Vad måste jag betala som förälder när mitt barn ej bor hos mig?

2020-08-30 i Underhåll
FRÅGA |Har en dotter vars mamma har ensam vårdnad och dottern studerar för tillfället och fyller 18 den 12 september. Nu vill mitt x att jag ska betala hyra på 5750 kr sen skulle jag betala för en ny frys och lite andra saker hon behöver till sitt rum. Betalar för tillfället underhåll för min dotter. Vad måste jag betala för utom underhåll.
Frida Deivard |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I föräldrabalkens (FB) 7 kap. regleras underhållsskyldigheten en förälder har när barnet inte bor hos denna. Utöver underhållsbidraget, det vill säga den summa som bestämts genom avtal av dig och ditt x eller genom domstols dom, finns det inget du enligt lag måste betala till din dotter/ditt x. Det kan tilläggas att du endast är skyldig att betala underhåll till och med att din dotter fyller 18, eller tills hon slutat gymnasiet (7 kap. 1 § FB).Sammanfattningsvis är du alltså inte skyldig att betala hyra eller saker till din dotters lägenhet enligt lag. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Kan jag kräva underhåll retroaktivt?

2020-08-23 i Underhåll
FRÅGA |Hej Jag och barnens pappa separerade och flyttade isär när våran yngsta dotter var två veckor gammal den 1 augusti 2019. Från dess har jag haft yngsta på på heltid medan dottern som nu är 3 år bott varannan vecka från dess.Pappan har då inte betalat något underhåll alls mellan den 1 augusti 2019 och den 25 juli 2020 då jag efter många om och men fick honom att betala in 1573 kr i underhåll. Nu undrar jag om jag kan kräva/stämma honom i efterhand på resterande underhåll fast han valde att betala en gång den 25 juli?Mvh
Maya Hempel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan kräva dina barns pappa på underhållsstöd retroaktivt, och detta trots att han har betalat vid ett tillfälle. När uppkommer underhållsskyldighet?En förälder ska utge underhåll för barn man inte bor med upp till vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och familjens ekonomiska situation. Skyldigheten består fram tills barnet fyllt 18 år (eller 21 år om barnet läser på gymnasiet eller motsvarande). (7 kap 1 och 2 § föräldrabalken – FB). Ett underhållsbidrag fastställs antingen genom ett avtal eller genom en dom.Kan man kräva underhåll i efterhand?Domstolen kan fastställa underhållsbidrag för tre år tillbaka i tiden från den dag då talan väcks. Talan anses väckt när din stämningsansökan kommer in till domstolen. I regel medges då underhållsbidraget för hela den avsedda perioden men i erat fall kommer den betalning barnens pappa gjort den 25 juli avräknas. Undantag från underhållsskyldigheten kan också göras om rätten anser det oskäligt betungande för barnens pappa att betala. (7 kap 8 § FB och 13 kap 4 § rättegångsbalken). Du kan också vända dig till försäkringskassan för att ansöka om underhållsstöd om barnens pappa inte betalar sitt underhållsbidrag. Detta kan dock bara betalas ut en månad i efterhand så de betalningar du annars haft rätt till kommer du dessvärre gå miste om i sådant fall. (18 kap 13 § socialförsäkringsbalken). Sammanfattningsvis bör du ha möjlighet att få underhållsbidraget i efterhand. Mitt råd är att du i första hand vänder dig till barnens pappa och om möjligt hittar en lösning för förfallna och kommande utbetalningar samt underhållets storlek eftersom han enligt lag är skyldig att betala. Om detta inte är möjligt kan du vända dig till domstol och skicka in en stämningsansökan. Domstolen fastställer underhållsskyldigheten och hur stort underhållsbidraget ska vara. Om detta inte är ett alternativ kan du vända dig till försäkringskassan för att få rätt till underhållsstöd. Dock kan försäkringskassan inte göra något åt de månader som gått då han inte har betalat.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen

Hur länge ska man betala underhåll till barn?

2020-08-18 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Jag undrar hur länge man ska betala underhåll (träffar aldrig barnet)hen fyller 20 nästa vår april.Försöker få kontakt med mamman som naturligtvis inte svarar.Jag har även avsakt mig vårdnaden får därför enl mamman inte veta något. Jag tror hen läser fortfarande på någon special linje för barn med dyseleksi. Hur länge??????.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En förälders underhållsskyldighet upphör som huvudregel när barnet fyller 18 år. Om barnet fortsatt går i skolan efter att det fyllt 18 år kvarstår dock underhållsskyldigheten under den tid som skolgången pågår, dock längst till dess att barnet fyller 21 år. Som skolgång räknas grundskola, gymnasieutbildning eller annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken). Universitetsstudier omfattas således inte av skolgångstiden som innebär en förlängd underhållsskyldighet.Som svar på din fråga är du som utgångspunkt underhållsskyldig för ditt barn tills hen fyller 18 år, men kan vara det som längst till dess att hen fyller 21 år beroende på vad för skolgång hen genomför. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Föräldrar skyldighet att försörja barn på HVB med LVU under skolgång.

2020-07-31 i Underhåll
FRÅGA |Vår 19åriga son bor på ett HVB med ett LVU, är vi som föräldrar skyldiga att betala för hans utbildning på en folkhögskola
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att er 19-åriga son bor på ett HVB-hem med LVU-stöd och att du undrar om ni som föräldrar är skyldiga att försörja honom under hans utbildning. Föräldrar har underhållsskyldighet tills ett barn fyller 18 år oavsett om barnet bor hemma eller ej (7 kap. 1 § FB). Om barnet går i skola vid denna tidpunkt ska föräldrar fortsätta betala underhåll, dock längst till och med att barnet är 21 år. Studier i grundskola, gymnasieskola och annan jämförlig grundutbildning räknas som skolgång. Detta innebär alltså att ni är skyldiga att försörja er son om han ska studera på folkhögskola för att t.ex. läsa upp sina gymnasiebetyg, men inte i annat fall. Även fast placering enligt LVU är en tvångsåtgärd kvarligger en viss underhållsskyldighet för er som föräldrar (8 kap. 1 § SoL). Skulle ni på grund av olika anledningar inte har förmåga att fullgöra er försörjningsskyldighet kan dock socialtjänsten besluta om att ge ekonomiskt bistånd till upphälle och hyra för ungdomen.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Underhållsskyldighet till barn som inte bor hemma

2020-08-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Min dotter är 19 år och har skaffat en lägenhet och ska bo med sin kille och de ska få barn i mars/april. De har fått lägenheten 1 september. Jag bor själv i en lägenhet och mamman bor med sin kille i ett hus. Min dotter skrev att skolan har sagt att mamma och jag ska betala underhåll för henne. Mamman vill inte betala något för det har hon aldrig gjort. Har hört att man ska betala till 21 år,vet inte vad som gäller. I så fall hur mycket ska man betala i så fall och när gäller det. Så länge hon studerar eller. Vid sjukskrivning och mammaledighet? Med mamman går inte att diskutera och dottern tänker bara att hon ska ha och ha. Vad gäller sådana här gånger? Hon har för övrigt ett konto med drygt 80 000 på.
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn, vilket regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Föräldrar ska svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Som regel upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år, men underhållsskyldigheten kan finnas kvar om barnet går i skolan (grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning), dock längst till dess att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § 2 st. FB).Var och en av föräldrarna ska efter sin förmåga ta del i kostnaderna för barnets underhåll – det finns ingen direkt regel exakt hur denna ska fördelas mellan föräldrarna. Underhållsskyldigheten för en förälder som inte har vårdnaden och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet ska fullgöras genom underhållsbidrag till barnet eller om föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bara bor hos den ena föräldern (7 kap. 2 § 1 st. FB). Föräldrarnas underhållsskyldighet gäller trots att ni inte har vårdnaden längre då er dotter fyllt arton år och hon inte heller bor med någon av er.Storleken på eventuellt underhållsbidrag kan bestämmas genom avtal. Det finns ett verktyg på försäkringskassans hemsida som kan hjälpa er att bestämma storleken på underhållsbidraget, en länk till det hittar du här. På dig låter det som att du och din dotters mamma har svårt att komma överens, så det går också att bestämma underhållsbidraget i domstol (7 kap. 2 § 2 st. FB).Om du vill läsa mer om din underhållsskyldighet kan du gå in på Försäkringskassans hemsida, som du hittar här. Det går givetvis bra att vända dig till oss på Lawline igen om du skulle ha fler frågor.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ändras rätten till underhållsstödet om min make adopterar min son?

