Har vi försörjningsplikt för vår dotter om hon väljer att flytta hemifrån innan hon är 18 år?

2021-08-12 i Underhåll
FRÅGA
HejVi har en dotter som fyller 18 i oktober. Hon valde att flytta till Stockholm i sommar och arbeta. då detta var hennes beslut har vi också sagt att hon får stå för de kostnader som detta innebär. Hennes moster vill anmäla oss till socialtjänsten för hon anser att vi har försörjningsplikt och ska betala för hyran, busskort, mat etc och dottern ska endast kunna spara de intjänade pengarna. Detta kan omöjligt stämma... då hade hon fått stanna hemma. Kan jag få ett juridiskt svar på detta? gärna med min fråga invävd, så jag sen kan vidarebefodra.mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett barn har rätt till vårdnad upp till 18 års ålder enligt 6 kap 1 § föräldrabalken. I vårdnad ingår även försörjningsplikt för föräldrarna till dess barnet fyllt 18 år alternativt avslutat sin grundutbildning, dock senast vid 21 års ålder, se 7 kap 1 § föräldrabalken.

Har ni försörjningsplikt om er dotter på egen hand väljer att flytta?

Syftet med försörjningsstödet är att barnet inte ska bli skuldsatt under sin grundutbildning. Det är anledningen till att föräldrarna har skyldighet att försörja sitt barn så länge det går i skolan. Underhållet ska svara mot barnets behov och dessutom vara skälig mot vad föräldrarnas inkomst är, se 7 kap 1 § föräldrabalken.

I ditt fall har ni inte tvingat er dotter att flytta, vilket innebär att ni står fast vid er tidigare försörjningsplan. Eftersom er dotter trots det väljer att flytta, går det utöver vad som innefattas av hennes behov, och vad som är skäligt för er att betala. Det framgår av ditt brev att ni erbjuder henne att stanna hemma, vilket innebär att ni inte har gjort avsteg från er försörjningsplikt. Om er dotter väljer att flytta måste hon därför försörja sig själv. Din moster kan därmed inte vinna framgång med sin anmälan.

Sammanfattning

Syftet med försörjningsplikten är att barn inte ska bli skuldsatta under sin grundutbildning. Ni som föräldrar har därför försörjningsplikt till dess barnet är 18 år eller till dess er dotter har avslutat sin grundutbildning, dock senast vid 21 års ålder. I ditt fall har er dotter på egen hand valt att flytta hemifrån. Ni har även erbjudit henne att bo kvar hemma, vilket innebär att ni inte har försörjningsplikt om hon väljer att flytta till Stockholm. Om du behöver ytterligare hjälp i ärendet, är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1092)
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet

Alla besvarade frågor (96428)