Vilka kostnader täcks inom underhållsbidraget och finns det några riktlinjer eller råd som man kan anpassa sig efter?

2021-08-18 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Jag har en fråga gällande ung vuxen som bor hemma och vad som är rimligt gällande ung vuxen som bor hemma och vad som är gällande kostnader underhåll. Min dotter 18,5 år bor heltid hos mig och sedan hon fyllde 18 så går underhållet från hennes pappa till henne. Jag undrar vad som är rimligt att hon står för själv alternativt hur stor del av underhållet som hon borde betala till mig. Idag står jag för mat, boende ink el, internet mm, hygien, telefonabonemang, hennes personförsäkring, spotify. Hon står själv för gym och kläder. Hon behåller idag hela underhållet 2223kr samt studiemedel 1350kr från csn (studiemedlet har jag inga åsikter om dock). Vi kommer inte överens om hur detta ska fördelas, vad jag ska stå för och vad som ska täckas av underhållet från hennes far som hon får. Jag skulle behöva lite riktlinjer och råd. Tacksam för svar. Mvh Terese
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga. Jag kommer att besvara din fråga stegvis men den handlar primärt om vad som är rimligt beträffande underhållsbidraget från pappan och hur stor del av detta som ska användas åt egna kostnader och hur mycket du ska stå för. Nedan besvaras din fråga men först går jag igenom vad lagen säger kring underhållsbidraget från den andra föräldern och om denna går att "ta i anspåk".

Rättsliga utgångspunkter

Underhållsbidraget ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Vid bestämmande av föräldrarnas underhållsskyldighet tas bl.a. hänsyn till barnets egna inkomster och tillgångar (7 kap. 1 § 1 st. föräldrabalken).

Underhållsskyldigheten upphör i regel när barnet fyller 18 år. Däremot om barnet går i skola (grundskola eller gymnasieskola och annan jämförlig grundutbildning) efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, till dess att barnet blir 21 år (7 kap. 1 § 2 st. föräldrabalken)

Fram till att barnet fyller 18 år betalas underhållsbidraget till den förälder som barnet bor tillsammans med. När barnet har fyllt 18 år ska det betalas direkt till barnet. Syftet med underhållsbidraget är att det ska täcka boende, mat och fritidsintressen. Enligt 7 kap 2 § 1 st p. 2 föräldrabalken ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. När barnet fyllt 18 år och blivit vuxen betalas således detta direkt till barnet. Detta är således fallet.

Finns ingen lagreglering beträffande fördelningen - något som man kan och ska komma överens om sinsemellan

Det ska noteras att hur familjer väljer att hushålla med sina resurser med mera, däribland frågan om hur underhållsbidraget hanteras, är främst en fråga som familjen ska sköta själv och är således inte något som staten lägger sig i i en för stor utsträckning. Huvudregeln säger alltså att underhållsbidraget ska betalas direkt till barnet efter det att barnet blivit 18 år. Syftet med underhållsbidraget är att det ska täcka boende, mat och fritidsintressen, alltså sådana omkostnader ett barn har. Trots att det är barnet som får underhållsbidraget finns det möjlighet att du som förälder tillsammans med ditt barn kommer överens om att barnet själv kan betala för sig i större utsträckning då denne i fortsättningen får underhållsbidraget och kan således stå för sina omkostnader själv (exempelvis betala sin egna matinhandling eller liknande). Det är alltså inget som brukar lösas juridiskt utan något du själv gemensamt med ditt barn kan komma överens om. Vad gäller kostnader såsom el, vatten, mat med mera har lagstiftaren emellertid förutsatt att dessa är inkluderade i förälderns underhållsskyldighet - dessa är med andra ord inte kostnader som barnet ska behöva stå för. Vad gäller kläder, fritidsintressen, månadsabonnemang hos exempelvis spotify eller för telefonen - är det annorlunda och där är det vanligt att barnet i regel betalar för sina egna kostnader. Du har alltså ingen skyldighet som förälder att betala barnets telefonabonnemang exempelvis.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det helt upp till er hur ni sköter det med omkostnader som barnet är i behov av med mera (som lagen nämner) är upp till er. Om du redan står för de omkostnader i form av att betala barnets mat, boende, kläder med mera är underhållsskyldigheten uppfylld. Det finns med andra ord ingen skyldighet för dig att lägga ner "dubbelt" så mycket, om inte det är ditt egna val och om ekonomin tillåter det. Vad gäller pappans underhållsbidrag går däremot inte denna att "ta i anspråk" eftersom den ska användas av barnet själv för just sina omkostnader, vilka dessa än må vara.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Dani Elipas Gobraeel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1092)
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet

Alla besvarade frågor (96475)