Är jag fortfarande underhållsskyldig för mitt barn om hen inte längre bor hos mig?

2019-12-05 i Underhåll
FRÅGA |Jag flydde från mitt ex men min son vägrade följa med (mitt ex är inte biologisk pappa) detta va några dagar innan min son fyllde 18 år. Han står skriven hos mig fortfarande men lever hos mitt ex. Jag skulle vilja veta vad jag har för skyldigheter ang honom då jag anser att situationen är lite annorlunda. Han går 2.a året på gymnasiet. Jag lever på existensminimum (skuldsanering/försörjningsstöd) och mitt ex är höginkomsttagare och hans nya sambo har lön också. Min son vill nu att jag ska betala hans legitimation och kräver att jag måste skriva på papper hos polisen ang detta. Jag betalar underhåll och han får hela studiebidraget. Snälla hjälp mig! Jag behöver svart på vitt vad mina skyldigheter är.
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet? Av din fråga framgår att du har en son som är 18 år och går på gymnasiet, men som inte längre bor med dig. Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida du fortfarande är underhållsskyldig för din son trots att han inte bor med dig längre. Reglerna kring dina skyldigheter som förälder regleras i föräldrabalken (FB). Vad säger lagen? Som förälder har man en underhållsskyldighet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och din ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år men om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är du fortsatt underhållsskyldig, dock som längst till dess barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § andra stycket FB). Eftersom din son fortfarande går i gymnasiet så innebär det att du fortsatt är underhållsskyldig för honom. En styvförälder kan också bli underhållsskyldig. Den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och med förälder som har vårdnaden om barnet är underhållsskyldig mot barnet, om han eller hon är gift med föräldern eller har eget barn tillsammans med föräldern. Vid särskilda skäl så kan underhållsskyldigheten kvarstå även efter barnet flyttat hemifrån (7 kap. 5 § FB). Eftersom du och ditt ex inte längre bor med varandra är han alltså inte underhållsskyldig för din son.Sammanfattning Du är fortfarande underhållsskyldig tills det att din son tar studenten. För information kring din underhållsskyldighet och hur mycket du måste betala kan du läsa mer här. På den sidan kan du även boka in ett webbmöte med en handläggare på Försäkringskassan som kan hjälpa dig eftersom du är i en liten annorlunda situation. Hoppas du fått svar på din fråga!

Underhållsbidrag och försäkringskassan

2019-11-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Min fru har fått brev från försäkringskassan att hon ska betala 875 kronor per månad i underhåll!Hon har ingen inkomst överhuvudtaget!Hon jobbade som timvikarie för drygt fem år sedan och nu beräknar de hennes inkomst till 225 000 kronor som ett vårdbiträde tjänade inkomståret 2018!Kan det verkligen få gå till på det sättet?Vi lever på min inkomst och klarar oss på den!Hälsningar Håkan M
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag till barn.Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7 § 10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller: 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. Redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Enligt 7 § 1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Underhållsbidrag för tonåringar

2019-11-30 i Underhåll
FRÅGA |Underhållsbidrag för tonåringar. Om föräldrarna har gemensam vårdnad men där barnen stadigvarande bor hos ena föräldern av egen önskan och den andra föräldern bara har umgänge. Föräldern som barnen bor hos har en relativt hög lön (40000kr före skatt/månad) men har inga större ekonomiska tillgångar (ca 400000kr). Den förälder som bara har umgängesrätt är egenföretagare och har låg taxerad inkomst, men har en större förmögenhet bundet i mark och byggnader (>20milj) samt aktier (300000-500000kr). Om denne förälder då inte frivilligt åtar sig att betala någon större summa i underhåll utan vill beräkna denna enligt försäkringskassans mall, kommer denne då att slippa betala underhåll (mer eller mindre) och den förälder som barnen bor hos får ta större delen av försörjningsansvaret? Har den som nolltaxerar men är ägare till en större förmögenhet inget försörjningsansvar för sina barn? Jag har redan läst vad som står i lagen, men där förutsätter man bara att bägge föräldrarna är normala arbetstagare, inte att den ena är låginkomsttagare med stor egen förmögenhet som kan skatteplanera.
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag till barn.Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7 § 10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller: 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. Redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Enligt 7 § 1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Är jag underhållsskyldig för barn över 18 år som hoppat av gymnasiet?

