Hur ser arvsordningen ut då arvsberättigat syskon avlidit?

2021-04-29 i Arvsordning
FRÅGA |Min farfar och farmor hade 2 sönerA (Min far) B (Min mor) - Bägge döda C (Min fars bror)Två barn Har gått bort för 2 dagar sedan Ej gift, inga barn Inget testamenteD (jag) E (min syster - är död sedan 15 årTvå barn Fyra barnVem ärver min farbror? Blir jag ensam arvtagare eller kommer min döda systers barn att kunna ärva min farbror?
Maya Hempel |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga har formulerats lite tokigt i vårt system men jag tror att jag kan lista ut vad du menar trots det. Jag har tagit bort namnen av integritetsskäl. Jag tolkar det som att din farmor och farfar hade två söner, din far och din fars bror. Jag tolkar det också som att det är din farbror som nyligen avlidit och att du önskar veta vem som ärver honom? Jag utgår i mitt svar från att din farbror inte har några egna barn och att din syster är död. Om jag missförstått något av ovanstående får du gärna återkomma till oss med en ny fråga. Den legala arvsordningen reglerar vem som får rätt till arv med anledning av en närståendes bortgång. Som du kanske känner till ska den avlidnes arv i första hand ges till dennes barn (2 kap 1 § ärvdabalken - ÄB). Då barn saknas, som i din farbrors fall ska arvet gå till föräldrarna vilka i ditt fall också saknas. Det innebär att arvet går vidare till syskon (din pappa som dessvärre också avlidit) och i avsaknad av dessa till syskonbarnen (du och din syster). Det innebär att arvet ska delas lika mellan dig och din syster (2 kap 2 § ÄB). Eftersom din syster är avliden träder hennes barn i din systers ställe vad gäller hennes del av arvet. Sammanfattningsvis är det du och din systers barn som får ärva din farbror. Du kommer ha rätt till halva arvet och barnen dela på den andra halvan, förutsatt att din farbror inte haft någon annan önskan som upptagits i ett testamente. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Syskonbarns arvsrätt

2021-04-27 i Arvsordning
FRÅGA |Om min morbror avlider ärver jag honom automatiskt?Hans enda syskon var min mor och hon avled förra året.Han har inga andra släktingar i livet.
Ebba Kristensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vem som ärver efter din morbror när han inte har skrivit något testamente. Ifall han har skrivit testamente kan svaret på frågan bli annorlunda så jag kommer skriva ett avsnitt om det i slutet. De regler som blir aktuella finns i Ärvdabalken (ÄB).Vem ärver din morbror när inget testamente finns?När en person avlider ska i första hand den första arvsklassen ärva hen. Med den första arvsklassen menas släktingar i rakt nedstigande led från den avlidne alltså barn eller ifall barnen inte lever barnbarn (med juridisk term kallas det bröstarvingar) (2 kap. 1 § första stycket ÄB).I och med att din morbror inte har några bröstarvingar ska istället den andra arvsklassen ärva. Med den andra arvsklassen menas att den avlidnes föräldrar i första hand ska ärva (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Om de inte är i livet blir det istället den avlidnes syskon som får ärva. I denna situation är det din mor som i så fall skulle ärva men eftersom din mor är avliden träder du i hennes plats och blir istället arvsberättigad (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). TestamenteGenom testamente finns möjlighet att göra alla förutom bröstarvingar arvlösa. Du tillhör andra arvsklassen och kan alltså bli arvlös om din morbror vill det och upprättar testamente.SammanfattningOm din morbror inte upprättat ett testamente som inskränker din arvsrätt är det du som ärver din morbror när han avlider.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Vem ärver den avlidne enligt den legala arvsordningen?

