Kan en förälder tvinga ett 18-årigt barn att flytta ut?

2020-09-06 i Underhåll
FRÅGA |Får en förälder skicka ut sin 18 åring som fortfarande går på gymnasiet? Kommer 18 åringen att bli tvungen att bo hos den andra föräldern eller blir föräldern som 18 åringen fortfarande är folkbokförd hos tvungen att hitta nytt boende och betala det för 18 åringen?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Föräldrar är underhållsskyldiga ett barn som fortfarande går på gymnasiet, upp till att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § föräldrabalken, FB). Föräldrarna uppfyller underhållsskyldigheten genom att tillgodose barnets behov och är alltså skyldiga att se till att barnet har någonstans att bo så länge barnet går på gymnasiet. Skulle 18-åringen välja att bo hos den andra föräldern så blir den förälder som skickade ut 18-åringen skyldig att betala underhållsbidrag till 18-åringen (7 kap. 2 § FB). Underhållsbidraget fastställs genom avtal mellan föräldrarna eller genom dom i tingsrätten (7 kap. 2 § andra stycket FB). Om föräldrarna inte kommer överens är det den förälder som barnet bor hos som kan ansöka om att domstolen ska avgöra frågan. En sådan stämningsansökan ska skickas till tingsrätten som finns i den ort där den förälder bor som inte har barnet boende hos sig (7 kap. 12 § FB). Skulle den förälder som skickat ut 18-åringen inte betala underhållsbidraget kan den andra föräldern ansöka om att få underhållsstöd från Försäkringskassan (18 kap. 2 § och 18 kap. 6 § socialförsäkringsbalken). Jag rekommenderar att vända sig till Försäkringskassan för mer information gällande fastställande av underhållsbidrag och ansökan om underhållsstöd. Jag hoppas att svaret har varit till din hjälp! Med vänlig hälsning,

Föräldrars försörjningsplikt.

2020-09-05 i Underhåll
FRÅGA |Hej jag har en dotter 20år bor hos mig har sökt försörjningsstöd de skulle hjälpa med hyra om hon hittar bostad hon söker jobb men får inga och hemma betalar hon inget gör inga sysslor heller eftersom hon övernattar hos vänner . Vi tjatar om att hon ska ta tag i bostadssökningar o flytta men det händer inget. Jag är nära på kasta ut henne. Är det fel?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har en dotter på 20 år som bor hos dig och varken studerar eller arbetar och du undrar om du juridiskt har något ansvar över henne.Det finns en grundprincip som säger att alla föräldrar är skyldiga att försörja sina barn oavsett om barnet bor hemma eller ej (7 kap. 1 § 1 st FB). Detta gäller fram tills att barnet fyller 18 år eller senast till att barnet fyller 21 år om barnet fortfarande går i skolan (7 kap. 1 § 2 st FB). Med skolgång avses då grundskolan, gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning. I ditt fall då din dotter är 20 år och inte går i skolan har du som förälder inte längre någon försörjningsplikt. Detta innebär alltså att du juridiskt inte längre har något ansvar över din dotter. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får man underhållsstöd när man flyttar hemifrån?

2020-09-02 i Underhåll
FRÅGA |hej! Jag är en tjej på 18år och bor hemma hos min mamma. Pappa betalar underhåll till mig. jag har precis börjat mitt sista år på gymnasiet men vill nu flytta hemifrån. vad händer då med underhållsstödet och vad är mina föräldrar skyldiga att hjälpa till med om jag nu flyttar hemifrån?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga är det viktigt att vi urskiljer på underhållsstöd och föräldrars underhållsskyldighet. Underhållstöd har barn bl.a. rätt till om de är folkbokförda och varaktigt boende med enbart en av föräldrarna, 18 kap. 2§ st. 1 Socialförsäkringsbalken (SB). För dig som däremot är 18 år och som bedriver gymnasiestudier har du rätt till förlängt underhållsstöd, 18 kap. 6§ SB. Detta stöd omfattar däremot samma regler som för vanligt underhållstöd. Med andra ord förutsätts det att du är folkbokförd och varaktigt boende hos den ena föräldern. Flyttar du hemifrån upphör alltså denna rätt. Jag presumerar att du har detta stöd eftersom du angivit att din pappa fortfarande betalar dig. Enligt 7 kap. 1§ Föräldrabalken ska dina föräldrar svara för ditt underhåll. De har en s.k. underhållsskyldighet som sträcker sig efter vad som är skäligt med hänsyn till dina behov och deras samlade ekonomiska förmåga. Denna underhållsskyldighet upphör vanligtvis när man blir myndig, men går man i skolan upphör den vid högst 21 år ålder. För att sammanfatta kommer alltså ditt underhållsstöd att upphöra när du flyttar hemifrån, men inte dina föräldrars underhållsskyldighet. Som nämnt kommer summan av detta stöd dels bero på dina behov, dels på deras ekonomiska förmåga. Att de, som exempel, ska betala för hela hyran eller all mat, är därför inget du kan ställa krav på. Kom även ihåg att om du efter studenten bestämmer dig för att inte studera vidare, kommer du inte längre ha rätt till något stöd från dina föräldrar. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

När är en förälder skyldig att betala underhållsbidrag till sitt barn?

2020-08-31 i Underhåll
FRÅGA |jag bor hos min mamma som inte har vårdnaden över mig (folkbokförd hos mamma) men min pappa har det, är han fortfarande skyldig till att betala ut underhållstöd? btw jag är under 18
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Föräldrar svarar för underhåll för sitt barn upp till vad som är skäligt utefter barnets behov och familjens ekonomiska situation. Det är en skyldighet att föräldrar försörjer sitt barn tills barnet fyllt 18 år alternativt 21 år om barnet studerar på gymnasiet eller liknande( 7 kap. 1 § FB). Även den förälder som inte bor med sitt barn ska försörja barnet genom underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB).Om en förälder inte fullgör sin plikt att betala underhåll så kan föräldern utsättas för verkställighet enligt Utsökningsbalken (UB). Detta innebär att du kan tvingas till att betala underhållet. Om det är ett avtal som är skriftligt och bevittnat avtal så sker verkställighet enligt 3 kap 19 § UB. Om det är en dom så sker verkställighet enligt 3 kap 3 § UB.Detta innebär att föräldrar alltid har en skyldighet att betala underhåll oavsett om de träffar sitt barn eller ej. Om en förälder ej kan betala underhåll på grund av ekonomiska skäl, finns det bestämmelser om underhållsstöd i 18-19 kap Socialförsäkringsbalken.SammanfattningDin pappa är skyldig att betala ut underhållsstöd till dig även fast ni inte bor tillsammans.

Hur länge har föräldrar försörjningsplikt för sina barn?

2020-09-05 i Underhåll
FRÅGA |Hej Jag är gift med man som har en 19 årig son från tidigare äktenskap. Vi har en dotter som är 3 år. Min bounsson studera på gymnasiet. Han göra mycket stress i hemma och respektera inte hans pappa eller mig. Jag vill inte att han bpr kvar hos oss men han vill inte jobba eller lämna hemmet. Vad jag kan göra? Jag känner att mitt liv är katastrof med honnom. Jag försökte att vara vän och snäll med honom men han vill inte. Han hatar mig. Vi uthyra lägenheten om kontrakt är på mitt namn kan jag släppa ut honom. Eller min man måste uthyra lägenhet till honom tills han blir 21.vad är lagligt sätt att han lämna hemmet.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar över hur länge du och din man lagligen behöver försörja din mans barn från ett tidigare äktenskap i form av att erbjuda boende m.m.Det framgår inte om du har adopterat din bonusson eller inte, jag utgår därför från att så inte är fallet. Som vårdnadshavare har följaktligen endast din man försörjningsplikt över sin son till den dag han fyller 18 år (7 kap. 1 § FB). Om hans son går i skolan efter den tidpunkten, vilket han verkar göra utav vad som går att utläsa ur din fråga, har din man en försörjningsplikt under den tid som skolgången pågår fram tills att barnet fyllt 21 år. Med skolgång avses grundskolan, gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning. Detta innebär alltså att din man behöver bistå med boende och annat i några år till innan han juridiskt inte har någon skyldighet över honom längre.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller för underhållsstöd i allmänhet?

2020-09-03 i Underhåll
FRÅGA |Hej jag undrar varför pappan till ett familjehemsplacerat barn ska betala underhåll till denne som är familjehem? Är det bara pappan som ska betala och inte mamman?
Maryam Naqqar |Om avgifter när ett barn under 18 år placeras i familjehem eller på institution Enligt svensk lag ska föräldrar svara för underhåll åt sina barn, efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga (7 kap. 1§ st 1, föräldrabalken).Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år, men om barnet går i skolan (grundskola eller gymnasium) efter att barnet fyllt 18 år, är föräldrar underhållsskyldiga fram tills att skolgången är avslutad, men högst fram tills att barnet fyller 21 år (7 kap. 1§ st 2, föräldrabalken).Vem står för kostnaden för underhållningsstödet?I kostnaderna för barnets underhåll ska var och en av föräldrarna bidra efter sin förmåga (7 kap. 1§ st3, föräldrabalken).Om en förälder inte kan bidra till barnets underhåll kommer Försäkringskassan att betala ut bidraget i förälderns ställe. Hur mycket du ska betala beror på din årsinkomst och hur många barn du försörjer. Som vårdnadshavare står du själv för kostnaderna för de resor du behöver göra för att träffa ditt barn. Om du saknar ekonomiska förutsättningar ska du i första hand ta kontakt med eventuell försörjningsstödshandläggare. Slutligen, ska en förälder som inte varaktigt bor tillsammans med barnet, eller inte har vårdnad om barnet, bara fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhåll till barnet (7 kap. 2§ föräldrabalken).Med vänliga hälsningar,

Underhållsskyldighet vid studieavbrott

2020-09-01 i Underhåll
FRÅGA |Min son fyller snart 19 år och har precis börjat på gymnasiet efter ett par års problematik med psykisk ohälsa. Nu bor han på ett stödboende och har god kontakt med soc. Han är dock inte självförsörjande, och kan ju inte skaffa jobb då han måste slutföra sina gymnasiestudier. Nu får han en del pengar från soc under förutsättning att han sköter skolgången. Men han får inget underhåll av varken sin pappa eller av mig som mamma. Gäller underhållsplikten trots att han har gjort uppehåll från tidigare gymnasium ?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB) och framförallt i 7 kap. FB. Huvudregeln är att man som förälder är underhållsskyldig fram till att barnet är 18 år (7 kap. 1 §, andra stycket, första meningen FB). Om barnet går i grundskola, gymnasium eller jämförbar grundutbildning är dock föräldrarna underhållsskyldiga fram till att barnet fyllt 21 år. (7 kap. 1 §, andra stycket, andra och tredje meningarna FB). Det fanns förr en bestämmelse som innebar att ett avbrott i studierna kunde innebära ett slutgiltigt avslut för underhållsskyldigheten. Så är dock inte fallet numera utan det spelar ingen roll om barnet har tagit någon paus i sitt studerande. Har barnet tagit paus i sina studier innan denna nya regel trädde i kraft (1 januari 2002) gäller dock den gamla bestämmelsen och det finns därmed ingen underhållsskyldighet. Jag utgår dock ifrån att er son tog sitt studieavbrott efter 2002 och ni som föräldrar är därför underhållsskyldiga så länge ert barn går i skolan eller fyllt 21 år. Hoppas det besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är jag underhållsskyldig för mitt barn som går på folkhögskola?

2020-08-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Sökte svar om försörjningsplikt och hittade information som dock inte svarade på min specifika fråga.Svaret löd:"Försörjningsplikten gentemot sonen gäller till dess att sonen antingen har uppnått en myndig ålder, 18 år, eller om sonen därefter går i grundskola, gymnasium eller annan liknande grundutbildning. Försörjningsplikten gäller dock som längst tills sonen har fyllt 21 år, vilket framgår av 7 kap. 2 § 2 stycket i Föräldrabalken."Jag undrar då vad som avses med "annan liknande grundutbildning". Mitt barn har fyllt 18 år, har slutfört sina gymnasiestudier och fått gymnasieexamen. Hen läser nu på musiklinje på folkhögskola och bor där på internat. Räknas det som "annan liknande grundutbildning", trots att hen har en gymnasieexamen och innebär det då att förälder har fortsatt försörjningsplikt? MVHAnna Hansen
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Föräldrars underhålls skyldighet regleras i Föräldrabalken (1949:381) (förkortas nedan FB).Precis som du skrev i din fråga har föräldrar försörjningsplikt antingen fram till att barnet har fyllt 18 år eller om barnet går kvar i skolan, senast till att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § 2 st. FB). Detta gäller endast studier i grundskolan eller gymnasiet och annan jämförlig utbildning. Vad som menas med annan jämförlig utbildning ska jag försöka besvara. Som lagen är konstruerat krävs det antingen att barnet redan studerar när denne fyller 18 år eller återupptar sådana studier innan denne fyller 19 år för att det ska föreligga underhållsskyldighet (prop. 1978/79:12 s. 155). Om studierna återupptas efter 19 års dagen föreligger ingen underhållsplikt. Av din fråga förstår jag att ditt barn har fyllt 18 år samt har en gymnasieexamen vilket gör att du kan i vissa fall kan föreligga underhållsplikt för fortsatta studier. Vilka studier som ska föras är en annan fråga. Barn som efter avslutad gymnasieutbildning fortsatt på annan utbildning på gymnasienivå anses dock fortfarande ha rätt till underhållsbidrag, förutsatt att det inte hindras av barnets ålder (NJA 1990 s. 49). För er del betyder det att om ert barns utbildning på folkhögskolan är på gymnasienivå är ni fortsatt underhållsskyldiga fram tills att barnet fyller 21 år. För att ta reda på vad utbildningen motsvarar tror jag att det är lättast att kontakta skolan själv. Hoppas du fick svar på din fråga!