2019-11-28 i Underhåll
FRÅGA |Dotter 19 år. Flyttade hemifrån, hoppade av gymnasiet och har jobbat och haft lägenhet. Nu blev hon av med jobbet och soc säger att föräldrarna är skyldiga att försörja henne. Men hon går ju inte i skolan, den info jag hittar gäller försörjningsplikten vid studier? Vad gäller?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Av din fråga framgår att din dotter är 19 år, har flyttat hemifrån och inte längre studerar. Reglerna kring om du fortfarande är underhållsskyldig regleras i föräldrabalken (FB). Vad säger lagen? Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt är du som förälder fortfarande underhållsskyldig under den tid som skolgången pågår, dock som längst till dess att barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 andra stycket FB). Precis som du skriver så gäller underhållsskyldigheten endast vid studier om barnet är över 18 år. Eftersom din dotter är 19 år och inte längre studerar innebär det att du inte har någon underhållsskyldighet för henne. Skulle hon återuppta sina studier på gymnasiet igen blir du dock underhållsskyldig igen men då som längst tills hon fyller 21 år. Sammanfattning Du är inte underhållsskyldig eftersom din dotter inte går i skolan och är över 18 år. Skulle hon påbörja gymnasiet igen blir du underhållsskyldig igen men det fram tills hon fyller 21 år som längst. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Underhållsbidrag myndig person

2019-11-30 i Underhåll
FRÅGA |Hejsan. Är det rimligt att jag (fadern) ska betala fullt underhåll till barnet ( som fyllt 18) för att dom ska ha råd att bo kvar i huset som modern ville ha kvar? Jag betalar idag enl en överenskommen summa som jag tycker är för hög gentemot hur dom bor! Och om barnet mister sitt studiebidrag 1 månad, ska jag även betala den månaden då?? Tack på förhand!
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag till en person som är myndig.Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7 § 10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller: 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. Redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Enligt 7 § 1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Underhållsbidrag. över 18 år

2019-11-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Min syster som är 18 år och går på gymnasiet bor med mig och min man. Våran mamma har flyttat till en annan stad som gjorde det omöjligt för min syster att bo kvar med mamma. SOC blev därför inkopplad och hon är nu privatplacerad hos oss. I början gick allting bra med ekonomin och underhåll från vår mamma och min systers pappa, men nu har dom fått skärvt ekonomiskt och kommer vilja betala mindre i underhåll. Enligt mamma och min systers pappa ska dom bara betala underhåll för en förälder eftersom dom bor ihop. Vilket låter helt ologiskt. Vi har försökt googlat fram en lösning men all information är om barnet bor hos ena föräldern, i denna situation bor inte barnet hos någon av föräldrarna.Hur mycket ska varje förälder betala i underhåll?
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag till någon över 18 år.Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7 § 10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller: 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. Redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Enligt 7 § 1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Hur påverkas en förälders underhållsplikt av att barnet studerar på 50 %?

2019-11-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Min dotter är 20 år. Jag är försörjningsskyldig eftersom hon läser in gymnasiet på komvux. Men hon pluggar bara på 50%, är jag fortfarande skyldig att betala helt underhåll eller halveras det? Tack på förhand!
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan besvaras med regler som finns föräldrabalken (FB).Allmänt om underhållsskyldighetSom förälder är du skyldig att stå för din dotters underhåll. Underhållsskyldigheten upphör normalt när barnet fyller 18 år. Om ett barnet fortsätter studera, i grundskola, gymnasium eller annan jämförbar grundutbildning, så fortsätter underhållsskyldigheten tills barnet fyller 21, 7 kap. 1 § FB.Allmänt om underhållsskyldighetens omfattningUtgångspunkten för underhållsskyldigheten är barnets behov av mat, kläder, bostad, fritidssysselsättningar och utbildning. Barnets behov av underhåll varierar efter ålder, hälsa och intressen. Även förälderns ekonomiska ställning och barnets förmåga att betala för sitt eget underhåll påverkar underhållsskyldighetenDetta följer av propositionen 1978/79:12 - om underhåll till barn och frånskilda, m.m., s. 153-155.Bedömning i ditt fall Av lagen framgår det att du är skyldig att betala underhåll för kostnader som rör din dotters behov av mat, kläder, bostad, fritidssysselsättning och utbildning. Det är därför inte möjligt att sätta ned det totala underhållet med 50 % endast på grund av att din dotter studerar på 50 %.Däremot kan underhållsskyldigheten minska om din dotter har egna inkomster. Ett ungdom som har ett riktigt förvärvsarbete (sommarjobb och liknande inkluderas inte här) förväntas använda sin inkomst till sitt eget underhåll. Detsamma gäller om din dotter får studiebidrag. Ett sådant bidrag minskar alltså förälderns underhållsplikt i den utsträckning som underhållsbidraget kan användas till att betala för underhåll. Observera att du fortfarande är underhållsskyldig för kostnader som inte kan täckas av din dotters lön eller studiebidrag.Skyldigheten att betala underhåll omfattar barnets grundläggande behov. Kostnaderna för underhåll får därför bedömas i förhållande till vad som är rimligt utifrån din egen förmåga att betala. Detta innebär exempelvis att skyldigheten att betala för kläder inte kan anses omfatta kläder som är onödigt dyra i förhållande till din egen betalningsförmåga.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har jag vårdnadsplikt och underhållsskyldighet för ett barn som är 22 år gammal?

2019-11-27 i Underhåll
FRÅGA |hej! Min son är 22 år och bor hemma med mig, han har missbrukat och rört sig i kriminella kretsar i många år nu, men alltid klarat sig undan nåt straff. Tills nu! Han fick 2 månaders fängelse. Hade gärna sett minst ett halvår! Nu ser jag detta som "min chans" att bli av med honom. Han kostar mig en förmögenhet att ha hemma.jag orkar verkligen inte mer! Är helt ensam i detta och vet inte var jag kan få hjälp nånstans. Tänker att när han sitter i fängelse så kanske nån där kan fånga upp honom och hjälpa till med det praktiska när han kommer ut såsom hjälp med nåt slags arbete och bidrag och nåt boende. Har inte råd och lust att få hem honom, han har sökt hundratals arbeten men får inget då han finns med i belastningsregistret Dagar,veckor, månader går och inget händer. Jag kan inte sova och har ångest. Måste jag ta emot honom när han kommer ut? Och vem kan jag vända mig till?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet? Av din fråga framgår att din son är 22 år och bor hemma hos dig. Jag tolkar din fråga som att du är ensam vårdnadshavare om din son och att du vill avsäga dig denna vårdnad. Reglerna kring vårdnad regleras i föräldrabalken (FB). Vad säger lagen?Vårdnad Du har vårdnad om ett barn till dess att barnet fyller 18 år (6 kap. 2 § FB). Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda (6 kap. 2 § andra stycket FB). Du svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Underhållsskyldighet Som förälder har man även en underhållsskyldighet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och din ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är du fortsatt underhållsskyldig men dock som längst till dess barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § andra stycket FB). Sammanfattning Eftersom din son är 22 år gammal innebär detta att du varken har juridiskt vårdnadsansvar eller underhållsskyldighet. Du måste alltså inte ta emot honom men han bör få en möjlighet att hämta eventuell egendom som finns hos dig. Om en oönskad person befinner sig i din bostad så har du rätt att avvisa personen. Lämnar inte personen frivilligt kan du kontakta polisen. Hoppas du fått svar på din fråga!