Enskild egendom, samägande och lottläggning

2021-04-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |hejjag och min fru överväger att köpa ett hus. Vi är gifta och har en gemensam bostad nu. Min fru har fått en större summa pengar av sina föräldrar via gåvobrev. Jag vet att gåvobrevet är utformat som så att pengarna är hennes och jag kan aldrig göra anspråk på dom.Om vi nu köper ett hus, och använder dels min insats, samt vår lägenhetsförsäljning samt hennes pengar från gåvobrevet- kommer då hon äga en större andel av huset vid en ev seperation? Tex, hon har 3 mnkr i gåvobrev och använder 3mnkr som insats till huset och huset kostar 8 mnkr, kommer hon då för alltid ha 3 mnkr i gåvobrev till huset- oavsett om värdet på fastigheten halveras eller dubblas? Så om vi tex säljer huset om 10 år till 4 mnkr, kommer hon ändå ha rätt till 3 mnkr då?Samt- om hon äger större delen av huset, kan hon då slänga ut mig vid en seperation eller kan jag tvinga fram en försäljning för att få ut mina pengar?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst så ska det konstateras att om inte annat framkommer av gåvobrevet kommer även sådan egendom som ersätter den enskilda egendomen vara enskild egendom (7 kap. 2 § p. 6 Äktenskapsbalken (ÄktB)). Enskild egendom och andelar: Om jag förstår din första fråga rätt undrar du om det faktum att en andel av något samägt är enskild egendom skulle kunna påverka ägarförhållandena. Svaret på den frågan är att enskild egendom inte påverkar ägandeförhållandena. Om andelen minskar eller ökar i värde har alltså inte heller med enskild egendom att göra. Om hennes andel i fastigheten minskar i värde blir hennes enskilda egendom mindre och vice versa.Det finns rättsfall som behandlar frågan kring lån och kontantinsats i förhållande till enskild egendom. Om t ex en av makarna betalar hela kontantinsatsen med enskild egendom och lånar för resten av köpeskillingen så kan hela fastigheten bli enskild egendom vid skilsmässa (NJA 1978 s. 526). Men det verkar inte vara den problematiken som är aktuell i ert fall. Om ni bidrar olika mycket till köpeskillingen för fastigheten så är det rimligt att ni äger olika stora andelar i huset. Detta kan framgå genom samägandeavtal. Vill ni ändå äga hälften var bör ni reglera detta på något sätt, t ex genom ett skuldebrev eller gåvobrev beroende på vilket upplägg ni tänker er. Vid en separation så ska inte värdet av din frus andel i huset tas med i bodelningen eftersom det är enskild egendom. Om du vill ha samma utgångsläge som henne avseende själva bodelningen så kan du avtala med din fru genom äktenskapsförord att även din andel ska vara enskild egendom. Lottläggning: Den andra frågan är, om jag förstått det rätt, vem som skulle få överta huset vid en eventuell skilsmässa. Den frågan rör den så kallade lottläggningen. Vid lottläggning har det faktiskt betydelse om fastigheten består av enskild egendom som kommer av äktenskapsförord eller om det kommer av gåva eller testamente. Enskild egendom från äktenskapsförord påverkar inte lottläggningen så mycket, men enskild egendom från gåva och testamente kan göra det. I vanliga fall avgörs frågan om vem som ska få bostaden vid separation av vem som har störst behov av bostaden (11 kap. 8 § ÄktB). Denna regel ska enligt samma paragraf inte gälla för egendom som är enskild på grund av gåva eller testamente. Det framgår dock av så kallade förarbete till Äktenskapsbalken att sådan egendom som ersätter enskild egendom inte omfattas av undantaget (prop. 1986/87:1 s. 178-179). Det betyder att det troligen inte spelar någon roll att den enskilda egendomen getts genom gåva vid lottläggningen trots allt. Sammanfattning: Sammanfattningsvis kan sägas att enskild egendom inte påverkar ägandeförhållandena, och troligen inte heller lottläggningen. Hoppas du fick svar på dina frågor och jag råder er också att kontakta en jurist så ni får till ett upplägg som passar er bra.

Kan en make kräva att få del av värdeökning på en lägenhet som den andra maken äger vid försäljning?

2021-04-17 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, Vi bor i en lägenhet som jag har fått i gåva. Jag vill nu sälja lägenheten och då kräver min fru att hon ska få ta del av värdeökningen på lägenheten. Vi kommer inte att köpa någon ny lägenhet, vi kommer att bosätta oss på i vårt sommarhus istället.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar om din fru kan kräva att hon ska få ta del av värdeökningen på lägenheten vid försäljning. Mitt korta svar på den frågan är att din fru inte kan kräva att få ta del av värdeökningen vid försäljning då lägenheten är din egendom. Egendom och skulder i ett äktenskapI ett äktenskap ansvarar vardera make för sina egna skulder och råder för sin egen egendom (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Det innebär alltså lägenheten du fick i gåva tillhör dig. Om du väljer att sälja den kan din fru inte kräva att få pengar från värdeökningen. Detsamma gäller om din fru säljer egendom som tillhör henne. Vid bodelningSå länge äktenskapet fortgår har ni alltså ansvar för era egna skulder och er egen egendom. Det är först om ni gör en bodelning som man delar upp egendomen. Vid bodelning så räknar man ihop makarnas egendom som giftorättsgods (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Giftorättsgodset ska sedan ingå i bodelningen (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Huvudregeln är att allt giftorättsgods delas lika mellan makarna efter att respektive skulder dragits av från makarnas egen egendom. Finns däremot äktenskapsförord som anger att viss egendom är enskild egendom undantas dessa från sammanslagningen (7 kap. 2 § Äktenskapsbalken). SammanfattningEra respektive skulder och egendom är er egen och ni ansvarar själv för dessa. Däremot om ni skiljer er kan ni ta del av varandras egendom. Din fru kan således inte kräva att hon ska få pengar från en försäljning av din lägenhet, även om ni har bott i den under tiden ni är gifta. Genomför ni en bodelning, exempelvis i samband med skilsmässa, slås era egendomar ihop och delas lika. Vill ni förhindra detta kan ni skriva ett äktenskapsord. Med vänliga hälsningar,

Tolkning av äktenskapsförord

2021-04-12 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejVi har skrivit ett äktenskapsförord via en jurist, men tycker formuleringen känns lite luddig.Vår fråga är alltså om det med nedanstående formulering (som gjorts av juristen) klart och tydligt framgår att innehav samt även Avkastningen på dessa konton skall gälla som Enskild Egendom.Vid följdfråga till juristen - så kändes svaret - lika luddigt."Finansiella instrument och kontanta medel som vid var tid innestår på följande konton ska varaXXs enskilda egendom, vari NN inte ska äga någon giftorätt.ISK...Kapitalförsäkring .....All egendom som träder istället för makes enskilda egendom, liksom avkastningen därav, ska vara enskild.All övrig egendom i boet ska vara giftorättsgods"Är jag helt skyddat för framtiden iom denna formulering? Skall sägas att maken har särkullbarn.
Maja Elken |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om erat äktenskapsförord kommer att få den verkan att du blir skyddad vid en eventuell äktenskapsskillnad, dvs om ni skulle skilja er eller om din make skulle avlida. Reglerna som är relevant i ditt fall finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Vad är giftorättsgods?Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom, enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Huvudregeln är att all egendom som makarna har i ett äktenskap är giftorättsgods och giftorättsgodset ska ingå i en bodelning vid en skilsmässa eller vid ett dödsfall, enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Man kan göra giftorättsgods till enskild egendom genom ett äktenskapsförord precis som ni gjort, enligt 7 kap. 2 § ÄktB.Hur tolkas ett äktenskapsförord?Äktenskapsförord är klassat som ett avtal och utgångspunkten när man tolkar avtal är utgå ifrån viljeförklaringen som tar uttryck i orden i avtalet. Det som är skrivet i äktenskapsförordet är alltså det som ska gälla, svårigheter kan dock uppkomma vid begreppsval som går att tolka på flera sätt. De flesta problemen som är kopplade till tolkning av avtal som äktenskapsförord är att de är skrivna av personer som saknar juridiska kunskaper.Vad innebär detta för dig?Ditt äktenskapsförord är författat av en jurist vilket till en början är en bra utgångspunkt då jurister besitter kunskap om hur ett avtal ska formuleras så att det enkelt kan tydas utan tolkningssvårigheter. För att förklara innebörden av det äktenskapsförord din jurist har författat skulle jag säga att det innebär följande: De medel som finns på dina konton ska vara dina vid en skilsmässa/dödsfall, om du köper något för dessa pengar blir även denna egendom din enskilda. Även den avkastning du får på denna egendom blir din enskilda (detta innebär att om du t.ex. köper ett hus för pengarna på ditt konto är huset ditt enskilda men även pengarna du skulle få om du skulle hyra ut detta hus). Resterande egendom är er gemensamma och ska därmed ingå i giftorättsgodset och delas på vid skilsmässa/dödsfall. Att din make har särkullbarn påverkar inte innebörden av ert äktenskapsförord. Vänliga hälsningar,

Räknas enskild egendom i äktenskap om maken mottog den under samboskap?

2021-03-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Min dåvarande sambo och hennes bror ärvde deras fars hus som enskild egendom för ca 10 år sedan. Därefter gifte vi oss, och vi köpte loss min fruns bror ur huset så idag äger vi 50% var. Om vi skiljer oss, räknas 50 % av huset ännu som hennes enskilda egendom vilket skulle betyda att jag kan få ut 25 % vid en bodelning?Vi har inte skrivit något ytterligare äktenskapsförord.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har ni inte skrivit något ytterligare äktenskapsförord så blir utfallet som du själv beskriver att du räknas äga 25% av huset eftersom din fru sedan tidigare ärvt 50% av huset som enskild egendom. Enskild egendom består även om ni var sambos när hon fick gåvan, och även om ni köpt ut hennes brors andel tillsammans. Att efterlämna arv eller att ge en gåva med villkor att det ska vara mottagarens enskilda egendom är vad utomstående kan göra för påverka ett person oberoende kan säkerställa att gåvan eller arvet inte delas. Vad som kan göras av sambos eller makar är att äktenskapsförord vilket gör att egendom undantas från att vara gemensam tillgång som annars är huvudregeln, 7:1-2 äktenskapsbalkenHoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning

Fråga om upprättande av äktenskapsförord

2021-04-17 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Jag och flickvännen ska gifta oss om några månader och vi vill skriva på en äktenskapsförord, där allt ska vara enskild egendom ( sparande, aktier, fonder mm. , de som finns innan och de som kommer efter giftermål , alltså vi kommer att sköta var för sig vår ekonomi) Däremot vi vill att allt vi kommer att köpa tillsammans 50/50 som t.ex. hus, fritidshus, samt sparande som vi kommer att ha i en gemensam sparkonto ska hälftendelas vid en skilsmässa, är det möjligt att göra det. Tack
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur ni genom ett äktenskapsförord kan se till att fördelningen av er egendom blir som ni önskar.Grundläggande principerRegler om äktenskapsförord hittas i Äktenskapsbalken (ÄktB).Utgångspunkten är att all egendom du och din framtida maka/make äger är giftorättsgods i den mån den inte är enskild (7 kap 1 § ÄktB). Ett sätt att göra egendomen enskild på är genom att upprätta ett äktenskapsförord (7 kap 2–3§§ ÄktB). Det är viktigt att formkraven för äktenskapsförord är uppfyllda så att äktenskapsförordet är giltigt: det ska vara skriftligt, det ska vara undertecknat av båda makarna och det ska vara registrerat hos Skatteverket (7 kap 3 § 2–3 st ÄktB).Bedömningen i ditt fallDet är bra om ni är så tydliga som möjligt i erat äktenskapsförord för att undvika frågetecken eller tvister i framtiden om innehållet. Du skriver att ni vill att egendom som aktier, sparande och fonder mm. ni haft sedan tidigare ska vara enskild egendom. Detta går att göra, men det är viktigt att ni specificerar vilka individuella konton det gäller. Det är även viktigt, om ni vill ha det så, att skriva in att avkastning till följd av den enskilda egendomen också ska vara enskild egendom. Annars är huvudregeln att avkastning till enskild egendom är giftorättsgods ( 7 kap 2§ 2 st ÄktB). Det ni inte anger är enskild egendom, och köper senare som hus, fritidshus och gemensamt sparande kommer automatiskt att vara giftorättsgods och därför ingå i bodelningen vid en eventuell separation (10 kap 1§ ÄktB). Den egendom (giftorättsgodset) som ingår i bodelningen kommer efter att eventuella skulder dragits av att delas lika mellan er (11 kap 3§ ÄktB).Sammanfattning och rådDet går att bestämma att viss egendom ska vara enskild egendom och att annan ska ses som giftorättsgods och därför delas lika vid en eventuell separation, precis som ni önskar. Då ni vill göra bestämd egendom enskild är det extra viktigt att vara specifik så att det inte uppstår frågetecken och osäkerhet i framtiden, särskilt då ni vill att viss egendom ni köper i framtiden också ska ses som enskild egendom. Ni är varmt välkomna att boka en tid hos en av våra duktiga jurister för att få hjälp att upprätta ett äktenskapsförord, detta kan du göra här. Vi erbjuder även fast pris för upprättande av äktenskapsförord, läs mer om det här.Trevlig helg! Vänligen,

