Hur gör vi för att upphäva ett gammalt äktenskapsförord?

2021-10-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min maka och jag vill avregistrera et äktenskapsförord som registrerades i sept 1993. Vi gifte oss 1991.Exakt hur formulerar vi oss? Vill gärna ha en mall. Behövs särskild blankett eller kan vi formulera det hela själva?Antar att vanlig giftorätt sedan gäller.Vi har skrivit testamente.Vi har efter att äktenskapsförordet skrevs antagit gemensamt efternamn.Vänligen
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).Ändring eller upphävande av äktenskapsförordFör att upphäva ett äktenskapsförord måste ni upprätta ett nytt äktenskapsförord (7 kap. 3 § ÄktB). I det nya äktenskapsförordet skriver ni då att det helt och hållet ska ersätta det tidigare, och anger vad ni vill ska gälla idag. Om ni vill att all egendom ska vara giftorättsgods är det alltså det ni anger.Jag kan tyvärr inte hjälpa er med en mall i detta forum, men ni kan själva upprätta ett dokument. Det som krävs är att det är skriftligt, daterat och att båda makarna skriver under. Äktenskapsförordet ska sedan registreras hos Skatteverket. Om ni vill ha hjälp med upprättandet av äktenskapsförordet, och en kort konsultation med en av våra jurister, kan ni boka det här.Att ni har skrivit ett testamente samt har gemensamt efternamn har ingen betydelse när ni upprättar ett äktenskapsförord. Om du har några frågor om någon av dessa punkter är du självklart välkommen att ställa en ny fråga!Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad händer med min enskilda egendom om den används som en del av betalningen för ett gemensamt fastighetsköp?

2021-09-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Mina föräldrars arv är testamenterat som enskild gåva till mig. Min man har barn från ett tidigare förhållande, vi har inga gemensamma barn. Om vi köper en fastighet tillsammans med de pengar jag ärvt och skriver på köpekontraktet att vi äger 50/50 vad händer då juridiskt med min enskilda egendom? Hur långt in i vårt/mitt liv kan testamentet styra?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med din enskilda egendom i form av pengar om du köper en fastighet tillsammans med din man. Svaret på din fråga regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB) men jag kommer också hänvisa till rättspraxis när jag besvarar frågan. Enskild egendom är t ex sådan du fått i arv med villkor att det ska vara din enskilda (se 7 kap. 2 § fjärde punkten ÄktB). När du köper något med pengar som är din enskilda egendom så kommer den egendom du köper som utgångspunkt också utgöra enskild egendom. Den nya egendom som du köper för din enskilda egendom kallas surrogat (se 7 kap. 2 § sjätte punkten ÄktB). Det som gör ditt fall lite klurigare är att du nämner att du och din man köper ett hus gemensamt. Hade det varit så att du köpt hela huset för din enskilda egendom hade det varit enkelt att konstatera att hela huset skulle utgöra surrogat och därför också vara din enskilda egendom. När enskild egendom sammanblandas med giftorättsgods kan det i vissa fall vara så att den anses vara giftorättsgods. Läget är dock inte helt klarlagt och det finns inget exakt svar på vad som gäller. I ett rättsfall har Högsta domstolen bedömt att egendom som förvärvas delvis med enskild egendom fortfarande ska utgöra enskild egendom i motsvarande andel. Om du betalar hälften av köpeskillingen till fastigheten med din enskilda egendom så utgör fastigheten alltså till hälften din enskilda egendom. Dock krävs att det är tydligt att du betalat en viss andel av köpeskillingen och att betalningen gjorts med enskild egendom (se NJA 1995 s. 577). Det ankommer på dig att bevisa att en viss andel av fastigheten utgör surrogat för din enskilda egendom. Egendom kan också göras enskild genom äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan er makar som innebär att viss egendom ska vara en viss makes enskilda egendom. Eftersom äktenskapsförord är ett sorts avtal så krävs att ni båda är överens, men skulle ni vara överens så kan ni också reglera att en viss andel i fastigheten ska vara din enskilda. Detta för att vara säker på att just den delen kommer bedömas vara enskild i framtiden. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, undertecknas av båda makarna och sen registrerats hos Skatteverket (se 7 kap. 3 § ÄktB). Sammanfattningsvis är det alltså så att allt du köper för din enskilda egendom utgör surrogat för den, och fortsätter alltså ha karaktären av enskild egendom. När enskild egendom sammanblandas med giftorättsgods krävs att ni är noga med att redovisa hur stor andel av fastigheten som är enskild egendom för att den inte ska tappa karaktären av enskild egendom. Annars kan ni också skriva ett äktenskapsförord där ni förklarar att en viss andel av fastigheten ska vara din enskilda egendom. Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

