Vem ärver om avlidne saknar barn och inte har föräldrar eller syskon som är vid liv?

2020-08-30 i Arvsordning
FRÅGA |Om en ogift morbror dör - inga levande föräldrar inga barn, inga levande syskon.Däremot ett levande barn till en död syster och 2 levande barn till en annan död syster.Hur fördelas arvet?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I första arvsklassen finns bröstarvingarna, morbrorns barn, men eftersom han inte hade några barn går man över till andra arvsklassen. I andra arvsklassen är den avlidnes föräldrar och syskon vilket i detta fall inte heller var levande. Men eftersom de avlidna systrarna har barn så kommer barnen genom vad kallas istadarätten, ärva i sina mödrars ställe. Arvet kommer fördelas så att mödrarna skulle ju fått hälften var (50%) av den avlidnes tillgångar. Nu kommer det barnet som inte har syskon ärva sin mammas del på 50% av hela arvet, och den andra systern som hade två barn, de barnen kommer få dela på deras mammas andel, dvs 25% var av hela arvet.Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Har barnbarn rätt att ta egendom från morförälder?

2020-04-19 i Arvsordning
FRÅGA |Har ett barnbarn rätt att hämta det hon vill ha i sin mormors lägenhet när det finns två döttrar som hjälper sin mamma med flytt till vårdboende?
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att sakerna inte är barnbarnets saker sedan innan. Om man ser till arvsrätten så är det först personen som flyttas till vårdsboendets, egna döttrar som kommer ärva närmst efter henne, 2:1 1 st Ärvdabalken. Så i första hand är det de som behöver komma överens om en bodelning, om det är vad mormor vill. Eftersom hon inte avlidit utan endast ska flytta till vårdboende så är det fortfarande hon som bestämmer över sina saker, skulle döttrarna vilja ha saker i detta skede behöver man reglera om det ska ses som förskott på arv till exempel. Om barnbarnet får tillåtelse att hämta saker av sin mormor så kommer det dock att ses som en vanlig gåva (reservation för om gåvan skulle vara av stort värdet). Hoppas detta var svar på din fråga!

Kan en morbror ärva?

2020-03-18 i Arvsordning
FRÅGA |Hej,Är morbror till avliden släkting som heter "AJ"Den avlidne har inte varit gift och inga barn.En bror till avlidne som också är avliden heller inte varit gift, inga barn."AJ":s Föräldrarna är döda.Mina syskon döda.Finns enbart kusiner till den avlidne, ett brorsbarn till mig samt mina barn.HälsningarMorgan Hansson
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till arv delar man in eventuella arvtagare i tre arvsklasser. De som tillhör den första arvsklassen och har som rätt att ärva i första hand (dvs det spelar ingen roll om det finns arvtagarna i de lägre klasserna- finns det i någon av de övre så utesluter de alltid de undre klasserna) består av den avlidnas (arvlåtarens) egna barn. Är den avlidnes barn döda, får barnens barn om det finns några, ärva, 2:1 Ärvdabalken. Annars går man över till nästa arvsklass som består av arvlåtarens föräldrar. Är någon av föräldrarna döda, får arvlåtarens syskon förälderns andel, 2:2 ÄB Tredje och sista arvsklassen som får ärva om det inte finns arvtagare i ovanstående två arvsklasser, består av arvlåtarens far- och morföräldrar. Lever inte dessa, delar far- och morföräldrarnas barn (dvs arvlåtarens föräldrars syskon) på deras andel, 2:3 ÄB. Detta är alltså i denna arvsklass som du som morbror befinner dig. Andra personer och släktingar, t.ex. kusiner har ej rätt att ärva, 2:4 ÄB (så länge det inte sker genom testamente).Av den information som du angett så framgår det inte om AJ:s mor- och farföräldrar lever. Avgörande blir om någon av dina föräldrar lever och om någon av AJ:s farföräldrar lever. Lever åtminstone en av dem på varje sida så får dem två parterna dela på hälften av arvet. Är inte dina föräldrar vid liv så kommer du ärva deras halva av arvet som du kommer få dela med AJ:s farföräldrar. Lever en av dina föräldrar kommer du få hälften av deras halva som de skulle delat på sinsemellan. Lever ingen av varken AJ:s mor- eller farföräldrar så kommer du att få ärva hela AJ:s kvarlåtenskap. Dina barn kommer sedan i sin tur få ärva efter dig. Tänk på, detta är förutsatt att AJ inte skrivit ett testamente för då inte denna arvsordningen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Tillhör halvsyskon samma arvsklass som helsyskon?

2020-05-24 i Arvsordning
FRÅGA |Arvstätt andra arvsklassen:Hej, jag har en morbror som inte har så långt kvar.Han har inga barn, ingen fru, ej heller någon av sinaföräldrar kvar i livet.Bredvid honom finns två halvsystrar, en ännu levande efter hans far, en avliden efter hans mor.Frågan är: Jag och min helbror som är efter den avlidna systern på moderssidan, ligger vi i samma arvsrättsklass som den ännu levande halvsystern på faderssidan?
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ja, du och din bror är i samma arvsklass (den andra) som den ännu levande halvsystern på fadersidan. Dvs hade din morbror gått bort nu och omständigheterna varit desamma- hade hans tillgångar delats på hälften. Det ena halvan hade gått till hans halvsyster och den andra halvan hade du och din bror fått dela på, dvs ni hade fått ¼ var av det totala arvet, 2:2 3 st Ärvdabalken. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Om man inte specificerar enskild egendom i nytt äktenskapsförord?

2020-04-19 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej.Jag och min fru är påväg att skilja oss och jag har en fråga angående ett tidigare arv från min mor.I hennes testamente finns inskrivet:"All egendom som tillfaller testamentstagare i arv efter mig jämte avkastning av sådan egendom samt vad som träder i sådan egendoms ställe, skall i äktenskap såväl i samboförhållande utgöra enskilt egendom och således inte ingå i bodelning. Testamentstagare skall dock ha rätt att genom äktenskapsförord särskilt förorda att egendomen, helt eller delvis, skall utgöra giftorätt gods."Efter detta arv har jag och min fru skrivit ett kort äktenskapsförord, pga att vi tidigare hade skrivet att fastigheten vi bor i skulle tillfalla mig vi bodelning och ville upplösa detta äktenskapsförord, att all vår egendom skall utgöra giftorättsgods.. - Betyder detta att jag skrivit bort detta arv som enskild egendom utan att ha specificerat det?
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Genom det senare äktenskapsförordet som ni skrev så har du "skrivit bort" ditt arv från din mamma som tidigare var enskild egendom då hon själv reglerat vilkoren att du skulle ha möjlighet att genom äktenskapsförord, göra egendomen till gemensam. Trots att inte den enskilda egendomen nämns specifikt så inkluderar formuleringen ni valt nu att även det som tidigare var enskilda egendom blir gemensam, 7:1 äktenskapsbalken.I första hand beroende på hur situationen ser ut skulle jag vänt mig till din exfru för att se om ni kan skriva på ett nytt avtal som reglerar att allt är gemensamt förutom den egendom som kommer från arvet från din mamma. Det verkar ju som ni haft denna överenskommelse tidigare och att ni skrev om äktenskapsförordet till hennes fördel för att ni skulle dela på den fastighet ni levt vilket kanske skulle göra henne villig att gå dig till möttes och skriva ett nytt avtal så du får behålla arvet från din mamma. Hoppas detta var svar på din fråga