Tolkning av äktenskapsförord

2021-04-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Vi är ett gift par som har skrivit äktenskapsförord där vi har skrivit att all egendom vi under äktenskapet förvärvar, gåva, arv från tredje man eller egendom som man förvärvar under äktenskapet ska vara enskild egendom.Jag vill således att mitt privata pensionssparande (jag har ej tjänstepension) och mitt fondsparande ska vara enskild egendom. Står det rätt i vårt äktenskapsförord då?Min man har tjänstepension.
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur ett äktenskapsförord ska skrivas för att privat pensionssparande och fondsparande ska vara enskild egendom.Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB)Ett äktenskapsförord är ett avtal som skiljer enskild egendom från giftorättsgodsHuvudregeln är att all egendom som vardera maken har i ett äktenskap är giftorättsgods, som i sin tur ska ingå i en bodelning vid upplösning av äktenskapet (10 kap. 1 § ÄktB). Egendom som inte utgör giftorättsgods som någon av makarna äger är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna i ett äktenskap genom vilket det är möjligt att bestämma att egendom ska vara enskild (7 kap. 2 § och 7 kap. 3 § ÄktB). Enskild egendom omfattas inte av en framtida bodelning. För att ett äktenskapsförord ska vara juridiskt giltigt krävs att båda parter har undertecknat avtalet och att det har registrerats hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).Ett äktenskapsförord ska tolkas enligt avtalsrättsliga regler och principerEtt äktenskapsförord klassas som ett avtal. Vid tolkning av ett äktenskapsförord ska avtalsrättsliga regler och principer användas. Utgångspunkten när ett avtal ska tolkas är att fastställa den gemensamma partsavsikten som parterna försökt förklara genom lydelsen i sitt avtal. Den gemensamma partsavsikten är det som parterna har haft för avsikt att sluta avtal om, även om detta inte stämmer överens med ordalydelsen i avtalets innehåll. Ibland kan det vara svårt att veta vad som gäller om avtalet är skrivet så att det kan tolkas på flera olika sätt.Vad innebär detta för dig?Som makar får ni utforma ett äktenskapsförord och avtala om vad ni vill ska utgöra enskild egendom som ni vill. Det är möjligt för er att avtala om att all egendom ska vara vardera makens enskilda egendom. Jag förstår det du skriver som att all den egendom som ni under äktenskapet förvärvar, får i gåva eller ärver ska utgöra enskild egendom. Med en sådan ordalydelse verkar det som att det bara är egendom som ni får efter att ni ingått äktenskapet som är enskild. Inkomster, gåvor och arv som ni fått innan denna tidpunkt är då inte enskild egendom. Vill ni att egendom som ni förvärvat, fått i gåva eller ärvt innan äktenskapets ingående också ska vara enskild egendom bör ni skriva detta i äktenskapsförordet. Det kan också vara en bra idé att tillägga att avkastning som er enskilda egendom kan ge upphov till också ska vara enskild egendom, om detta är något ni önskar. Det är viktigt att äktenskapsförordet formuleras så att det tydligt framgår vad ni avser ska vara enskild egendom så att missförstånd kan undvikas. Ditt fondkonto och privata pensionssparande ska vara enskild egendom om det i äktenskapsförordet framgår att all förvärvad egendom ska vara enskild. Äktenskapsförordet kan behöva förtydligas om ni bara vill att det är egendom som ni under äktenskapet förvärvar, får i gåva eller ärver som ska vara enskild egendom. Det kan nämligen bli problematiskt om du påbörjat ditt privata pensionssparande eller fondsparande innan du ingick ditt äktenskap, eftersom förvärv av egendom innan äktenskapet i sådana fall inte räknas som enskild egendom. Det är i ett sådant fall möjligt att i äktenskapsförordet skriva att ditt fondkonto och privata pensionssparande ska vara enskild egendom. Det måste då klart och tydligt framgå vilka individuella konton som ska utgöra enskild egendom.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Hur fungerar det med äktenskapsförord?

