Vem betalar för kläder, blöjor m.m. om man har delad vårdnad?

2020-11-30 i Underhåll
FRÅGA
Jag har en son som jag har delad vårdnad med hans pappa. Han bor hos mig på heltid förutom varannan helg då han är hos sin pappa. När det är pappans helg så vill han att jag packar med allting. Blöjor, flaskor, kläder mm.Vad säger lagen om detta? Är det lag på att den som får underhåll ska stå för alla saker även den tiden barnet är hos den andre föräldern?
SVAR

Hej!

Av lagen framgår det inte uttryckligen vem av föräldrarna som ska ansvara för inköp av kläder och dylikt.

Ni har delad vårdnad och har således som vårdnadshavare ett gemensamt ansvar att tillgodose att barnet ges den omvårdnad, trygghet och goda fostran som ett barn har rätt till, men också att behandla barnet med respekt (6:1 Föräldrabalken). Således har du och din sons pappa lika stort ansvar över barnet.

Det finns däremot en bestämmelse enligt vilken den förälder som betalar underhållsbidrag har rätt att göra avdrag från bidraget för umgängestider. Detta i och med att den betalande föräldern får ökade kostnader samtidigt som den andre förälderns kostnader minskar den tid då barnet tillfälligt bor hos den av er som betalar underhållsbidrag. Den som har haft barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn, eller under en kalendermånad minst sex hela dygn får då göra avdrag på underhållsbidraget (7:4 Föräldrabalk (1949:381)).

Om pappan är den förälder som betalar underhållsbidrag och sonen bor hos honom varannan helg är det troligtvis inte så att han kommer få göra avdrag.

Marija Stevanovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?