Underhållsskyldighet gentemot barn över 18 år och retroaktivt

2020-10-23 i Underhåll
FRÅGA
Hej,Min son är 18 år och går ut gymnasiet i juni 2021.Min fråga är om jag behöver fortsätta betala underhåll till honom efter skolavslutningen eftersom han ska plugga vidare på Komvux?Min dotter är snart 15 år och bor (sover mest) hos sin far även om vi har delad vårdnad. Hon är än så länge folkbokförd på min adress då jag sagt nej till frågan om adressändring. Min exmake lämnade ändå in ansökan om ändring till Skatteverket i september. Skatteverket gav mig återkoppling att de skulle återkomma om en utredning skulle göras. Min fråga är om jag kommer att få betala underhåll retroaktivt från september när de utträtt och beslutat att hon ska vara folkbokförd där?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du har två frågor. En fråga som berör underhållsskyldigheten gentemot din son som är över 18 år, om han studerar på Komvux och en fråga om du kan bli retroaktivt betalningsskyldig för underhåll gentemot din dotter. Jag börjar med att besvara frågan gällande din son och besvarar sedan frågan som gäller din dotter.

Underhållsskyldighet gentemot barn som studerar på Komvux

I regel upphör din betalningsskyldighet gentemot ditt barn när ditt barn har fyllt 18 år. Det finns dock ett undantag. Detta är om barnet fortfarande studerar i grundskola, gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning. I ett sådant fall är du som förälder underhållsskyldig tills barnet fyller 21 år. Studier på Komvux anses motsvara "annan jämförlig grundutbildning" vilket innebär att du även fortsättningsvis kommer vara underhållsskyldig gentemot din son om han väljer att studera på Komvux. Dock längst till dess han fyller 21 år.

(7 kap 1 § 2 st föräldrabalken).

Retroaktivt underhåll

För att besvara frågan om du kan bli retroaktivt betalningsskyldig av underhåll gentemot din dotter måste man skilja på underhållsbidrag som du som förälder betalar direkt till barnet (ofta via den andra föräldern) och underhållsstöd som barnet får via Försäkringskassan.

Om din dotter får underhållsstöd betalar du till Försäkringskassan och inte direkt till barnet/den andra föräldern. Ett underhållsstöd kan bara utbetalas retroaktivt för en månad innan ansökan inkom till Försäkringskassan.

(18 kap 13 § socialförsäkringsbalken).

Om din dotter får underhållsbidrag direkt från dig kan du däremot bli retroaktivt betalningsskyldig upp till 3 år tillbaka i tiden. Däremot måste du och barnets andra förälder komma överens om detta alternativt domstolen fastställa dom avseende betalningsskyldigheten. För att en dom ska fastställas krävs att din exmake stämmer dig i domstol.

(7 kap 8 § föräldrabalken).

Sammanfattningsvis blir du endast retroaktivt betalningsskyldig om du och din exmake kommer överens om det eller om han stämmer dig i domstol och domstolen anser att det inte är oskäligt att kräva dig på underhåll retroaktivt.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor.

Vänligen,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1060)
2021-06-09 Villkor i underhållsavtal
2021-06-08 Måste jag betala min ex-makes hyra och kan man vägra att betala räntekostnader?
2021-05-29 Rätt till ersättning för resor vid umgänge
2021-05-23 Har föräldrar en skyldighet att ge sina barn en veckopeng?

Alla besvarade frågor (93146)