Måste jag betala underhållsstöd till mitt barn som inte bor hemma?

2020-10-31 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Jag har undrar om jag som förälder ska behöva betala utökat underhållstöd till mitt barn som är 18 år. Han har eget boende genom socialen och har nyligen blivit utskriven från gymnasiet pga för hög frånvaro. Det finns även en drogproblematik med honom, där av största anledningen till att jag inte vill betala?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om föräldrars skyldigheter finns i föräldrabalken (1949:381).

Underhållsskyldighet
Föräldrarna till ett barn är gemensamt underhållsskyldiga för barnet till dess att barnet fyllt 18 år. Om barnet fortfarande går i grundskola/gymnasium efter 18-årsdagen gäller underhållsskyldigheten till dess att skolgången upphör, dock längst intill dess barnet fyller 21 år (7 kap. 1 §). Underhållsskyldigheten uppfylls ofta "automatiskt" om barnet bor hemma hos sina föräldrar, men om barnet inte gör det måste föräldrarna fullgöra underhållsskyldigheten genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 §). Vid beräknandet av storleken av bidraget ska hänsyn tas till barnets behov, föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och barnets egna inkomster och tillgångar (7 kap. 1 §).

I ditt fall

Om ditt barn är över 18 år och dessutom inte längre går i gymnasiet så bör du inte längre ha någon skyldighet att betala underhållsbidrag till honom. Om han återupptar studierna är du dock skyldig att betala underhållsbidrag.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1106)
2022-01-22 Underhålllningsskyldighet vid studier på högskola?
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?

Alla besvarade frågor (98572)