFörst och främst ska din fasters kvarlåtenskap fördelas mellan hennes arvingar. Därefter ska hennes mans kvarlåtenskap fördelas. Om han inte har några levande arvingar ska ni som är din fasters arvingar även ärva hans kvarlåtenskap (3 kap. 8 § första stycket ÄB).Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Hur fördelas arvet efter min fasters död?

2021-05-10 i Arvsordning
FRÅGA |Min faster avled nyligen. Vem är det som ärver henne? Hon var ogift och hade inga barn. Hon har en syster som är i livet. Hon hade också en bror som inte lever. Brodern är min far. Systern som är i livet har tre barn. Är det hennes syster och jag som då ärver henne eller är bara systern som ärver henne? Vi har inte läst hennes testamente.
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga får ledning sökas i ärvdabalken (ÄB).Då din faster var ogift och inte efterlämnade några egna barn är det hennes föräldrar som ärver (ÄB 2 kap. 2 § st. 1). Jag förutsätter i svaret att även hennes föräldrar är avlidna.Då föräldrarna är avlidna träder din fasters syskon i föräldrarnas ställe och delar på arvet. Om ett av syskonen har avlidit och efterlämnar egna barn träder de i det syskonets ställe (ÄB 2 kap. 2 § st. 2).Sammanfattningsvis är det alltså du och din fasters syster som ärver lika delar av arvet. Det här förutsätter att din pappa inte har efterlämnat andra bröstarvingar, i sådant fall får ni tillsammans dela på din pappas del av arvet. Svaret bortser även ifrån vad som föreskrivs i din fasters testamente och om det eventuellt ändrar utdelningen av arvet.Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Har kusiner arvsrätt enligt lag?

2021-05-04 i Arvsordning
FRÅGA |Stämmer det att kusiner inte har någon rätt att ärva enligt svensk lag? Gäller det även om ens kusin är den enda släktingen man har kvar vid liv? Tacksam för svar.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den legala arvsrätten kan indelas i tre arvsklasser (parenteler). Den första arvsklassen består enligt 2 kap 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB) av bröstarvingar, dvs. avkomlingar. Den andra arvsklassen består enligt 2 kap 2 § ÄB av arvlåtarens föräldrar, syskon och syskonbarn. Den tredje arvsklassen består enligt 2 kap 3 § ÄB av arvlåtarens mor- och föräldrar och deras barn. Kusiner ingår inte i någon av dessa arvsklasser och om det inte finns någon efterlevande släkting som är arvsberättigad så går arvet istället till den allmänna arvsfonden, vilket följer av 5 kap 1 § ÄB. Om din kusin är den enda släkting du har kvar vid liv och du vill att denne ska ärva dig finns det en möjlighet till att upprätta ett testamente och på så sätt undvika att arvet istället går till den allmänna arvsfonden. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

När arvinge går bort kort efter arvlåtaren

2021-05-01 i Arvsordning
FRÅGA |Hej!Min svärfars faster, som var ensam och barnlös, gick bort för några veckor sedan. Nu har även svärfar gått bort och för svärmors skull infinner sig då frågan:Är svärfar, eller hans dödsbo, arvsberättigad trots att han gått bort? Han levde ju när fastern gick bort. Finns det någon risk att han kan bli "bortglömd" i fasterns bouppteckning, så att svärmor måste bevaka detta själv?Med vänlig hälsning
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förutsatt att fasterns föräldrar och syskonet som är förälder till din svärfar alla redan gått bort ska din svärfar, precis som du är inne på, ärva i egenskap av syskonbarn (2 kap. 2 § första och andra stycket ärvdabalken). Din svärfar är arvsberättigadDen avgörande tidpunkten för rätten att taga arv är när arvlåtaren (fastern) går bort (1 kap. 1 och 2 §): eftersom din svärfar ännu var i livet när hans faster gick bort ska han anses ha hunnit ta del av arvet även om det inte hunnit ske i praktiken. En förutsättning är att ni kan lägga fram någon form av bevisning om att han överlevde fastern, men detta tenderar att endast vara ett problem när arvlåtare och arvtagare exempelvis omkommer i samma olycka. Hans del av arvet ska därför ingå i bodelningen efter honom, och därefter tillfalla din svärmor (3 kap. 1 §), precis som ni är inne på. Borde ni höra av er angående hans arv?Förhoppningen är självfallet att allt ska gå rätt till, men misstag kan förstås begås, i synnerhet i lite extraordinära fall såsom detta. Det är såklart säkrare att höra av sig och förvissa sig om att relevanta parter är medvetna om att din svärfar överlevde sin faster och därför ska anses ha hunnit ärva.Lycka till, och tveka inte att återkomma med en ny fråga om ni har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Kan man ärva sin "fasters man"?

2021-04-29 i Arvsordning
FRÅGA |Eftersom min faster dog först. Borde väl min fasters man ärva henne. Men nu dog tyvärr han på och han har inga efterlevande. Därför undrar jag hur det blir
Izel I |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras i ärvdabalken (ÄB). Det framgår inte av frågan om det finns något testamente och jag kommer därför i mitt svar utgå från att det inte finns något testamenteHuvudregeln när den avlidne var gift är att hela kvarlåtenskapen tillfaller den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar och arvingar i andra arvsklassen har sedan rätt till efterarv vid den efterlevande makens död (3 kap. 2 § ÄB).Den legala arvsordningen När någon avlider och det inte finns något testamente utgår man från den legala arvsordningen som finns lagstadgad. I första hand är det barn och barnbarn som ärver, så kallade bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Om sådana inte finns, vilket är fallet här, är det föräldrar, syskon och syskonbarn som ärver (2 kap. 2 § ÄB). Nu finns inte heller dem i livet och då går man vidare och tittar på om det finns farföräldrar eller morföräldrar i livet (2 kap. 3 § ÄB). Om inte de lever tittar man på om det finns fastrar, mostrar, morbröder och farbröder i livet och om det gör de så ärver dem (2 kap. 3 § andra stycket ÄB). Arvsrätten stannar där och kusiner kan alltså inte ärva. Finns inga av dessa i livet kan ingen annan ärva (2 kap. 4 § ÄB). Som huvudregel går då pengarna till allmänna arvsfonden om det inte finns några arvingar (5 kap. 1 § ÄB). Det finns dock en möjlighet för arvingar efter den först avlidne maken att ärva den sist avlidne maken om den sistnämnde inte har några arvingar i livet (3 kap. 8 § ÄB).UtfallI detta fall uppfattar jag det som att din faster har legala arvingar men inte din fasters man. Av denna anledning kommer arvet från din faster (och hennes man) att tillfalla hennes legala arvingar enligt den legala arvsordningen. Då jag inte fått tillräckligt med information om din fasters efterlevande kan jag inte fastställa hur arvet kommer att fördelas.