FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning27/05/2022

Arvsfördelning vid make, gemensamma barn och bonusbarn

Hej. Jag är gift med en kvinna som sedan tidigare har två barn, dessa har fortfarande god kontakt med sin pappa, delad vårdnad. Vi har ett barn tillsammans. Jag kommer så småningom ärva pengar efter mina föräldrar när de dör. Om jag sedan dör innan min fru gör det, kommer min fru att ärva alla våra tillgångar och dessa sen delas jämnt mellan alla tre barnen eller hur fungerar det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Du skriver att du och din fru har ett barn gemensamt och att hon sedan tidigare har två barn. Svaret här nedan utgår därför från att du och hennes barn har en ”vanlig” bonusbarn/bonusförälder relation (hade exempelvis varit skillnad om du adopterat barnen, men nu är det inte aktuellt då du skriver att de har delad vårdnad) och att du inte har skrivit något testamente som gör att de har någon arvsrätt till dig. 

Vem ärver dig när du går bort?

Reglerna kring hur arv ska fördelas återfinns i ärvdabalken (ÄB). I ÄB 2:1 framgår det att de som i första hand ska ärva en person är dennes bröstarvingar, vilket innebär ens biologiska eller adopterade barn. I ditt fall innebär detta att den som i första hand ska ärva dig är ditt och din frus gemensamma barn. 

Skulle någonting hända som gör att ert barn inte kan ärva (om exempelvis ert barn skulle gå bort före dig), så ska arvet i första hand få till personer i andra arvsklassen enligt ÄB 2:2. Det innebär att dina föräldrar skulle ärva dig istället, och om en eller båda dina föräldrar inte finns i liv kommer arvet istället gå till eventuella syskon (eller deras barn om det inte finns några syskon vid liv). I tredje hand, om det inte finns någon arvinge i andra arvsklassen, kommer dina mor- och farföräldrar ärva (ÄB 2:3). Om varken dina mor- eller farföräldrar finns vid liv kommer arvet tillfalla deras övriga barn (alltså dina fastrar/farbröder/mostrar/morbröder). 

Det finns alltså ingen arvsklass som innefattar makar eller bonusbarn. Med andra ord kommer de aldrig att ärva dig, om du inte skriver ett testamente där du förklarar din vilja att din fru eller bonusbarn ska få ärva dig. Ditt barn har dock alltid rätt att till halva arvslotten (den så kallade laglotten, regleras i ÄB 7:1), men andra halvan har du rätt att fritt testamentera över. 

Hur fungerar det i praktiken?

Även om din fru inte ärver dig i ordets rätta bemärkelse, kommer hon fortfarande ha rätt att förfoga över arvet tills det att även hon går bort och först då kommer det tillfalla ert barn. Enligt ÄB 3:1 ska nämligen all kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken. I praktiken innebär detta att ditt arv kommer tillfalla din fru, och hon har rätt att bestämma och spendera denna nästan helt fritt. Din fru får emellertid inte testamentera bort ditt arv (ÄB 3:2).

I vardagligt tal kan man därför mer eller mindre säga att din fru kommer få ”ärva” dig, och när hon går bort kommer det som finns kvar av din kvarlåtenskap tillfalla ert gemensamma barn. 

Ändra arvsfördelningen

Som sagt ovan så kan du testamentera bort halva ditt barns arvslott om du vill att exempelvis din fru eller dina bonusbarn också ska få ärva dig. Skulle du vilja ha hjälp att upprätta ett sådant testamente får du gärna höra av dig till någon av våra kunniga jurister (länk: HÄR). 

Hoppas svaret var till din hjälp, annars får du gärna höra av dig igen! 

Vänliga hälsningar, 

Selma SkoghällRådgivare