FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning10/06/2022

Vem ärver förälderns företag?

Hej, Min pappa har drivit ett företag tillsammans med min bror och mamma. Nu har pappa avlidit och det ska till en bouppteckning. Pappa och mamma är skilda sedan ett tag och pappa är omgift. Hur fungerar det gemensamma bolaget? Pappas del ska väl delas upp i bouppteckningen och har jag som ena barn rätt till någon del? Jag och pappas nya fru har inte varit aktiv i bolaget och har ingen ägarandel.

Lawline svarar

  

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att använda mig av ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄB) för att besvara din fråga.

När en gift person avlider förrättas en bodelning före arvsskiftet (23 kap. 1 § ärvdabalken och 9 kap. 1 § äktenskapsbalken). I en sådan bodelning ska all egendom som är giftorätts ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Allt som tillhör en make är giftorättsgods, såvida det inte har gjorts till enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Egendom kan bli enskild egendom genom t ex en föreskrift i ett äktenskapsförord som makarna har upprättas, eller t ex om maken har fått företag genom testamente eller i gåva med villkor att det ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Båda makarnas giftorättsgods slås samman och delas sedan lika mellan makarna (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det innebär att dödsboet kommer att få hälften av giftorättsgodset, medan efterlevande maken kommer att få den andra halvan. Om företaget i ditt fall är giftorättsgods kommer det att ingå i bodelningen, och din pappas nya fru kommer att få din pappas del av företaget genom bodelningen.

Makar ärver varandra och före gemensamma barn (3 kap. 1 § ärvdabalken). Gemensamma barn ärver i stället när den efterlevande maken dör. Detta gäller dock inte för särkullbarn, som har rätt att få ut sitt arv samtidigt som den efterlevande maken (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ärvdabalken). Följden av detta kan bli att särkullbarnet då ärver företaget eller blir samägare tillsammans med den efterlevande maken. I ditt fall innebär det att du, som särkullbarn, kommer att få ut din arvslott direkt efter din pappa och kan komma att få en del av företaget. Eftersom företaget har delats lika mellan din pappa och hans fru innan arvsskiftet sker, har hon redan fått en del av företaget, men kommer genom arvsskiftet att få en till del genom arv.

Din mamma kommer fortsatt att äga sin del av företaget, men kommer inte att ärva din pappas del eftersom hon inte har arvsrätt efter honom. De andra ägarna kommer att bli din syster, du och din pappas fru. 

Jag hoppas att du fick svar på frågan!

Hälsningar,

Jasmine AtieRådgivare