FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll28/07/2021

Vad kan man göra när den föräldern som tar emot underhållsbidrag brister i sin omsorg om barnet?

Hej. Har en son på 16 år som jag betalar underhåll för. Har nyligen fått till mig att han sedan en tid tillbaka bosatt sig hos sin flickvän för att mamman har det tufft ekonomiskt(fortfarande folkbokförd hos mamman). Mamman betalar inget till flickvännens föräldrar och det han får av mamman ekonomiskt att leva av och köpa kläder för är sitt studiebidrag minus 200 kr som "går till sparkonto". Han får inte en krona eller kläder osv av det jag betalar till mamman. Vad har jag rätt att göra? Betala direkt till min son? Eller istället till flickvännens föräldrar? Köpa kläder, skicka till han och sen dra av från underhållet?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller underhållsstöd och det behandlas i föräldrabalken (FB). Nedan ska jag redogöra vad man kan göra när den föräldern som mottar underhållsbidrag brister i sin omsorg.

Underhållsbidrag och barnets omyndighet

Huvudregeln är att en förälder är skyldig att betala underhållsbidrag till sitt barn om denne inte har vårdnaden och inte bor med barnen eller har gemensamt vårdnad men barnen bor hos den andra föräldern (7 kap. 2 § FB). Barn som är under 18 år får dock inte råda över sin egendom (9 kap. 1 § FB). Den rollen tillfaller då barnets vårdnadshavare (10 kap. 2 § FB och 13 kap. 1 § FB).

Vårdnad om barnet

Eftersom det inte framgår av din fråga huruvida ni har delad vårdnad eller inte så kommer jag utgå i mitt svar att mamman är ensam vårdnadshavare. Ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 1 § FB). En vårdnadshavare har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning (6 kap. 2 § andra stycket FB). Underhållsbidrag ska svara för underhåll av barnet med hänsyn till dess behov, dvs. pengarna ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen (7 kap. 1 § FB).

I detta fall skulle man kunna argumentera för att mamman brister i att fullgöra de skyldigheter som tillfaller en vårdnadshavare.

Vad du kan göra

Eftersom barnet är under 18 och får inte själv råda över sin egendom ska man betala underhållsbidrag till den föräldern som har barnet hos sig (den som barnen är folkbokförd hos). Vad du istället kan göra är att göra en ansökan om ändring av vårdnaden.

Enligt lagen kan rätten besluta om ändring i vårdnaden om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling (6 kap. 7 § FB). Lagen säger även att om barnet står under endast en förälders vårdnad och är denne varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, skall rätten flytta över vårdnaden till den andra föräldern eller, om det är lämpligare, till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 8 a § FB).

Vårdnaden kan då flyttas över antingen till dig eller till flickvännens föräldrar om de nu inte motsätter sig det. De särkilt förordnade vårdnadshavarna kan då få ta emot underhållsbidrag från båda barnets föräldrar (7 kap. 2 § FB).

Mitt råd till dig är dock att först prata med familjerätten i din kommun för att kunna lista ut en alternativ lösning innan du tar det till domstol. Ansökan om ändring av vårdnad kan du läsa mer på Sveriges Domstolars hemsida här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,
Nabyiel MarionellRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”