Måste jag betala underhåll till barnet?

2021-08-26 i Underhåll
FRÅGA
Hej,Jag träffade en tjej kort tid (en månad), vi är inte sambo eller gift heller. Hon är gravid och hon vill behålla barnet men jag vill inte. Måste jag i alla fall betala underhåll för barnet? Hon har gjort två aborter tidigare det beror på samma orsakar ( Dåliga relationer) men nu vill hon gå vidare. Vad får jag göra?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap föräldrabalken (FB) samt i 17-19 kap socialförsäkringsbalken (SFB))

Föräldrar ska, var och en efter sin förmåga, svara för barnets underhåll till dess barnet fyller 18 år. (7 kap 1 § 1 st FB). Om barnet fortfarande går i gymnasiet efter 18 års ålder är föräldrarna som längst underhållsskyldiga till dess barnet fyller 21 år (7 kap 1 § 2 st FB).

Är det så att barnet kommer bo mer eller endast hos mamman kommer du alltså att bli skyldig att betala underhållsbidrag (7 kap 2 § FB). Underhållsbidragets storlek kan fastställas genom avtal, eller om ni inte kommer överens, genom dom (7 kap 2 § 2 st FB). I det fall det inte fungerar att fullgöra underhållsskyldigheten på nämnda sättet kan du uppfylla din underhållsskyldighet genom att betala underhållsstöd med hjälp från Försäkringskassan (7 kap 2a § FB). Underhållsstödet är ett fast belopp på 1573 kr som Försäkringskassan betalar ut varje månad till den förälder där barnen bor stadigvarande hos och därefter riktar de betalningsanspråk mot den bidragsskyldige föräldern. HÄR kan du läsa mer om underhållsstöd och HÄR om underhållsbidrag.

För att sammanfatta det så kommer du bli underhållsskyldig om det är fastställt att du är far till barnet och barnet inte bor hos dig. Du kan alltså inte undkomma att behöva betala underhåll även fast du inte vill att mamman ska behålla barnet. Är du konstaterad fader spelar inte din åsikt om att behålla barnet någon roll när det ska bestämmas om du är underhållsskyldig.

Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Ida Zackariasson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1092)
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet

Alla besvarade frågor (96494)