Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?

2021-07-23 i Underhåll
FRÅGA
Hejsan! Jag och barnens pappa separerade för fyra år sedan och har haft varanna vecka tills nu. Hon kommer att vara hos honom varannan helg och undrar vad han då ska betala i underhåll?
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid underhåll för barn när barnet varaktigt bor tillsammans med ena föräldern. Regler om underhållsskyldighet för barn finns i 7 kapitlet föräldrabalken (FB) och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga.

Om föräldrarnas ansvar för underhåll åt barn

Föräldrarna har ansvar för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Denna underhållsskyldighet upphör när barnet fyller 18 år, men om barnet går i skolan efter att ha fyllt 18 år kommer underhållsskyldigheten att gälla fram tills att barnet fyller 21 år. En förälder fullgör sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller om föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern (7 kap. 2 § första stycket FB). När det gäller föräldrar med gemensam vårdnad som bor på skilda håll kan frågan hos vem av dem som barnet ska anses varaktigt bo hos ofta besvaras med ledning av bokföringen, hur länge barnet faktiskt vistas hos var och en av föräldrarna eller var barnet förvarar sina tillhörigheter. Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2 § andra stycket FB).

Så beräknas beloppet för underhåll

Först beräknar man barnets behov. Då använder man sig av ett schablonbelopp där alla vanliga levnadskostnader och barnets del av boendekostnaderna ingår.

Vid beräkningen av föräldrarnas betalningsförmåga utgår man ifrån vad föräldrarna har i inkomst och drar sedan av levnadskostnader och boendekostnader. Bostadskostnaden beräknas för sig efter vad som är skäligt. De andra levnadskostnaderna beräknas med ledning av ett normalbelopp. För år räknat utgör normalbeloppet 120 procent av gällande prisbasbelopp. Det belopp som återstår kallas för överskott och kan användas till underhållsbidrag för barnet (7 kap. 3 § FB).

Om den andra föräldern betalar ett lägre underhåll

Om den andra föräldern betalar ett för lågt underhållsbidrag kan du ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. Då betalar Försäkringskassan ut ett utfyllnadsbelopp. Det innebär att du får pengar både från Försäkringskassan och från den andra föräldern.

Standardtillägg

Ett standardtillägg är ett belopp som går utöver beräkningen av barnets grundläggande behov. Om den av föräldrarna som barnet inte bor ihop med har det gott ställt, kan det bli aktuellt med ett standardtillägg.

Sammanfattning

I ditt fall verkar det som att barnen kommer att bo hos dig varaktigt eftersom att de kommer att spendera den största delen av tiden hos dig. Det innebär att barnens pappa troligtvis kommer att vara underhållsskyldig. En förälders underhållsskyldighet fullgörs genom underhållsbidrag. Vid beräkningen av underhållsbidraget utgår man från barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Barnets behov beräknas genom användning av ett schablonbelopp. Vid beräkningen av föräldrarnas betalningsförmåga utgår man ifrån vad föräldrarna har i inkomst och drar av levnadskostnader och boendekostnader. Eftersom att jag inte har tillräckligt med information och inte känner till er inkomst, kan jag tyvärr inte svara på vad som är ett rimligt underhållsbidrag i ditt fall. Min rekommendation till dig är att du kontaktar en jurist eller advokat för beräkningen av underhållsbidraget. Om den andra föräldern betalar ett lägre underhållsbidrag än vad som har bestämts kan du ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. Du kan även ha rätt till ett standardtillägg om den andra föräldern har det gott ställt.

Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!

Med Vänliga Hälsningar,

Temra Baydono
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1089)
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet
2021-09-02 Underhållsskyldighet för omyndiga barn och dess egna barn
2021-08-31 Hur mycket ska man betala i underhåll till utflyttat barn?
2021-08-31 Hur förändras underhållsbidrag då barnet flyttar hemifrån? + Hur beräknas underhållsbidraget?

Alla besvarade frågor (95801)