När kan jag senast skicka in ett äktenskapsord för registrering?

2021-09-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min blivande man och jag skrev på ett äktenskapsförord 18/8-2017 gifte oss den 19/8 sedan skickade min man in detta papper nu i början på Juli 2021.Gäller detta från det att vi gifte oss eller från Juli 2021?Jag minns inte ens att vi hade skrivit på detta.Om det inte är giltigt har jag rätt till 50% av lägenhetens värde och gåvor som vi fått från svärföräldrar och saker vi har köpt in till familjen under tiden innan 12 juli 2021 då pappret är registrerat?Jag var i kontakt med Juridiskadokument.nu och dom sa att man måste skicka in ett sådant här papper inom 3 månader annars måste man skriva ett nytt?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar Äktenskapsbalken (ÄB). Äktenskapsförord regleras i 7 kap. 3 § ÄB. Bestämmelsen förklarar att makar eller blivande makar genom äktenskapsförord kan bestämma om deras egendom ska vara giftorättsgods eller enskild egendom. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt, daterat, undertecknat och registrerat hos Skatteverket.Enligt bestämmelsens andra stycke gäller äktenskapsförordet från äktenskapets början om det skickas in inom en månad från det att äktenskapet ingicks, annars gäller det från och med den dag det ges in till Skatteverket. Enligt lagtexten finns det ingen tidsgräns för när man senast ska skicka in ett äktenskapsförord för registrering; registrering får dock inte ske om en av parterna avlidit eller om det pågår ett ärende angående skilsmässa hos tingsrätten. Skatteverket registrerar äktenskapsförord men det betyder inte att Skatteverket avgör om äktenskapsförordets innehåll är skäligt och giltigt. Giltigheten av ett äktenskapsförord prövas i allmän domstol (tingsrätt).Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Gäller fortfarande äktenskapsförordet?

2021-09-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vill ha hjälp att tolka ett äktenskap förord.Det står att De kapitalförsäkringar var och en av oss i dag äger eller i framtiden förvärvar, liksom avkastning därav ska vara ägarens enskilda dom. Min man hade eget företag men det finns inte längre, men gäller det här forfarande?Är det gratis rådgivning
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att viss egendom som tillhör eller i framtiden tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Äktenskapsförordet är giltigt om det är skriftligt, daterat, undertecknat av makarna och ingivet för registrering hos Skatteverket. Om ni inte längre vill att äktenskapsförordet ska gälla kan ni upprätta ett nytt äktenskapsförord och bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods (7 kap. 3 § ÄktB).Du har ställt en gratisfråga, vilket innebär att rådgivningen har varit kostnadsfri.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur kan man reglera enskild egendom vid en eventuell bodelning?

