Fråga om en arbetsgivare får betala ut mer än sex månaders uppsägningslön?

FRÅGA
Får en arbetsgivare lov att betala ut mer än sex månaders uppsägningslön?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar om en arbetsgivare frivilligt kan betala ut mer än sex månaders uppsägningslön.

Under vilken period en arbetsgivare ska betala uppsägningslön berör på vilken reglering som gäller. I första hand, om det finns en uppsägningstid, bestämd i ditt anställningsavtal är det den och därmed dess längd och lön som gäller. Detta är giltigt sålänge det inte försämrar de villkor som uppställs i lagen som minimivillkor. Om det inte finns någon uppsägningstid angiven i anställningsavtalet gäller reglerna i aktuellt kollektivavtal om det finns ett sådant på arbetsplatsen. Genom detta kan man ha rätt till längre uppsägningstid (och lön) än vad lagen säger. I sista hand, om det varken finns en uppsägningstid angiven i anställningsavtalet eller aktuellt kollektivavtal på arbetsplatsen, bestäms uppsägningstiden (och lön) genom lagen om anställningsskydd (LAS).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (753)
2021-05-08 Muntligt utlovad lönehöjning
2021-05-02 Är det lagligt att arbeta 14 dagar i sträck?
2021-04-29 Hur fungerar det vid återanställning av tjänst?
2021-04-29 Kan man kräva skadestånd om man inte får ett anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (92198)