Arbetsvägra för säkerhetsrisk

2020-08-23 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. Jag är yrkeschaufför och undrar en sak gällande arbetsvägran. Har jag rätt att arbetsvägra pga att våra fimrabilar är missköta? Tex jag har skrivit två rapporter och en kollega har skrivit en rapport, totalt är vi 3 som har sagt till om att vidrutan på en av våra bilar är så blästrad att man inte ser nånting såfort solen tittar fram så den behöver bytas, men arbetsgivaren byter inte rutan av anledning att försäkringbolaget inte ersätter om de inte är ett stenskott för att blästring är normalt slitasch,har jag rätt att vägra köra (arbetsvägra? då jag anser att jag inte kan framföra fordonet på ett säkert sätt, att jag anser att bilen är en trafikfara?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler om din fråga finns i arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen (MBL) och det är hit jag hänvisar mina svar. Jag kommer börja med att gå igenom arbetsmiljölagen för att sedan även kommentera MBL. Arbetsmiljölagen Arbetsmiljölagen finns till för att skydda mot olycksfall i arbetet (1 kap. 1 § arbetsmiljölagen). Här föreskrivs då att maskiner, redskap och andra tekniska anordningar ska ge betryggande säkerhet mot olycksfall (2 kap. 3 § arbetsmiljölagen). Det föreskrivs sedermera att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som är möjliga för att undvika olycksfall (3 kap. 2 § arbetsmiljölagen). Det är alltså mycket möjligt att din arbetsgivare bryter mot arbetsmiljölagen om den vägrar att laga vindrutan. Det är dock svårt för mig att veta hur allvarlig blästringen är och jag kan därför inte uttala mig säkert om det faktiskt bryter mot arbetsmiljölagen. Det är Arbetsmiljöverket som utövar tillsyn över att arbetsmiljölagen följs (7 kap. 1 § arbetsmiljölagen). Arbetsmiljöverket kan ålägga din arbetsgivare att byta vindrutorna och förena detta med vite (böter) om det inte görs. Arbetsmiljöverket kan också förbjuda bilarna från att användas helt och hållet (7 kap. 7 § arbetsmiljölagen). För att detta ska göras måste ju dock Arbetsmiljöverket fatta ett sådant beslut. Du kan kontakta/tipsa Arbetsmiljöverket här. Den viktigaste bestämmelsen är dock att: om du anser att det är fara för ditt liv eller hälsa är du inte skyldig att utföra arbetet och du är inte heller skyldig att ersätta den ekonomiska skada som uppkommit på grund av din arbetsvägran (3 kap. 4 § arbetsmiljölagen). Om din arbetsgivare inte håller med dig och istället påstår att det inte är fara för liv eller hälsa kommer det bli en bedömningsfråga om du har fog för din åsikt. Här lägger domstolen stor vikt på vad myndigheter anser. Om till exempel arbetsmiljöverket å enda sidan har godkänt bilarna är risken stor att din arbetsgivare får rätt. Om arbetsmiljöverket inte godkänner bilarna är det å andra sidan stor chans att du har fog för din åsikt och därmed kan arbetsvägra. Jag rekommenderar dig därför återigen att ta kontakt med arbetsmiljöverket. Då Covid-19 pandemin just nu råder kan det dock ta lite längre tid att komma i kontakt med arbetsmiljöverket.Medbestämmandelagen (MBL) Gällande din fråga om att arbetsvägran så finns det en möjlighet i MBL. Om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal och det uppkommer tvist om din arbetsskyldighet så gäller alltid fackets ståndpunkt fram till att en domstol har beslutat i frågan om det är fråga om en säkerhetsrisk. Ett sådant tolkningsföreträde läggs dock under skadeståndsansvar för facket. Det vill säga att om det visar sig att facket hade fel och du faktiskt var arbetsskyldig, så blir facket skadeståndsskyldigt gentemot din arbetsgivare (34 § MBL). För att veta få reda på hur facket ställer sig i frågan rekommenderar jag dig därför att vända dig till dem. Jag hoppas du fått svar på din fråga och att din situation löser sig på ett bra sätt! Vill du ha ytterligare rådgivning kan du kontakta vår juristbyrå genom att boka tid här eller kontakta oss via telefon. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Får min arbetsgivare omplacera mig pga att jag studerar?

2020-08-21 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Jag blev omplacerad på min arbetsplats pga att jag studerar. De anser att jag förmodligen kommer sluta på arbetsplatsen när jag är klar med studierna. Och då behöver de stärka upp kompetensen genom att ta bort mig och sätta ditt någon annan.Nu är jag inte klar med studierna fören om ett år, och under den tiden kommer jag jobba kvar på 80%.Det är heller inte säkert att jag får ett jobb någon annanstans när jag är klar.Kan de göra så? Ta för givet att jag inte kommer jobba kvar när jag och klar och flytta på mig redan nu? Det känns inte rätt att bli omplacerad för att man studerar.
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av frågan hur ingripande omplaceringen är. Därför kommer jag att ge dig ett mer generellt svar.Huvudregeln är att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. Om omplaceringen är inom din arbetsskyldighet måste du utföra arbetet och arbetsvägran kan utgöra saklig grund för uppsägning. Du är skyldig att utföra arbete som har ett naturligt samband till arbetsgivarens verksamhet, utförs för arbetsgivarens räkning, och som faller inom dina allmänna yrkeskvalifikationer.Arbetsgivaren omplaceringsmöjlighet begränsas enligt huvudregeln av ditt kollektivavtalsområde. Om din arbetsgivare, genom ett ensidigt beslut, omplacerar dig till arbete som tillhör ett annat kollektivavtalsområde kan detta anses utgöra avskedande utan saklig grund.Bastubadarprincipen (från AD 1978 nr 89) utgör en generell begränsning av arbetsgivarens rätt att omplacera arbetstagarna. Principen innebära att arbetsgivaren måste visa objektivt godtagbare skäl för omplaceringar som beror på arbetstagaren personligen och som får särskilt ingripande verkningar. Skälen kan provas av domstol.Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,

Får min arbetsgivare ändra på min tjänstgöringsgrad vid omplacering?

2020-07-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej jag har blivit omplacerad och fått en ny tjänst men dom har sänkt min tjänstgöringsgrad från 100 procent till 75 procent.. har dom rätt att göra så. Det handlar om många tusenlappar och drabbar mitt privata liv
Sanaria Saad |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Din fråga handlar om arbetsrätt och anställningar och regler om detta hittar du i lagen om anställningsskydd (LAS). Jag uppfattar din fråga som om din arbetsgivare omplacerat dig till en ny tjänst men med en sänkt tjänstgöringsgrad. Du skriver däremot inte varför en sådan omplacering skett, därför ska jag göra mitt bästa i att förklara när en sådan omplacering får ske. Därefter ska jag svara på om din arbetsgivare får sänka din tjänstgöringsgrad. När får en omplacering ske? Har man inte avtalat om annat gäller att anställningen är en tillsvidaretjänst (4 § LAS), det är också det jag kommer att utgå från i mitt svar. För att en arbetsgivare ska få säga upp en tillsvidareanställd ska denne ha saklig grund. Arbetsbrist är en sådan anledning som alltid är en saklig grund (7 § LAS). Det är arbetsgivaren som känner sin egna verksamhet och påstår hen arbetsbrist kommer en domstol att inte ifrågasätta det. Arbetsbrist kan exempelvis vara ekonomiska svårigheter, vilket inte är ovanligt idag med hänsyn till covid-19. Innan en uppsägning får ske är arbetsgivaren skyldig att erbjuda den anställde omplacering (7 § 2 st. LAS). Får min arbetsgivare ändra på min tjänstgöringsgrad vid en omplacering?Omplaceringen ska vara en ledig tjänst som behöver tillsättas inom företaget. Som regel ska omplaceringen vara skälig. I ditt fall har du blivit omplacerad med en sänkt tjänstgöringsgrad från 100 till 75 procent. Frågan är då om detta kan anses vara en skälig omplacering. I fallet AD 2016 nr. 69 prövade Arbetsdomstolen just detta. I fallet kom Arbetsdomstolen fram till att en sådan sänkning är tillåten för att undvika uppsägning. Tanken är att uppsägning ska vara det sista alternativet och det brukar tyvärr oftast innebära en del ändringar. Vad gäller i mitt fall? Jag vet alltså inte skälen till att du blivit omplacerad, men en rimlig anledning kan vara att det råder arbetsbrist på din arbetsplats. Din arbetsgivare är skyldig att omplacera dig innan denne säger upp dig. Din omplacering har inneburit en sänkning i din tjänstgöringsgrad och det har accepterats av Arbetsdomstolen. Har du fler frågor är du välkommen att boka tid med våra jurister här eller ringa oss på 08-533 300 04. Lycka till! Vänliga hälsningar,

Har arbetsgivaren rätt för att ändra anställningsformen som jag hade tidigare vid återanställning?

2020-07-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hejsan Jag hade fast anställning och jobbat på samma tjänst för 2 år, men blev uppsagd pga arbetsbrist följd av Covid-19. När jag blev uppsagd var jag informerad att jag har återanställningsrätt om jobbet kommer tillbaka inom 9 månader.Nu ringde mig arbetsgivaren och frågade om jag vill jobba som timanställd.Vad säger regeln? Har arbetsgivaren rätt för att ändra anställningsformen som jag hade tidigare?Mvh
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hur det fungerarDin fråga handlar om företrädesrätten och återanställningsrätten och det regleras i den 25 § LAS. Din återanställningsrätt betyder att du har en förtur att få anställning jämfört med andra arbetssökande när företaget håller på att nyanställa inom nio månader. Det betyder att om företaget anser att de behöver mer arbetskraft och behöver anställa mer personal så har du en rätt att få den anställningen före någon annan arbetssökare. Då om de söker efter personal inom nio månader sedan din anställning avslutades och du är tillräckligt kvalificerad för den nya tjänsten så har du förtur att få den nya tjänsten. I ditt fall Det betyder att när din arbetsgivare frågar dig om du vill komma tillbaka så betyder det att arbetsgivaren erbjuder dig en ny tjänst och inte din dåvarande tjänst som du hade innan. Alltså att du har förtur att få den nya tjänsten som erbjuds och då kan det vara en annan anställningsform. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Sexuellt trakasserad på jobb

2020-08-21 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej !Jag och flera tjejer har blivit sexuellt trakasserad på vårt jobb.Arbetsgivaren vägrar att göra något och behåller denna person på arbetsplatsen.
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Sexuella trakasserier är aldrig okej och kan utgöra ofredande och sexuellt ofredande enligt brottsbalken 4 kap 7 § BrB respektive 6 kap 10 § BrB. Enligt 2 kap 3§ diskrimineringslagen är det arbetsgivaren som är ansvarig för att trakasserier inte ska förekomma på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är inte bara ansvarig för sitt eget agerande, utan även kollegor emellan. Då din arbetsgivare inte uppfyller sin skyldighet kan du anmäla din arbetsgivare till diskrimineringsombudsmannen eller kontakta ditt fackförbund om du är fackligt ansluten, då de kan föra din talan mot arbetsgivaren. Anteckna även händelserna och spara eventuella sms eller bilder som visar på det olämpliga beteendet. Utöver detta bör ni polisanmäla den kollega som trakasserar er.Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.Med vänlig hälsning,

Osäker arbetsmiljö

2020-07-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag jobbar inom resturang. I resturangen jag jobbar finns det lampor som inte funkar, oankarade hyllor med tung belastning samt flera hälsorisker. Vad borde jag göra?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. De allmänna kraven som gäller för arbetsmiljön på arbetsplatsen hittar vi i arbetsmiljölagen (AML). Enligt 3 kap. 1a § AML ska arbetsgivaren och arbetstagare samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö, men ytterst är det arbetsgivarens som ansvarar för förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Vidare framgår det av 3 kap. 2 § AML att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Att förankra restaurangens hyllor skulle kunna vara en sådan åtgärd. Ifall det finns säkerhetsbrister på arbetsplatsen så ska du i första hand tala med din chef. Ifall din chef inte uppfyller kraven i AML så kan du kontakta skyddsombudet. Skyddsombudet är de anställdas representant vars främsta uppgift är att bevaka att det finns skydd mot olycksfall på arbetsplatsen. Skulle din arbetsplats inte ha något skyddsombud så kan du kontakta ditt fackförbund. Du kan också anmäla bristfälliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och känner mer klarhet i situationen, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Med vänlig hälsning,

Vad kan jag göra om min arbetsgivare inte betalar ut min lön?

2020-07-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Min arbetsgivare betalar inte ut våra löner, när vi frågar så säger han att han inte vet när vi kan få dom. Jag är inte med i facket och kan alltså inte be om hjälp därifrån, hur gör jag?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du som privatperson undrar vad du kan göra när din arbetsgivare inte betalar ut din lön.Ett anställningsavtal är bindande för både arbetsgivare och arbetstagare. Genom ett anställningsavtal följer rättigheter och skyldigheter för både arbetstagare och arbetsgivare. En av arbetsgivarens mest centrala skyldigheter är att betala ut lön, och om denna inte gör det begår hen ett avtalsbrott. Ett sådant allvarligt avtalsbrott ger den anställda rätt att omedelbart frånträda sin anställning (4 § LAS) och därutöver får den anställda en fordran gentemot sin arbetsgivare som förfaller till betalning den dag som lönen egentligen skulle betalas ut. Detta innebär att du som anställd, förutom att kräva betalning av lönen, dessutom kan kräva ränta för dröjsmålet (3 § RL). Om din arbetsgivare trots påtryckningar inte betalar ut din lön till ska du i första hand vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande) och i andra hand ta ärendet till domstol. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får arbetsgivaren kräva obetalda men obligatoriska möten?

2020-07-26 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Jag har en timanställning vid sidan om mina studier. Arbetsplatsen har en obligatorisk informationsträff/vidareutbildning om cirka 1 timme varje vecka, vilken är obetald. Kan min arbetsgivare kräva detta? Skiljer sig situationen ifall arbetskontraktet medger sådan obetald tid?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan arbetsgivaren kräva obetalda men obligatoriska möten?Till att börja med ska sägas att enligt grundläggande avtalsrättsliga principer förbinder sig båda parter som ansluter sig till ett avtal att de ska fullfölja de åtaganden som avtalet omfattar. I ett anställningsavtal är förpliktelserna att arbetstagaren ska arbeta på de överenskomna tider (exempelvis enligt ett uppställt schema) och arbetsgivaren ska betala ut lön för de arbetade överenskomna tiderna. Det innebär att när arbetsgivaren kallar till obligatoriska personalmöten, utbildningar eller liknande som arbetstagaren förväntas deltaga i, ska dessa tillfällen också vara betalda likt övrig arbetstid. Ifall mötena placeras utanför ordinarie arbetstid kan arbetstagaren ha rätt till övertidsersättning enligt 7 § i arbetstidslagen. Det gäller inte exempelvis om mötena planeras i förväg och ingår i schemat. Sammanfattningsvis, arbetsgivaren kan kalla till möten eller annat på tider utanför "schemat" men dessa ska också innefattas som betald arbetstid. Ifall arbetsgivaren inte lämnar ersättning för den tiden är inte heller arbetstagaren bunden enligt anställningskontraktet att vara där. Båda parter måste uppfylla sin del enligt kontraktet.Skiljer det sig om obetalda möten ingår enligt anställningsavtalet?Vad som avtalats i ett anställningsavtal går ofta före exempelvis lagen då den allmänna avtalsfriheten råder. Dock får en arbetsgivare som är bunden till ett kollektivavtal inte avtala om saker som är till större nackdel för arbetstagaren än vad kollektivavtalet säger. Jag råder dig att kolla upp vad som står i ditt kollektivavtal gällande obligatoriska möten m.m. Huvudregeln är likt jag nämnt ovan att sådana ska vara betalda men det kan finnas avvikelser i vissa kollektivavtal. Om du därefter känner att arbetsgivaren inte följer vad som bör gällande betalning för din arbetade tid, kan du kontakta ditt fackförbund som kan hjälpa dig med dessa frågor. Jag hoppas att detta gav svar på dina funderingar, även om jag endast kunde svara vad som gäller generellt mer än vilka rättigheter Du har som arbetstagare hos just din arbetsgivare. Som sagt kan du alltid vända dig till ditt fackförbund kring sådana här frågor då de har koll på dina rättigheter och vad som gäller enligt kollektivavtalet om ett sådant finns. Med vänliga hälsningar,