2021-10-07 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hejsan!Min man har sålt sitt företag för en stor summa pengar. Vi har idag ett äktenskapsförord som säger att pengarna från försäljningen är hans enskilda egendom. Vid en eventuell bodelning vill han nu ändå garantera att jag får en del av dessa pengar. Vi tänker då att man skulle kunna skriva in detta i vårt äktenskapsförord. Text ex. som; XX kr av det min man äger skall vid ev. bodelning vara min enskilda egendom. Är detta förfarande möjligt?Eller finns det något annat sätt att reglera detta?Tacksam för svar och feedbackL
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att ni önskar att en del av köpeskillingen för erat bolag ska delas mellan er trots att ni i äktenskapsförord har beslutat att hela köpeskillingen är er makes enskilda egendom. För att besvara er fråga tänker jag redogöra för vilka åtgärder ni kan vidta för att tillförsäkra dig en del av köpeskillingen. Din fråga regleras i äktenskapsbalk (Äktb) samt i allmänna regler om avtal. Vilka möjligheter har ni inom ramen för ert äktenskap? I och med att köpeskillingen enligt äktenskapsförord ska vara enskild egendom kan endast den "kategoriseringen" hävas genom nytt äktenskapsförord (jfr 7 kap. 3 § Äktb). Om du önskar att din del av pengarna ska ingå i bodelningen krävs alltså ett nytt äktenskapsförord som säger det. Vilka andra lösningar finns? För att undvika att skriva ett nytt äktenskapsförord kan nu reglera situationen genom ett sedvanligt avtal. Det avtalet kan utformas som en skuld på så sätt att du är berättigad en viss summa pengar om vissa förutsättningar är uppfyllda, tex skilsmässa. Exakt hur ett sådant avtal ser ut finns det inte utrymme här för däremot hjälper vi dig gärna med att utforma ett sådant avtal. Om ni skriver ett vanligt avtal kommer inte överföringen enligt avtalet ske genom er bodelning. Om du behöver ytterligare hjälp är du välkommen att maila mig på andre.blomquist@lawline.se. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Vad kan jag göra om min make inte vill skriva under ett äktenskapsförord?

2021-09-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hur ska jag göra om min fru Inte vill skriva på pappret om att mina arvspengar ska bli Min enskilda egendom?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har ärvt pengar som du vill ska utgöra enskild egendom. Eftersom du behöver en underskrift från din fru förutsätter jag att pappret du hänvisar till i din fråga är ett äktenskapsförord. Jag kommer hänvisa till Äktenskapsbalken (ÄktB) i mitt svar. Ett äktenskapsförord är ett avtal som talar om vilken egendom som ska vara enskild i ett äktenskap (se 7 kap. 2 § första punkten ÄktB). Eftersom det är ett sorts avtal så krävs att du och din fru är överens innan avtalet kan gälla. Du kan således inte tvinga henne skriva under ett äktenskapsförord hon inte vill skriva under. Det krävs helt enkelt att ni båda är överens och det finns inget du kan göra för att din fru ska skriva under ett äktenskapsförord mot sin vilja. Istället kanske ni får diskutera saken lite mer och se om ni kan komma överens. Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Hur upprättas ett äktenskapsförord? Hur gör man egendom till enskild egendom?

2021-09-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag ska gifta mig. Vi hade tänkt skriva äktenskapsförord. Min tjej har 4 utomäktenskapliga barn och äger av speciellt värde en bil och en lägenhet (lägenheten ska säljas). Hon har dock skulder/lån. Jag äger främst musikinstrument och ljudanläggning av värde och har en del sparade pengar. 1. Vart vänder vi oss för att skriva äktenskapsförord? Går det att utforma själva i lugn och ro eller är jurist ett krav? 2. Kan man ange ovan nämnda tillgångar och skulder som enskilda så de ej blir gemensamma? Tack på förhand
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) när jag besvarar din fråga.Hur upprättar man ett äktenskapsförord?Den första frågan du vill ha svar på är om du kan upprätta ett äktenskapsförord själv eller om det krävs att du upprättar ett tillsammans med en jurist. Jurist är inget krav utan det går att skriva äktenskapsförord själv. Dock råder jag er att alltid låta en jurist se över äktenskapsförordet så att hen kan kontrollera om något behöver fyllas i eller om något behöver klargöras för att ni ska uppnå det resultat ni vill. Vi på Lawline har duktiga jurister som kan hjälpa dig att utforma ett äktenskapsförord på ett juridiskt korrekt sätt som motsvarar sina önskningar. Du kan ta kontakt med dem här. Om det är så att du vill skriva äktenskapsordet själv är det viktigt att du vet att det finns en del formkrav för att äktenskapsförordet ska betraktas som giltigt. Dessa regleras i ÄktB 7 kap. 3 § 2 st. Där anges att ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, det ska finnas namn och underteckning av båda makarna eller de blivande makarna. Äktenskapsförordet ska sedan registreras hos Skatteverket (ÄktB 7 kap. 3 § 3 st.). Hur gör man egendom till enskild egendom? Den andra frågan du vill ha svar på är om du kan göra er respektive egendom till enskild egendom. Precis som du är inne på kan du genom ett äktenskapsförord göra egendom till enskild egendom, detta framgår av ÄktB 7 kap. 3 § 1 st. När du i äktenskapsförordet skrivit att du vill ha bilen, lägenheten, musikinstrumenten, ljudanläggningen och dina sparade pengar som enskild egendom kommer de att ses som det (ÄktB 7 kap. 2 § 1 p.). Gällande skulderna är huvudregeln att varje make svarar för sina skulder (ÄktB 1 kap. 3 §). Du kan således inte bli ansvarig för hennes skulder. Det som dock sker är att hennes giftorättsgods som ska ingå i bodelningen minskar eftersom avdrag för hennes skulder görs (ÄktB 11 kap. 2 §). Om skulderna hänför sig till enskild egendom kommer detta avdrag att inte göras. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,

Vem äger vad makar emellan?

2021-09-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |2012 köpte jag en lägenhet ensam, står som ensam ägare och är ensam låntagare. 20XX flyttade min sambo in. Hon hade inte möjlighet att köpa in sig i lägenheten. Hon har ända sedan hon flyttade in endast betalt halva kostnaden till BFR, andra halvan samt lånekostnaderna har jag betalt 100% själv. 2017 gifte vi oss och nu råder delade meningar om vem som äger vad?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättslig statusVarje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Du råder alltså över lägenheten och svarar för skulderna förknippade med ägandet. Vilket, precis som vid allt annat ägande, bland annat innebär att pengarna är dina vid försäljning.Ovanstående ger dock inte en helt rättvisande och nyanserad bild av rättsläget då ni är gifta. Med giftermål följer en viss rättsligt förankrad ekonomisk gemenskap som framför allt kommer till ytan först vid skilsmässa. När äktenskapet upplöses, ska makarnas egendom fördelas genom bodelning, 9 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen ingår giftorättsgods och en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, något som av uppräkningen framgår kan t.ex. föreskrivas i äktenskapsförord, 10 kap. 1 § ÄktB och 7 kap. 1-2 §§ ÄktB. All giftorättsgods går, något förenklat, till delning mellan makarna (11 kap. ÄktB). Vid oskäliga resultat efter bodelning, eller oskäliga villkor i äktenskapsförord, kan jämkning som en slags skälighetsventil komma på tal (12 kap. ÄktB). I praktiken används den regeln för äktenskap som varat kortare tid än fem år och makarna får då regelmässigt behålla 20% av sin, i och för sig giftorättsgods, egendom, ökat per år. Ett äktenskap som varat i två år innebär då att makarna kan undandra vars 60% av varderas giftorättsgods som annars skulle gått till delning och som i ditt fall blir fyra år 20%.SammanfattningKontentan är att din make kan komma att få del av det ekonomiska värdet lägenheten betingar vid en skilsmässa med hänsyn till bodelningsmekanismen. Noga taget spelar det ingen roll om pengarna är i lägenheten eller om du säljer den och har samma summa i likvida medel, egendomen går till delning ändå. I dagsläget äger och råder du dock över lägenheten.Hälsningar,