2020-08-20 i Underhåll
FRÅGA |Hej jag har ensam vårdnad över min snart 16 åriga son. Jag erhåller underhållsbidrag från försäkringskassan. Om min make adopterar min son/ sin styvson fortsätter jag erhålla underhållsbidrag då? Tacksam för svar.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om underhållsbidragDet är föräldrarna som är underhållsskyldiga för barnet, och det innebär att de ska sörja för bland annat mat, kläder och boende för barnet (7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)). Underhållskostnaderna ska delas mellan föräldrarna efter var sin förmåga, och kan variera utifrån hänsyn till barnets ålder, egna ekonomiska inkomster och sociala förmåner. Om barnet bor enbart eller mestadels hos den ena föräldern eller ena föräldern har ensam vårdnad ska den andra föräldern uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB). Om den andra föräldern inte kan uppfylla sin del på grund av bristande ekonomisk förmåga eller annat går det att istället ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Kan en bli underhållsskyldig för någon annans barn?Enligt 7 kap. 5 § FB kan den som är gift eller har barn tillsammans med en person och varaktigt bor med denna också bli underhållsskyldig för den personens barn. Förutsättningen är att barnet av någon anledning inte kan få underhåll från den andre underhållsskyldige föräldern(2 stycket). Vad gäller i din situation?Underhållsskyldigheten för ett barn ligger på barnets biologiska föräldrar. Men i situationer där ena föräldern har ensam vårdnad om barnet och den andre föräldern inte kan betala underhållsbidrag för att uppfylla sin del, kan en styvförälder som gift sig eller har barn med vårdnadsföräldern också bli skyldig att bidra för barnet som hen bor med. I din situation tror jag inte att din rätt till underhåll påverkas av att din make ska adoptera, då han inte kommer "ta över" underhållsskyldigheten från barnets pappa. Den kommer fortfarande ligga på pappan eller Försäkringskassan. Däremot kan din make bli underhållsskyldig till ditt barn med anledning av att han är gift och sammanbor med dig, för den del som barnets pappa inte kan bidra. Du som får underhållsstöd av Försäkringskassan, kan du kontakta dem eller testa att beräkna underhållsstödet här för att se om och hur ditt underhållsstöd skulle ändras. Jag hoppas att detta gav svar på din fundering, och om du har ytterligare frågor är det bara att ställa en ny till oss på Lawline. Vänligen,

Finns det underhållsskyldighet om barnet studerar vid Komvux?

2020-08-17 i Underhåll
FRÅGA |Hej Har ett barn på 19 år som inte klarade gymnasiet och därmed inte fick examensbevis. Nu har hen sökt in på komvux för att komplettera med kurser för att ta examen. Besked om hen kommit in på komvux kommer först i oktober. Pappa som hittills betalt underhåll vill ej fortsätta med det eftersom hen inte vet om hen kommer in på komvux. Pappan har bara betalt tom juni i år när gymnasiet slutade. Vad gäller?
Julia Lax |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara om det föreligger en underhållsskyldighet kommer jag att tillämpa bestämmelserna i föräldrarbalken. Det föreligger en underhållsskyldighet för föräldrar efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. För att avgöra underhållsskyldigheten ska man ta hänsyn till omständigheter så som barnets egna inkomster (7 kap. 1 §). Huvudregeln är att underhållskyldighet gäller fram till att barnet fyllt arton år (7 kap 1 § 2 st). Det finns dock ett undantag om barnet studerar och är under tjugoett år. Studier innebär grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning. Föräldern är då skyldig att betala underhåll under den tid barnet går i skolan. Under den tid hen inte studerar, finns det ingen underhållsskyldighet eftersom att hen är över arton år. Om hen börjar studera på Komvux för att avsluta sin gymnasieutbildning, bör det räknas som "annan jämförlig grundutbildning" och därmed innebära att föräldrarna har en fortsatt skyldighet att betala underhåll fram tills hen antingen slutat studera eller fyllt tjugoett år. Det är dock viktigt att ha i åtanke att detta är en bedömningsfråga där avgörande faktorer som hens egen inkomst kan ha betydelse men då studierna vid Komvux görs för att avsluta gymnasiestudierna, är det, som ovan nämnt, mycket möjligt att ni har fortsatt underhållskyldighet under tiden hen studerar. Hoppas du fått hjälp med din fråga, återkom gärna annars! Hälsningar,

Rätt till underhållsbidrag

2020-07-30 i Underhåll
FRÅGA |Jag och min sambo har separerat för 1,5 år sedan och jag tar hand om barnen 5,5 dagar/vecka och min före detta sambo har barnen från lördag förmiddag till söndag eftermiddag, Vid flera tillfällen har jag påtalat att jag har utgifter för barnen den tid hon egentligen skulle ha dem d v s vi ska ju ta hand om barnen 3,5 dagar/vecka.Nu undrar jag om jag kan kräva att hon ersätter för den merkostnad som det blir för mat, dryck etc.
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 7 kap. Föräldrabalken (FB) regleras hur kostnader för barn ska fördelas mellan vårdnadshavare. I 7 kap. 2 § FB stadgas att en förälder ska betala underhållsbidrag för barnet om denne har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men inte har barnet varaktigt boende hos sig. Högsta domstolen har konstaterat i praxis (se NJA 1998 s. 267) att en förälder, som visserligen inte var vårdnadshavare men som hade sina barn hos sig ca 1/3 av tiden, inte ansågs bo varaktigt med barnen och var därmed skyldig att betala underhållsbidrag. Enligt min bedömning av ditt fall bor ditt barn inte att anses bo varaktigt hos mamman utan endast hos dig. Således ska du ha rätt att få underhållsbidrag för att täcka kostnaderna till följd av att du har barnet boende mer hos dig.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning