Kan man neka kunder som egenföretagare?

FRÅGA
Hej. Jag är egenföretagare och äger en klinik som jag driver. Har jag rätt att neka folk vård och service om jag känner för det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du som näringsidkare får nästan alltid bestämma vad du vill sälja till kunden, till vilket pris men även till vem. Du kan alltså neka vissa kunder. Det enda kravet är att du inte bryter mot reglerna i diskrimineringslagen och alltså nekar någon på grund av en diskrimineringsgrund. Dessa diskrimineringsgrunder är kön, religion, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Du får alltså inte neka en kund pga dennes religion exempelvis.

Ett råd är att tänka på anledningen varför du vill neka en specifik kund, så det inte blir diskriminerande. Ett exempel på vad ett företag kan ha för anledning att inte ta emot en kund är att det finns anledning att tro att personen inte kan betala.

Du har även rätt att neka en kund för att du inte vill eller känner för det också.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars får du återkomma.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?