Ärver särkullbarn före efterlevande make?

hej!

Vi är två särkullsbarn (syskon).

Vår far har avlidit i år. Han köpte en bostadsrätt efter att hans maka vår mor avlidit.

Han träffade en ny kvinna som han gifte sig med flera år senare. De har inga gemensamma barn och lägenheten är skriven till 100% på vår far.

Nu undrar vi hur arvet ska fördelas mellan oss särkullsbarn och hans maka. Det är lägenheten som värdet finns.

Vi tog inte ut något arv när vår mor dog 1992

Lawline svarar

Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga rör arv kan man se till ärvdabalken (ÄB) för att få svar. Även äktenskapsbalken (ÄktB) kan ge svar.

Huvudregeln är att de som står först i tur att ärva är den avlidnes bröstarvingar, vilket innebär personens barn (2 kap. 1 § ÄB). Barnen har rätt till lika lott, alltså lika stor del av arvet (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Denna huvudregel kan dock begränsas på grund av makes arvsrätt. Det är nämligen så att om den som avlidit var gift så ärver den efterlevande maken först i stället, dock endast före gemensamma barn (3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn, alltså barn som bara är barn till den som avlidit, kan därför välja att antingen ta ut sin del av arvet med en gång eller avstå till förmån för den efterlevande maken och i stället få rätt till efterarv när även denna gått bort (3 kap. 1 och 9 §§ ÄB). Du och ditt syskon kan alltså välja själva om ni vill ta ut er del av arvet efter er far nu med en gång eller om ni vill avstå till förmån för er fars maka och i stället få ut er andel när även hon gått bort.

Dock får man också ha i åtanke att man vid en makes bortgång ska göra en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Vad som ingår i en sådan bodelning är giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Makars egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan till exempel vara egendom som är enskild på grund av ett äktenskapsförord eller egendom som ena maken fått i gåva eller arv med villkor att det ska vara den personens enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Vid en bodelning så drar man av makarnas skulder från deras giftorättsgods, sedan lägger man ihop egendomen som finns kvar efter det och delar det hela på hälften (makarna får alltså hälften var av detta) (11 kap. 2 och 3 §§ Äkt). Om bostadsrätten var er fars enskilda egendom så ska den inte ingå i bodelningen, men om den är giftorättsgods så kommer den ingå.

Er fars kvarlåtenskap (alltså det som ska fördelas genom arv) kan du och ditt syskon välja att ta del av med en gång då ni är särkullbarn (3 kap. 1 § ÄB). Vad som ingår i kvarlåtenskapen är bland annat er fars enskilda egendom och den del från bodelningen som han har rätt till, alltså hans egendom.

Utöver det som redan sagts så har er fars maka rätt att ta ut så stor del från kvarlåtenskapen så att den delen sammanlagt med hennes egendom från bodelningen uppnår fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § ÄB). Ett prisbasbelopp år 2022 uppgår till 48 300 kr. Utan mer information vet jag inte om denna bestämmelse kommer vara relevant i ert fall, men det kan vara bra att ha koll på att den finns.

Ytterligare en aspekt att ha i åtanke är att du och din syskon nu har rätt att få ut ert arv efter er mor också, vilket innebär att det arv som er far fick i makes arvsrätt ska tillfalla er nu (3 kap. 2 § ÄB).

Man kan sammanfattningsvis konstatera att du och ditt syskon ärver före er fars maka, vilket gör att ni kan välja att ta ut er del av kvarlåtenskapen med en gång eller avstå just nu till förmån för er fars maka och i stället få rätt till efterarv. Dock ingår viss egendom i bodelningen (giftorättsgods) vilket gör att delar av sådan egendom kommer fördelas till er fars maka ändå, men då på grund av just bodelningen och inte genom arv. Detta beror dock också på om egendomen är just giftorättsgods eller enskild egendom. Om bostadsrätten är enskild egendom så kommer den inte ingå i en bodelning, utan hela kommer inte i er fars kvarlåtenskap.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma!

Jeanna de MaréRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”