Underhållsskyldighet för barn över 18

2020-11-30 i Underhåll
FRÅGA
Hejsan! jag skulle vilja få svar åt min väninna när det kommer till ekonomiskt bistånd. Min väninna Anna har kommit i konflikt med sin dotter Viveka. Anledningen till konflikten är att Viveka, trots att hon är 20 år gammal, inte hjälper till hemma. Viveka sitter bara och surfar hela dagarna och vägrar att hjälpa till hemma. Inte heller betalar hon för sig hemma. Anna vet inte om hon vågar vända sig till socialkontoret med följande fråga. Om Anna väljer att sparka ut Viveka från föräldrahemmet, kan Viveka då få bistånd så att hon kan skaffa sig en egen lägenhet eller vad krävs för att detta ska bli möjligt? //Robina
SVAR

Hej Robina,

Underhållsskyldighet för barn föreligger fram tills att barnet fyller 18 år, 7 kap. 1 § 2 st. föräldrarbalken. Eftersom Viveka har fyllt 20 år har den upphör, under förutsättningen att hon inte längre studerar på grundskolan, gymnasieskolan eller annan liknande utbildning. I dessa fall är underhållsskyldigheten förlängd till 21 år. Därmed skulle Anna kunna ha en underhållsskyldighet för Viveka i ett år till. Underhållsskyldigheten fullföljs vanligen genom att föräldern betalar barnets mat, boende, kläder med mera. Om så inte sker ska föräldern betala ett underhållsbidrag.

För de fall där Anna inte har underhållsskyldighet för Viveka kan hon ansöka om ekonomiskt bistånd. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning, enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Om hon kan arbeta men inte gör det krävs det att hon står till arbetsmarknadens förfogande. Socialtjänsten kan till exempel kräva att du söker arbete och accepterar att vara med i kommunens eller arbetsförmedlingens program eller åtgärder för arbetslösa.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?