Underhåll mellan makar

2020-11-30 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Jag och min man(vi är gifta) bor inte ihop. Hur funkar det men vem som betalar vad? Då jag bor kvar i vad som var vår gemensamma hyresbostad är den hyran högre än den min man har fått tag på nu. Är det så att jag betalar för mitt boende och alla kostnader där till och han för sitt eller är det någon skyldighet med tanke på att vi är gifta? Likaväl inkomster, vi delar på skulder men delar vi även på inkomsterna så länge vi är gifta?Mvh Alexandra
SVAR

Hej,

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som om du undrar dels över om ni ska dela kostnader, dels om ni ska dela på inkomster. Du skriver i din fråga att du och din man inte bor ihop, det framgår dock inte om detta är på grund av en äktenskapsskillnad. I mitt svar kommer jag att utgå från att inget mål om äktenskapsskillnad pågår. För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB).

Utgångspunkten i äktenskap

Som huvudregel gäller att vardera make råder över sin egna egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att det du har som inkomst är din egna och likaså dina skulder. Du kan alltså inte kräva att din make delar med sig av sin inkomst till dig så att ni får lika mycket, och din make kan inte kräva att du delar med dig av din inkomst. Detta är utgångspunkten gällande er egendom.

Ekonomiska skyldigheter i äktenskap

Trots ovanstående utgångspunkt gäller en viss underhållsskyldighet under bestående äktenskap. Makar ska, efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att det gemensamma och personliga behov tillgodoses (6 kap. 1 § ÄktB). Med andra ord innebär det att makarna bör leva på samma ekonomiska standard. Om en make inte har tillräckligt med pengar för att kunna bidra till de gemensamma eller personliga behoven, ska den andra maken skjuta till de pengar som behövs (6 kap. 2 § ÄktB).

Vad gäller om man inte bor tillsammans?

Om makarna inte varaktigt bor tillsammans, så kan det bli aktuellt med underhållsbidrag (6 kap. 6 § ÄktB). Detta blir aktuellt främst i fall där makar flyttar isär vid pågående äktenskapsskillnad, men den kan också bli aktuell i andra fall. Det finns alltså en viss underhållsskyldighet i de fall som ena maken inte har tillräckliga medel för att kunna leva på samma ekonomiska standard, som den make med högst inkomst.

Sammanfattningsvis råder varje make över sin egna egendom och svarar för sina skulder. Att ingå äktenskap innebär inte att man måste dela med sig av sin inkomst eller svara för varandras skulder. Däremot kan det finnas en underhållsskyldighet i vissa situationer, som när makarna inte bor tillsammans.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att boka tid med våra jurister här.

Vänliga hälsningar,

Sanaria Saad
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98506)