Hur länge behöver man betala underhåll för sina barn?

2020-11-30 i Underhåll
FRÅGA
Hej ! Jag har två söner födda 98 och 01.Som föräldrar har vi gått isär detta var 2013. Jag betalar 2000 kr i månaden 1000 kr / barn Undrar hur länge betalar man ,viken ålder /barn .
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår dig som att du undrar över hur länge du som förälder är underhållsskyldig för dina barn.

Regler om föräldrars underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB). En förälders underhållsskyldighet upphör då barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är dock föräldrarna fortsatt underhållsskyldiga så länge skolgången pågår, men längst tills barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § andra stycket FB).

I och med att dina barn är födda 1998 respektive 2001 är båda 18 år fyllda. Din son som är född 1998 har redan fyllt 21. Även om han fortfarande skulle studera på en grundutbildning har din underhållsskyldighet för honom upphört. Vad gäller din son som är född 2001 har din underhållsskyldighet upphört även för honom om han inte fortfarande läser en grundutbildning. I så fall är du underhållsskyldig för honom till dess att han avslutat utbildningen, dock som längst till den dag han fyller 21.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Sophia Engdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?