Vad gäller angående förhandlingsskyldighet vid uppsägning utan kollektivavtal?

FRÅGA
Hej Är ett litet bolag om 5 medarbetare och 2 delägare. Vi har ej kollektivavtal. Nu måste vi säga upp 1 person pga arbetsbrist. Hen är inte fackligt ansluten. Hur gör vi då? Har vi förhandlingsskyldighet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Regler om förhandlingsskyldighet för arbetsgivare regleras i MBL. Där återfinns olika regler beroende på om arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal och om den aktuella arbetstagaren är fackligt ansluten.

Det framgår av frågan att ni inte har något kollektivavtal. Förhandlingsskyldighet vid uppsägningar på grund av arbetsbrist i sådana situationer regleras i 13 § andra stycket MBL. Det framgår där att du som arbetsgivare måste förhandla med alla berörda arbetstagarorganisationer innan ett sådant beslut. Av förarbetena framgår att med "berörd" arbetstagarorganisation avses alla organisationer som har minst en medlem hos arbetsgivaren (se prop. 1994/95:102 s. 84). Där sägs dock inte vad som gäller om arbetsbristuppsägningen enbart rör en person som inte är medlem i något fackförbund alls. Rent spontant kan det tyckas långsökt att arbetstagarorganisationer som har andra medlemmar hos er än den aktuella arbetstagaren skulle anses berörda av att den personen sägs upp. Det känns konstigt om dessa organisationer skulle anses beröras av arbetsbristen om ingen av deras medlemmar ska sägas upp. Jag kan dock inte kategoriskt utesluta det.

Mot bakgrund av att din aktuella situation inte berörs i förarbetena, och inte heller mig veterligen någon gång prövas i domstol, kan jag inte ge ett helt säkert svar på din fråga. Det kan mycket väl vara så att situationen inte berörs i förarbetena eftersom det är uppenbart i sådana fall att ingen arbetstagarorganisation berörs. Det säkraste för er som arbetsgivare skulle jag emellertid ändå säga är att ta kontakt med de arbetstagarorganisationer som har medlemmar på er arbetsplats och informera dem om ert beslut. På så sätt kan ni se om de anser sig berörda och om det är något de vill förhandla om. Detta för att inte riskera att drabbas av skadestånd för utebliven förhandling.

Om ingen av era arbetstagare är fackligt anslutna kan jag dock med säkerhet säga att ni inte behöver förhandla med någon organisation.

Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du boka det här.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (808)
2022-01-27 Vem betalar bilersättning?
2022-01-26 Får man lön om man endast deltar på introduktionsdagen?
2022-01-25 Oavlönad provanställning som barnvakt
2022-01-22 Måste en arbetsgivare följa de regler som facket kräver?

Alla besvarade frågor (98704)