Jämkning av bodelning vid dödsfall och arvsordningen därefter

Min faster dog för 10 år sedan. Gift men inga barn. Maken begärde jämkning. Fastern hade bara skulder. Vad händer när han dör? Vem ärver honom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Bodelningen vid din fasters bortgång

I normala fall när två personer är gifta och den ena maken dör så genomförs en bodelning där makarnas respektive egendom utgör så kallat giftorättsgods. Med det menas att värdet av båda makarnas egendom slås ihop och delas på hälften, efter det att eventuella skulder räknats av. Vid bodelning vid dödsfall finns det dock en möjlighet för den efterlevande maken att begära jämkning, vilket jag förstår har skett i ditt fall. Det innebär att giftorättsgodset inte delas på hälften, utan den efterlevande maken och den avlidnes dödsbo behåller sin egna del av giftorättsgodset (såväl egendom som skulder). 

Du skriver att din faster enbart hade skulder, detta påverkar dock inte din fasters makes egendom i och med att han begärde jämkning av bodelningen. Med andra ord, hans del av giftorättsgodset lär inte ha gått till att betala av din fasters skulder. 

Vem ärver fasterns make? 

Du frågar också vad som sker när din fasters make dör. Såsom du formulerat frågan får jag uppfattningen av att din fasters make inte heller har några. Om så ändå vore fallet skulle hans egendom i första hand tillfalla hans barn (2 kap. 1 § ärvdabalken). Ifall det inte finns några barn kommer hans föräldrar ärva honom, och om de inte är vid livet tillfaller arvet istället hans syskon (eller syskonbarn om syskonen gått bort) (2 kap. 2 § ärvdabalken). Skulle han inte ha några föräldrar, syskon eller syskonbarn vid livet går arvet till mor- och farföräldrar, och om de är avlidna tillfaller arvet hans kusiner (2 kap. 3 § ärvdabalken). 

Hoppas det gav svar på alla dina frågor! 

Vänliga hälsningar, 

Selma SkoghällRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo