FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning30/06/2022

Var går arvet om arvsberättigade personer saknas?

Min ingifta faster var enda barnet och saknar egna barn, föräldrar andra närstående i livet, Maken, min farbror, avled för en tid sedan. Min farbror hade två särkullbarn som vid arvskiftet efter hans död fick ut sitt arv. Min fråga är då vem ärver min faster när hon avlider då hon saknar egna släktingar eller barn i livet? Kapitel 3, 8 § säger följande "Finns det vid den efterlevande makens död arvsberättigade efter endast en av makarna, skall dessa arvingar ärva allt." Innebär det att jag och min syster ärver eller går arvet till min farbrors särkullsbarn? Alltså att de ärver en gång till?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga.

Saknas personer som tillhör någon av de tre arvsklasserna, går kvarlåtenskapen till den allmänna arvsfonden

Det existerar tre arvsklasser som är rangordnade från 1-3. Saknas personer i en arvsklass, fortsätter man vidare till nästa och hittar man en eller flera personer i en arvsklass ska kvarlåtenskapen delas lika mellan dessa personerna enligt stripalgrundsatsen. Den först prioriterade arvsklassen är den avlidnes avkomlingar (2:1 ÄB), alltså egna barn (särkullbarn omfattas inte, utan skulle endast kunna göra det om föräldern hade adopterat). Den andra arvsklassen är den avlidnes föräldrar eller syskon om föräldrarna inte längre är vid livet (2:2 ÄB). Den tredje arvsklassen är mor- och farföräldrar (2:3 ÄB). Om en person inte omfattas av någon av de här klasserna har man inte rätt till arv utan i sådana fall kan man enbart få ta del av kvarlåtenskapen genom ett testamente eller dylikt (2:4 ÄB).

Om testamente saknas så kommer kvarlåtenskapen istället gå till den allmänna arvsfonden där den komma användas för att finansiera olika allmännyttiga ändamål.

Hoppas det var svaret på din fråga.

Eles KarahalilovicRådgivare