Får arbetsgivare frysa löneutbetalning?

Hej

Om man som arbetstagare inte har skrivit under anställningsavtalet eftersom man anser att förhandlingar om lön är pågående, har arbetsgivaren då rätt till att frysa löneutbetalning tills avtalet är underskrivet ?

Mvh.,

Lilja

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De lagar som är relevanta för din fråga är avtalslagen (AvtL) och lag om anställningsskydd (LAS).

Muntligt avtal lika bindande

Att du inte har skrivit under anställningsavtalet innebär inte någon inskränkning i dina rättigheter som arbetstagare. Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt avtal, så trots att du inte har skrivit under anställningsavtalet är du anställd.

Rätt till lön?

Som arbetstagare har du rätt till lön för ditt arbete. Att din arbetsgivare "fryser" löneutbetalningen är alltså inte okej. I det fall din arbetsgivare inte betalar ut din lön har du som arbetstagare till exempel rätt att direkt frånträda din tjänst (4 § tredje stycket LAS). Det är även bra att veta att senast en månad efter att du har börjat jobba är din arbetsgivare skyldig att lämna skriftlig information om de villkor som är av väsentlig betydelse, som till exempel lön (6c § LAS).

Båda parter överens

Det kan visserligen finnas vissa svårigheter om lönen är under förhandling. Ett anställningsavtal kräver precis som andra avtal att parterna är överens (jfr. AvtL 1 §). Alltså kan du inte kräva att få ut en viss lön som inte arbetsgivaren gått med på, precis som arbetsgivaren inte kan kräva att du ska jobba utan lön.

Med det sagt får din arbetsgivare inte frångå sin skyldighet att betala ut din lön, inte heller grundat i att du inte skrivit under anställningsavtalet. Arbetsgivaren måste även framställa vad din lön är, och om denna är under förhandling går det inte att enfaldigt bestämma summan med grund i att arbetsgivaren måste betala.

Jag hoppas mitt svar var till hjälp, och att du får dina pengar snarast.

Vänligen,

Ellinor Wåhlin DahlbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo