Hur mycket kan man maximalt bli skyldig att betala i underhållsbidrag?

2019-07-03 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min kille fick en dotter för 5 veckor sedan men en annan tjej. Nu den första tiden ska dottern bo med mamman o då kräver hon att han ska betala henne, de kom överens om en summa men nu räcker inte de pengarna säger hon o vill att han ska skicka mer pengar. Hennes uträkningar stämmer inte riktigt har vi kommit fram till men hur mycket mer pengar hon kräva mer av honom? Han betalar snart allt för sin dotter men får sällan träffa henne.
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur mycket din kille kan bli skyldig att betala i underhåll. I mitt svar kommer jag först att berätta vem som kan bli skyldig att betala underhåll för att sedan gå vidare till hur mycket man kan bli skyldig att betala och slutligen vad ni kan göra nu.Vem kan bli skyldig att betala underhåll?Tills att barnet fyller 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga.Den ena föräldern kan bli skyldig att betala underhållsbidrag till barnet om:-föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller-föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans endast med den andra föräldern.Det avgörande för vem som ska betala underhåll är alltså vart barnen bor varaktigt. I frågan skriver du att barnet kommer att bo med mamman vilket gör din kille underhållsskyldig.Hur räknar man ut hur mycket man ska betala i underhåll?Inledningsvis ska sägas att prisbasbeloppet för 2019 är beräknat till 46 500 kr. Formeln för att räkna ut underhållsbidrag hittas i 7 kap 3 § föräldrabalken. Nedan beskrivs stegvis hur uträkningen går till.Steg 1. Räkna ut barnets behov.När barn är 0-6 år beräknas deras behov vara 65 % av prisbasbeloppet alltså räknas årskostnaden ut genom formeln 46 500 x 0.65 = 30 225 kr. Vilket innebär cirka 2518 kr per månad.Från detta belopp ska du:+ Plussa på individuella kostnader som barnet har (till exempel om barnet äter mediciner pga kronisk sjukdom)-Minus barnbidraget.Efter att du räknat ut barnets behov ska föräldrarnas förmåga räknas ut.2. Föräldrarnas förmågaGrundbeloppet är då nettoinkomsten. Från nettoinkomsten ska dras av:- Levnadskostnader. Det beräknas vara 120 % av prisbasbeloppet för ett år alltså 46 500 x 1.2 = 55 800 kr. Vilket innebär cirka 4 650 kr per månad.- Skälig boendekostnad räknas också av nettoinkomsten. En oskälig boendekostnad kan föreligga om familjen bor alltför stort i förhållande till familjens storlek eller att kostnaden är alltför hög.Denna uträkning gör man både för mamman och för pappan. Det som blir kvar av nettoinkomsten efter att levnadskostnader och boendekostnad dragits av är överskottet dom båda har varje månad.3. UnderhållsbidragetFör att få fram det slutgiltiga resultatet ska du använda denna formeln:Barnets behov x Bidragsskyldigs förälders överskott (din kille) / Föräldrarnas samlade överskott = Underhållsbidraget.Jag har inte tillräckligt mycket med information för att kunna räkna ut vad det skulle bli i just din killes fall. Det som kan sägas är att mamman inte kan begära att din kille ska betala hur mycket som helst utan det finns ett sätt att räkna ut underhållsbidraget.Vad kan ni göra nu?Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal (7 kap 2 § föräldrabalken).Det ni kan göra är att försöka komma överens och upprätta ett avtal om underhållsbidraget. Då väljer ni själva hur högt bidraget ska vara. Kommer ni inte överens kan domstolen fastställa hur högt underhållsbidraget ska vara.Slutligen ska jag tipsa om försäkringskassans hemsida där ni kan beräkna hur stort underhållsbidraget ska vara. Försäkringskassans beräkningsverktyg går i princip efter samma mall som jag skrivit om under rubrik "hur man räknar ut hur mycket en person ska betala i underhåll". Du hittar beräkningsverktyget här!Hoppas du fått svar på din fråga!

Ska föräldrar betala hyran till 18-åring?

2019-06-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag fyllde nyss 18 år gammal och nu ska få CSN direkt till mig själv. Jag får ca 3500 vilket ingår inackorderingsbidrag.Jag bor själv i Sverige och mina föräldrar bor i Storbritannien. När jag var 17 år jobbade jag 20 timmar i veckan för att bli självständig eftersom jag hade en väldig svår relation med mina föräldrar. Jag har inte fått pengar från mina föräldrar i flera månader och mitt CSN gick direkt till dom för att betala hyra.Jag har ett år kvar i gymnasiet och hade en lärare berätta att sina föräldrar måste hjälpa barn under 21 eller 20 som går i gymnasiet. Mina föräldrar säger nu att jag behöver betala min egen hyra med CSN.Så är det jag eller mina föräldrar som behöver betala hyran?
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Föräldrar har en underhållsskyldighet för sina barn. I denna skyldighet ingår b. la att svara för mat, boende och kläder (7 kap. 1 § första stycket föräldrabalk). Underhållsskyldigheten gäller tills man fyllt 18 år eller 21 år om man går kvar i gymnasiet (7 kap. 1 § andra stycket föräldrabalk). Alltså ska dina föräldrar betala hyran så länge du går i gymnasiet.

Makar har en underhållsskyldighet gentemot varandra

2019-06-27 i Underhåll
FRÅGA |Vi är gifta. Hösten 2018 flyttade jag ut till eget boende, trots att ekonomin är tuff för mig. Vi Lade in om skilsmässa. Men nu har han valt att ta mig tillbaka skilsmässan kommer ej gå igenom.Hur funkar det ekonomiska ska han ge mig stöttning? Han tjänar mer än 10000 mer än mig ut varje månad. Jag jobbar mer än 100% för att klara mig ekonomiskt. Vi har två barn 6 och 10 år. Med vänlig hälsning
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Makar ska efter sin förmåga bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses (6 kap 1 § äktenskapsbalken). Om det som ena maken ska bidra med inte räcker för att täcka den makens personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för familjens underhåll, ska den andra maken skjuta till de pengar som behövs (6 kap 2 § äktenskapsbalken). Tanken är alltså att varje make i första hand själv ska kunna täcka sina egna personliga utgifter. Om detta inte är möjligt har man alltså rätt att få ekonomisk hjälp av sin make. Om det skulle vara så att den ena maken försummar sin underhållsskyldighet kan man väcka talan i domstol. Domstolen kan då ålägga den ena maken att betala ut underhållsbidrag till den andra maken (6 kap 5 § äktenskapsbalken). Av din fråga framkommer att ni tidigare bodde i var sin bostad. Om ni fortfarande bor separat och du har rätt till hjälp med underhåll ska din make fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till dig (6 kap 6 § äktenskapsbalken). Detta svar har då endast gällt underhållsskyldighet mellan makar. I och med att ni har gemensamma barn kan även underhållsbidrag där komma i fråga, beroende på om barnen majoriteten av tiden bor endast med en av er föräldrar eller om ni alla bor gemensamt. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man få underhållsbidrag i efterhand och hur får man underhållsbidrag?

2019-06-17 i Underhåll
FRÅGA |Min sambo har tre gemensamma barn med sitt ex och barnen blir i år 11, 9 och 6 år gamla. Under en två års period betalade exet inget underhåll då barnen bodde hos min sambo/barnens mamma. Vissa helger bodde dem hos exet men inte mer än så. Nu har pappan försökt vända barnen emot min sambo pga hon gått vidare och träffat en ny(jag). Han har lyckats att få dem att inte vilja åka hem till sin mamma. Exet har kontaktat Försäkringskassan för att exet har haft barnen några få veckor där dem egentligen ska vara hos mamman så nu vill han ha pengar för dem veckorna. Men Soc sa till oss att det är nog dags att ta tag i detta och ta ärendet vidare angående en 2års perioden där pappan inte betalade något alls för barnen. Exet har själv sagt det till Soc när dem frågat om det ligger någon sanning i det. Varpå exet erkännt att det stämmer och att han gjort fel där och att han aldrig betalade något underhåll i 2 års tid förutom halva dagisräkningar. Så det finns vittnen hos Soc samt dokumenterat att exet aldrig betalat underhåll för den perioden. Vad finns det att göra nu undrar vi? Exet bråkar och kräver pengar för några veckor medans han själv aldrig betalade något underhåll. Är det värt att gå vidare med ärendet till tingsrätten med hjälp av en advokat eller vad gör man.Tack på förhand och vi är tacksamma för alla svar vi kan få.
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör underhållsskyldighet för barn vilket främst regleras i föräldrabalken (FB). Mitt svar kommer därför utgå från det lagrummet. När är en förälder underhållsskyldig?Föräldrar svarar för underhåll för sitt barn upp till vad som är skäligt utefter barnets behov och familjens ekonomiska situation. Föräldrar är skyldiga att försörja sitt barn tills barnet fyllt 18 år, alternativt 21 år om barnet läser på gymnasiet eller liknande (7 kap. 1 § FB). Den förälder som inte bor med sitt barn ska försörja barnet genom underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB).Underhållsbidraget fastställs genom avtal eller en dom. Om underhållsbidraget fastställs genom dom bestäms storleken på bidraget baserat på barnens behov och pappans ekonomiska förmåga (7 kap. 3-6 § FB). Det finns en schablonuträkning av underhållsbidrag som Socialstyrelsen har tagit fram - här kan du läsa om hur man fastställer beloppet av underhållsbidraget. Kan mamman kräva underhåll från barnens pappa i efterhand?En domstol kan fastställa att pappan är skyldig att betala underhållsbidrag för tre år tillbaka i tiden, från den dag då talan väcks, om inte den bidragsskyldige medger att gå längre tillbaka (7 kap. 8 § FB). En talan anses väckt när en stämningsansökan inkommit till domstolen (13 kap. 4 § rättegångsbalken). Som huvudregel ska underhållsbidraget medges fullt ut för tre år tillbaka i tiden men undantag kan göras om det anses oskäligt betungande för den underhållsskyldige. I detta fall pappan till barnen.Om en förälder inte betalar sitt underhållsbidrag såsom är fallet med din sambos barns pappa, kan boendeföräldern (mamman) vända sig till försäkringskassan för att ansöka om underhållsstöd till sitt barn (18 kap. socialförsäkringsbalken (SFB)). Underhållsstöd är inte detsamma som underhållsbidrag utan betalas ut istället för underhållsbidrag när den underhållsskyldige föräldern inte gör det. Underhållsstödet är:1 573 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 11 år,1 723 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 11 år till och med månaden då barnet fyller 15 år, och2 073 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år. (18 kap. 20 § SFB). Läs mer om underhållsstöd på Försäkringskassans hemsida här. Spelar det någon roll boendeföräldern inte krävt underhåll tidigare? Om barnens mamma vänder sig till domstol för att få underhållsbidrag spelar det ingen roll att hon inte krävt underhåll tidigare men som ovan nämnt kan hon bara kräva underhållsbidrag för tre år tillbaka.Om din sambo istället vänder sig till försäkringskassan kan hon bara få underhållsstöd utbetalt. Underhållsstöd kan bara betalas ut en månad retroaktivt, alltså en månad tillbaka i tiden (18 kap. 13 § SFB). SammanfattningSammanfattningsvis går att konstatera att pappan till barnen är underhållsskyldig och att din sambo kan kräva underhållsbidrag i efterhand. Dock bara för tre år tillbaka i tiden. Mitt råd är att ni samtalar med pappan och försöker komma överens om hur mycket han ska betala om det är möjligt. Informera om att han enligt lag är skyldig att betala underhåll. Han är dock bara skyldig att betala underhåll för tre år tillbaka i tiden och bara upp till ett visst belopp (som fastställs i avtal eller i dom). Kanske kan socialtjänsten hjälpa till med att skriva avtal om de redan är inkopplade. Om ingen lösning går att nå kan din sambo vända sig till domstol och skicka in en stämningsansökan (här). Domstolen fastställer om barnens pappa är underhållsskyldig samt underhållsbidragets storlek. Om din sambo inte vill vända sig till domstol kan hon istället vända sig till försäkringskassan för att få underhållsstöd. Observera dock att underhållsstödet antagligen är lägre än det belopp som pappan skulle bli skyldig att betala i underhållsbidrag genom en dom samt att din sambo bara kan begära underhållsstöd retroaktivt för en månad tillbaka.Hoppas du fick svar på din fråga! Kommentera gärna nedan om du undrar något mer eller skicka in en ny fråga.Vänliga hälsningar,

Underhåll till barn

2019-06-30 i Underhåll
FRÅGA |Pappan till min dotter vill betala underhållet kontant varje månad. Han vill att vi ska mötas upp 1gång i månaden och när jag mottager pengarna ska jag skriva på en kvittens. Måste jag möta upp han och ta i mot underhåller kontant?
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag till barn.Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7:10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller: 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. Redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Enligt 7:1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av Försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala. Utgångspunkten är alltid vårdnadshavares inkomst.Det föreligger ett ansvar för betalning av barnbidrag trots att barnet är 18 år om denne går på gymnasium eller dylikt till den mån det är skäligt. Ifall barnet kommer gå vidare i sitt studerande kan föräldern bli skyldig att betala förlängd studiebidrag fram tills barnet fyller 21 år. Dock är det en skyldighet som man måste ansökan om och det nuvarande barnbidraget går inte automatiskt över till studiebidraget.Pengarna skall alltså inte gå direkt till dig utan genom myndigheter och Försäkringskassan, alltså har du ingen skyldighet att träffa din före detta för att få ditt barns underhållsbidrag.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Vad menas med 7 kap 5 § 1 st FB

2019-06-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Vad menar föräldrabalken 7 kap 5 § 1 stycket lite luddig kanske?
Emilia Skantsi Flood |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Det som menas med bestämmelsen i 7 kap 5 § 1 st FB är att en person som antingen är gift med någon som har barn och som har vårdnaden om barnet (dvs den personen är gift med har vårdnaden om barnet) eller som är sambo med en person som har barn och har ett/flera andra gemensamma barn med den föräldern till barnet, är underhållsskyldig gentemot barnet trots att det inte är dennes eget barn. Vidare krävs för att personen ska vara underhållsskyldig att denne varaktigt bor tillsammans med barnet. Med varaktigt menas att det inte ska vara tillfälligt utan mer permanent. Man kan i regel säga att det är fråga om ett varaktigt boende om barnet är skriven på adressen.Hoppas det besvarade din fråga!Vänlig hälsning

Avtal om underhållsbidrag kan ändras av domstol

2019-06-22 i Underhåll
FRÅGA |Är det möjligt att ogiltigförklara ett underhållsstöd som jag o barnen mor kom överens omLigger oskäligt högt 4000 kr per barn har 3 men 2 av dom omfattas av detta avtal. Detta avtal skrev jag på vid vår skilsmässa 2009. Var väldigt uppriven o mådde inte bra. Tänkte inte klart för stunden.Tacksam för svar.
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Reglerna som rör din fråga hittar du i föräldrabalkens sjunde kapitel.ReglernaFöräldrar har en underhållsskyldighet mot sina barn till dess att de fyllt 18 år eller gått ut gymnasiet (7 kap. 1 § FB). Du ska betala underhållsbidrag om dina barn bor hos den andra föräldern (7 kap. 2 § FB). Ett avtal om underhållsbidrag kan slutas mellan föräldrarna som i ert fall (7 kap. 2 § andra stycket FB). Ett sådant avtal kan jämkas av domstolen, vilket innebär att avtalet helt slutar gälla eller att någon del av avtalet ändras ex. summan (7 kap. 10 § FB). Avtalet kan jämkas om ändrade förhållanden motiverar det, eller om det är oskäligt med hänsyn till omständigheterna då avtalet träffades och övriga förhållanden (7 kap. 10 § första och andra stycket FB). I ditt fallDu kan hävda att eftersom du inte var dig själv och mådde dåligt när ni avtalade om bidraget så är det oskäligt eftersom det är så pass högt. Att det är högt kan jag se utifrån att barn upp till 6 år brukar behöva ungefär 2500 kr/mån, 7–12 år 3100 kr/mån och 13–18 år 3680 kr/mån (grundas på Socialstyrelsens riktlinjer som numera är upphävda men som fortfarande brukar användas, även Konsumentverket.se har schabloner på hur mycket ett barn behöver varje månad). Den summan minskas med barnbidrag/studiebidrag eftersom det täcker en del av behovet. För en 6-åring med ett behov av ca 2500 kr i månaden dras alltså barnbidraget på 1250 kr bort vilket gör att dennes behov av bidrag från föräldrarna blir ca 1250 kr. Utifrån era inkomster ska den med högst inkomst betala mest av den summan som barnbidraget inte täcker. SlutsatsDu betalar alltså i nuläget ca 3000 kr mer än vad du hade behövt göra om underhållet hade bestämts av en domstol, som tillsammans med din psykiska hälsa när ni bestämde bidraget skulle kunna motivera en jämkning av domstol. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Pappan vägrar betala underhåll

2019-06-13 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag bor bara hos min mamma men min pappa vägrar betala unerhåll. Nu ska även min syster bo hos min mamma men våran pappa har sagt att han inte kommer betala unerhåll för någon av oss och kräver även halva av min systers barnbirag. Hon är 14 och jag är 17. Han har ett bra jobb med en bra lön. Vad kan vi göra så min mamma kan få pengar att underhålla oss med?
Anneli Nilsson |Hej! Och varmt välkommen till Lawline.Relevant lag för din fråga är föräldrabalk (FB). Föräldrarna är ansvarig för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. I första hand gäller detta barnets grundläggande försörjning (de ska stå för barnets boende, mat med mera) (7:1 FB).Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Undantag finns dock om barnet fortfarande går i skola efter denna tidpunkt, då är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid skolgången pågår, dock längst till barnet fyller 21 år (7:1 2 st FB). Till studier räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning (det vill säga inte högskola/universitetsutbildning eller dylikt). Efter avslutat gymnasieutbildning upphör i regel underhållsskyldigheten. Om den underhållsskyldiga föräldern (pappan i ert fall) inte betalar underhållsbidraget kan den förälder som barnet bor hos (er mamma) få underhållsstöd från Försäkringskassan (7:2a FB). Försäkringskassan betalar då ut ett fast belopp i månaden till föräldern som barnet/barnen bor hos. Detta belopp är fast och kan därför vara lägre än det hon annars hade fått av pappan. Anser mamman att detta stöd inte är nog, kan hon istället vända sig till en jurist för att påbörja en process i domstol (tingsrätt). Detta kan eventuellt bli en kostsam process. Sammanfattningsvis, mitt råd är att mamman kontaktar försäkringskassan och ansöker om underhållsstöd. Vill hon istället kräva pappan på underhåll genom en rättsprocess är det att rekommendera att anlita ett ombud (en jurist eller advokat). Klicka här för att går läsa mer om att ansöka om underhållsbidrag från försäkringskassan och för en ansökningsblankett. Jag hoppas detta har svarat på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.Med vänliga hälsningar,