2021-04-11 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejJag är idag sambo, och vi ska snart gifta oss, jag äger huset vi bor i sedan tidigare men nu vill jag ha ett äktenskapsförord eller liknande på värdet av huset innan vi ingår äktenskapet.Hur går jag tillväga?
Maia Sadek |Hej!Tack för att du skickar din fråga till oss på lawline. Så som jag förstår det så handlar din fråga om hur äktenskapsförord fungerar, och vi hamnar därför i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad är ett äktenskapsförord?Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan dig och din blivande make/maka som bestämmer vad som ska vara enskild egendom. Med enskild egendom menas egendom som bara tillhör en av er och därför inte ska vara med i bodelningen vid skilsmässa eller dödsfall. Detta innebär att om du skriver in huset i äktenskapsförordet så garanterar du att det är du som får huset om ni till exempel skulle skilja er. Om du inte skriver in huset i äktenskapsförordet så kommer det med största sannolikhet att klassas som giftorättsgods, alltså kommer det att ingå i bodelningen och det kan vara svårare för dig att få huset vid en eventuell skilsmässa. Giftorättsgods är alltså allt som inte är enskild egendom, och för att någonting ska vara enskild egendom krävs det att det finns en rättshandling i form av exempelvis (7 kap. 1-2 § ÄktB): Äktenskapsförord som säger vad som är enskild egendomAtt man mottagit egendomen genom en gåva och att det i gåvan fanns villkor att egendomen ska vara enskild egendom för mottagaren. Att man erhållit en egendom genom ett testamente med villkor om att egendomen ska vara enskild egendom för mottagaren. Ni kan skriva ett äktenskapsförord både före och efter att ni gifter er och ni kan dessutom ändra i det under äktenskapet genom att ni skriver ett nytt äktenskapsförord. Innehållet i äktenskapsförordDet som står i äktenskapsförordet är nästan helt upp till er att bestämma. Ni kan avtala om att allt ni äger ska vara enskild egendom, eller att bara vissa saker ska vara det (exempelvis huset). Ni kan till och med i äktenskapsförordet avtala om egendom som senare kommer att tillfalla någon av er. De begränsningar som finns gällande äktenskapsförord är t.ex. att det inte kan innehålla att huset som tillhör dig blir den andra makens enskilda egendom.Vidare finns det formkrav vid upprättandet av ett äktenskapsförord. Det ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av er (makar/blivande makar)(7 kap. 3 § stycke 2 ÄktB). Därefter ska det registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § stycke 3 ÄktB). Viktigt att nämna är att äktenskapsförord inte kan tidsbegränsas eller villkoras. SammanfattningAtt skriva ett äktenskapsförord skulle i min mening vara ett bra alternativ för dig och jag rekommenderar att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Gifta sig med någon som inte har uppehållstillstånd

2021-03-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min blivande make har inte uppehållet i Sverige. Han får ansöka om 4 år igen.Vi vill gifta oss. Kan vi göra det?
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du och din blivande make kan gifta er, trots att han inte har uppehållstillstånd i Sverige. Men för att ni ska få gifta er så krävs det att kraven på äktenskapsbalken blir uppfyllda (se här). Till exempel krävs det att ni är över 18 år. Ni får inte vara släkt med varandra. Vidare får ni inte heller vara i ett redan befintligt registrerat partnerskap. Skatteverket kommer att pröva om det finns hinder för äktenskapet. Beträffande personer inte är är folkbokförda i Sverige kan det komma att krävas ytterligare intyg på att personen är behörig att ingå äktenskap.Om du har fler frågor, så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!Vänligen,