FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord16/04/2022

Är det möjligt att avtala bort underhållsskyldigheten mellan gifta?

Finns det något sätt att bortse från 6 kap. Underhåll i äktenskapsbalken när man gifter sig? Eller är det ett måste? Kan man skriva ett äktenskapsförord som då innehåller att makarna bortser från denna lag?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Precis som du har noterat regleras frågor om äktenskap i äktenskapsbalken (ÄktB) och 6 kap. ÄktB reglerar särskilt den så kallade underhållsskyldigheten mellan gifta. Tanken bakom regleringen är att makarna ska leva på samma ekonomiska standard.

Utgångspunkten i svensk rätt är att det råder avtalsfrihet mellan gifta, makar kan således fritt avtala om sina inbördes förhållanden. Det finns emellertid undantag från denna huvudregel genom bestämmelser i ÄktB och genom familjerättsliga principer. Ett sådant avsteg från avtalsfriheten är att det inte är möjligt att i förväg avtala bort underhållsskyldigheten i 6 kap. ÄktB (se till exempel avgörandena NJA 1950 s. 513 och RH 2000:42). Bestämmelserna om underhållsskyldighet är således av tvingande natur och det går inte att avtala bort dessa i förväg genom till exempel ett äktenskapsförord. 


Vänliga hälsningar, 

Marika HåkanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?