Har makar underhållsskyldighet gentemot varandra även när de lever åtskilda?

2020-11-04 i Underhåll
FRÅGA
Det står i äktenskapsbalken att man är solidariskt ansvarig att jämna ut utgifterna om man är gifta. Jag är sjukskriven har knappt ut 10 000 medan min man arbetar 100% fullt frisk har ut 40.000. Om han väljer att skriva sig på annan bostad tex vår sommarstuga (som han står på ensam) hur driver jag rent praktiskt igenom att han ändå betalar för VÅR hyra i lägenheten? SKickar man räkningarna med bud eller hur gör man? Kan han komma undan att betala?
SVAR

Hej och tack för att du anförtror din fråga till Lawline!

Den rättsliga utgångspunkten för makars underhåll

Den rättsliga utgångspunkten för situationen är 6 kap. 1 och 2 §§ äktenskapsbalken (1987:230). Lagtexten utgår från att varje make själv ombesörjer de utgifter som avser hans eller hennes personliga behov. De sammanlagda kostnaderna för underhållet fördelas enligt 6 kap. 1 § mellan makarna efter varderas ekonomiska förmåga. De pengarna som eventuellt behöver tillskjutas enligt 6 kap. 2 § är den tillskjutande makens egendom i den mån pengarna används till egendom som inte konsumeras, t.ex. en bil som typiskt faktiskt kan omsättas i pengar efter köpet.

Utifrån din fråga drar jag slutsatsen att ni inte varaktigt kommer bo tillsammans, i sådana fall kan make dock åläggas att betala underhållsbidrag till den andra maken 6 kap. 6 § ÄktB.

Grundtanken är att makarna ska leva på samma standard, är så inte falleet uppkommer underhållsskyldighet för ena maken. Skyldigheten är tvingande och realiseras genom dom om underhållsbidrag 6 kap. 5 § ÄktB. Makes försumlighet att betala underhåll har en retroaktiv verkan, dvs. gäller också för förfluten tid, ytterst begränsad av en preskriptionstid av tre år 6 kap. 9 § ÄktB.

Vad kan du göra nu?

- Överlägset kostnadseffektivt är att komma överens utan domstols inblandning
- Kommer ni inte överens kan du yrka om underhållsbidrag vid domstol.Behöver du hjälp att gå vidare med ditt fall, rekommenderar jag någon av Lawlines betaltjänster, https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga.

Hälsningar,

Pontus Fridén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1106)
2022-01-22 Underhålllningsskyldighet vid studier på högskola?
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?

Alla besvarade frågor (98572)