Har en förälder underhållsskyldighet till sitt barn, trots att man inte är vårdnadshavare längre?

2020-11-27 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Om jag har vårdanden tillsammans med mitt ex och vi skriver över vårdnaden så jag och min nuvarande sambo har den över min yngsta son, behöver sonens biologiska pappa fortfarande betala underhåll? Mvh M
SVAR

Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När det kommer till frågor om underhåll är det 7 kap. föräldrabalken (FB) som främst tillämpas.

Huvudregeln är att båda föräldrar ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § första stycket FB).

En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet (7 kap. 2 § första stycket första punkten FB).

Detta innebär att man som förälder har en fortsatt underhållsskyldighet för barnet, trots att man inte längre har vårdnaden om barnet. I mitt svar har jag utgått ifrån att barnet inte heller varaktigt bort tillsammans med pappan.

Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2 § andra stycket FB).

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?