2021-04-25 i Arvsordning
FRÅGA |Hej Jag har två söner varv en av dem har gått bort.Är jag ensam dödsbodelägare då hans pappa inte heller är i livet ?Eller är jag och min andra son dödsbodelägare ?
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att den handlar om vem som ska ärva din avlidne son eftersom bara du och din avlidne sons bror är vid livet. Jag antar att din avlidne son inte hade några avkomlingar. Jag antar att det inte finns något testamente. Jag antar vidare att din fråga handlar om den legala arvsordningen och tillämpar därför ärvdabalken (ÄB). Vem ärver den avlidne enligt den legala arvsordningen?När det inte finns ett testamente upprättat, ska arvet fördelas enligt den legala arvsordningen. Arvet ska alltså tillfalla den avlidnes släktingar som delas upp i tre arvsklasser. Den första arvsklassen utgörs av bröstarvingar och dessa ska ärva lika lott (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Bröstarvinge är ett begrepp som beskriver den närmaste arvingen till arvlåtaren (den avlidne), i många fall synonymt med barn. Bröstarvingar kan även vara barnbarn och barnbarnsbarn. Om bröstarvingen är avliden träder dennes avkomlingar in (barn, barnbarn m.m.) i dennes ställe enligt istadarätten (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Istadarätten innebär att det är rätt för en person att ärva i sin avlidna förälders ställe. Om arvlåtaren inte har en arvinge i första klassen, måste vi se till den andra arvsklassen. Enligt den andra arvsklassen ärver föräldrarna hälften var av arvlåtarens kvarlåtenskap (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Om en av föräldrarna har avlidit, delar arvlåtarens syskon den avlidne förälderns lott (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Om syskonet är avliden ska dennes avkomlingar träda i dennes ställe för arvet (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Om en förälder är avliden och det inte finns syskon eller avkomlingar, ska hela arvet gå till denna föräldern (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Den tredje arvsklassen blir tillämplig om det varken finns några arvingar i första eller andra arvsklassen. Den tredje arvsklassen innebär att mor- och farföräldrar till arvlåtaren ärver lika lott (2 kap. 3 § första stycket ÄB). Om en mor- eller farförälder är avliden ska den avlidnes barn dela dennes lott (2 kap. 3 § andra stycket ÄB). Vem är dödsbodelägare i ditt fall? Utifrån din fråga antar jag som sagt ovan att din avlidne son inte har några avkomlingar. Därför hamnar vi i den andra arvsklassen där föräldrarna ska ärva hälften var. Eftersom din avlidne sons pappa har avlidit och för att det finns ett syskon, ska du som mamma och din son som syskon ärva din avlidne son. Både du och din son (den avlidnes syskon) ska alltså ärva den avlidne sonen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt att få del av arvet efter min pappa nu, eller går det till min mamma?

2021-04-24 i Arvsordning
FRÅGA |Hej mamma och pappa är gifta,nu har pappa gått bort, jag är enda barnet men det finns barn sen tidigare som mamma hade innan hon träffade pappa. Har jag rätt att få del av arevt nu eller tillfaller allt mamma.Mvh
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterFörst av allt vill jag beklaga din förlust.Om jag har förstått dig rätt så undrar om du har rätt att få ut ditt arv efter din pappa nu, eller om hela arvet kommer att gå till din mamma.Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) i mitt svar till dig.Hela arvet tillfaller din mamma för tillfälletSvaret på din fråga är nej, du har inte har rätt att få ut arvet efter din pappa nu. Istället kommer hela arvet tillfalla din mamma för tillfället, eftersom hon och din pappa var gifta när han dog. När din mamma en dag avlider kommer du dock att få ut arvet efter din pappa i efterhand, samtidigt som du får ut ditt arv efter henne.Jag kommer nu att förklara detta mer noggrant.Du får ärva din pappa när din mamma har avliditDin mamma har rätt till arvet efter din pappa eftersom de var gifta (3 kap. 1 § första stycket ÄB).Hennes arvsrätt till honom gäller dock bara så länge hon lever. När hon en dag avlider ska arvet efter din pappa gå till dig i efterhand, eftersom du är hans barn och därmed hans arvinge (2 kap. 1 § första stycket ÄB). När du får ut arvet från din pappa i efterhand kallas det för efterarv. Din mammas särkullbarn har också rätt att ärva henne när hon dörDe barn som din mamma har sedan tidigare kallas inom familjerätten för särkullbarn. Som barn till henne har de rätt att ärva henne när hon dör, precis som du har (2 kap. 1 § första stycket ÄB). De har däremot inte rätt till någon del av arvet efter din pappa, eftersom de inte är hans arvingar.Arvet efter din pappa, ditt efterarv, ska därför skiljas från resten av din mammas tillgångar när hon avlider. Hela det efterarvet går då till dig (2 kap. 1 § första stycket ÄB).Du och särkullbarnen får dela lika på arvet efter henneDe delar av din mammas tillgångar som inte hör till efterarvet är arvet efter henne, som både du och särkullbarnen har rätt till (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Ni kommer att få lika stora delar var av arvet efter henne (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). SammanfattningDu har inte rätt att få ut arvet efter din pappa nu, eftersom han var gift med din mamma när han dog. Därför kommer hela arvet tillfalla din mamma för tillfället. När din mamma en dag avlider kommer du att få ärva både henne och din pappa samtidigt. Du får då hela efterarvet från din pappa för dig själv. Sedan delar du och särkullbarnen lika på arvet efter din mamma. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Påverkar äktenskapsförord arvet?

2021-04-28 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Om två personer gifter sig och båda har barn i tidigare äktenskap men inga gemensamma barn, vem/vilka ärver vad om tex maken avlider? Och vad gäller om det finns ett äktenskapsförord upprättat vs om det inte finns något?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar nedan utgå från vad som händer om det inte finns ett testamente och att arvet därmed fördelas enligt den legala arvsordningen som framgår av ärvdabalken (ÄB). Sedan kommer jag gå in på vad ett äktenskapsförord har för betydelse för arvet.Vem ärver?Huvudregeln är att arvet fördelas lika mellan den avlidnes bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar är barn till den avlidne. Om den avlidne var gift så tillfaller dock arvet den efterlevande maken med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken har rätt att förfoga över tillgångarna under sin livstid, det vill säga har rätt att till exempel sälja eventuell egendom eller använda eventuella pengar. Maken kan dock inte testamentera bort arvet. I praktiken innebär det att arvet tillfaller den efterlevande maken och att bröstarvingarna kommer få ut sin del av arvet när den efterlevande maken dör.Finns det särkullbarn så kan detta påverka arvet. Särkullbarn är barn till den avlidne, men som inte är barn till den efterlevande maken. Om det finns särkullbarn så har det rätt att få ut sin del av arvet direkt (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att särkullbarnens del av arvet inte kommer att tillfalla den efterlevande maken. Särkullbarn har dock en möjlighet att avsäga sig arvet till förmån för den efterlevande maken. Då tillfaller särkullbarnets del av arvet den efterlevande maken med fri förfoganderätt, på samma sätt som om det finns gemensamma barn. Om särkullbarnet väljer att avsäga sig arvet så kommer de få ut sin del av arvet vid den efterlevande makens död (3 kap. 9 § ÄB).I ditt fall så innebär det att särkullbarnen till maken kommer att ha rätt att få ut sin del av arvet direkt, eller att avsäga sig arvet till förmån för den efterlevande makan. Då kommer särkullbarnen få ut sin del av arvet när makan dör. Makans barn kommer inte att ärva någonting från den avlidne maken eftersom de inte är hans bröstarvingar.Vad gäller om det finns ett äktenskapsförord respektive om det inte finns något?Regler kring äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (ÄktB).Ett äktenskapsförord reglerar om egendom i ett äktenskap ska vara enskild eller giftorättsgods (7 kap. 3 § ÄktB). Äktenskapsförordet påverkar fördelningen vid en eventuell bodelning. En bodelning ska som utgångspunkt göras vid en äktenskapsskillnad eller när en make dör (9 kap. 1 § ÄktB, 1 kap. 5 § ÄktB).Vid en makes död ska man alltså göra en bodelning. Om det då finns ett äktenskapsförord så kommer detta påverka vilken egendom som är makarnas enskilda egendom och inte ska ingå i bodelningen. Detta innebär att den ena makens tillgångar kan bli antingen större eller mindre än den andres. Om det finns gemensamma barn så skulle ett äktenskapsförord inte alls påverka utgången av arvet då man först ärver den ena maken vid dennes död och sen den andra maken vid dennes död. I slutändan kommer man ändå ha ärvt lika mycket som om ett äktenskapsförord inte hade funnits eftersom man ärver båda makarna. Om det däremot finns särkullbarn så kan ett äktenskapsförord påverka arvet, beroende på hur mycket tillgångar makarna har. Detta beror på att man endast ärver en av makarna istället för båda och därmed påverkas särkullbarnens arv av storleken av varje makes tillgångar. Alltså, om maken till exempel har mycket enskild egendom, medan makan har mindre enskild egendom så innebär ett äktenskapsförord att särkullbarnen till maken kommer få ett större arv än särkullbarnen till makan. Finns det inget äktenskapsförord så delas makarnas egendom jämnt mellan dem, vilket gör att arvet till vardera makes särkullbarn kommer bli lika stora. Genom ett äktenskapsförord kan man alltså skydda sitt arv från att tillfalla den efterlevande makens särkullbarn, i alla fall om man är den maken med störst tillgångar.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Arv i två led.

2021-04-25 i Arvsordning
FRÅGA |Min faster gick bort i mars. Hennes man gick bort förra veckan. Dom har inga barn. Min faster har två syskon varav en i livet och en död (min far). Tror inte det finns ett testamente. Vem ärver deras ägor och tillgångar?
Jakob Westling |Hej och tack för att du valde Lawline med din fråga!Frågan för oss in till ärvdabalken.Arvsordningen följer av 2:a kapitlet ärvdabalken, som sätter som huvudregel att bröstarvingen är den som ärver först.2:2§ ärvdabalken förklarar situationen när det inte finns några bröstarvingar. Då ska föräldrarna ärva. Om föräldrarna är avlidna, så intar syskonen i dess ställe. Om syskonet har avlidit intar avkomman till syskon ställningen som arvtagare.Så applicerar man det till er situation så ska du som intagit din fars ställe samt din faster ärva 50% av tillgångarna var.Hoppas det besvarade din fråga!

Hur mycket får mina halvsyskon ärva?

2021-04-25 i Arvsordning
FRÅGA |Hej!Min pappa avled 2020 januari och min helsyster i augusti 2020.Våra föräldrar var skilda och pappa gifte om sig och fick 2 pojkar , våra halv bröder.Eftersom vi är särkullebarn fick vi arvet utdelat men efter mim sysutera död.Min fråga hur mycket ska halvbröderna ärva och ska dem även ärva från pappa ?
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).För att börja med din systers arv, så ska syskon dela på arv som skulle ha gått till en förälder, om inte föräldern varit avliden (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Om den avlidne har halvsyskon, tar de del av arvet som hade gått till deras förälder (2 kap. 2 § tredje stycket ÄB). Det innebär att halvbröderna ska få en lika stor del som du av arvet efter din syster, förutsatt att din och din systers mamma fortfarande lever.Vad gäller arvet efter din pappa, så har dina halvbröder arvsrätt efter honom (2 kap. 1 § ÄB). De har samma rätt till arv som du och din syster. Skillnaden är att de inte kommer få ut sitt arv direkt, då din pappas nya fru har rätt att först ta emot arvet (3 kap. 1 § ÄB). Det innebär även att de i slutändan kan få ut mer eller mindre, då deras arv kommer bestå av en andel av den efterlevande makens arv, snarare än en bestämd summa pengar (3 kap. 2 § ÄB).Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan moster och kusiner ärva?

2021-04-24 i Arvsordning
FRÅGA |Jag har och har ej haft barn eller syskon. Föräldrarna är döda. Pappa hade inga syskon. Mamma hade 3 syskon varav 1 lever. 1. Jag antar att mammas levande syster ärver mig, korrekt? 2. Men levande ingift moster/faster eller deras barn dvs mina kusiner, ärver INTE mig korrekt? 3. Om jag dör efter min nu levande moster går mitt arv till allmänna arvsfonden om testament ej finns, korrekt?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som du undrar över hur arvet efter dig kommer fördelas då din närmsta släkt i livet är din moster, hennes man och dina kusiner, samt vem arvet tillfaller om din moster skulle avlida innan dig. Reglerna om arvsrätt finns i ärvdabalken, fortsättningsvis kallad ÄB.Kommer din moster ärva dig?Om den som avlidit inte skrivit ett testamente är det den avlidnes närmaste släkt som ska ärva. Hur arvet fördelas regleras i olika arvsklasser och det är den första arvsklassen som i första hand ska ärva den avlidne. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Eftersom du inte har några barn går arvet istället vidare till den andra arvsklassen, som består av arvlåtarens föräldrar, och om dessa är avlidna, den avlidnes syskon (2 kap. 2 § stycket ÄB). Du skriver att dina föräldrar är avlidna och att du inte har några syskon. Då går arvet istället vidare till den tredje arvsklassen som i första hand består av mor- och farföräldrar (2 kap. 3 § första stycket). Det framgår inte av din fråga huruvida dina mor- och farföräldrar lever eller inte. Om en far- eller morförälder är avliden delar istället den dödes barn på dennes lott (2 kap. 3 § andra stycket). Om dina mor- och farföräldrar är avlidna stämmer det alltså att det är din moster som ärver din kvarlåtenskap.Kommer din mosters man eller dina kusiner ärva dig om din moster avlider före dig?Varken din mosters man eller dina kusiner nämns i någon arvsklass. De släktingar som inte nämns i någon arvsklass ärver inte den avlidne (2 kap. 4 § ÄB). Värt att nämna avseende dina kusiner är att det finns något som kallas istadarätt, vilken innebär att om en arvinge är avliden så träder dennes avkomlingar i den avlidnes ställe vad gäller rätten till arv. För kusiner finns dock en begränsning i istadarätten och de omfattas inte av denna. Om den avlidne endast efterlämnar kusiner eller kusinbarn som släktingar kommer arvet alltså istället tillfalla allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB).SammanfattningDin beskrivning av hur din kvarlåtenskap kommer fördelas om du inte upprättar ett testamente stämmer alltså. Precis som du skriver gäller att om din moster lever då du går bort kommer hon ärva din kvarlåtenskap (förutsatt att du inte har mor- eller farföräldrar i livet). Om din moster dör innan dig kommer inte hennes man eller dina kusiner ärva dig, utan din kvarlåtenskap kommer istället tillfalla allmänna arvsfonden.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning