Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?

2020-10-13 i Underhåll
FRÅGA
Jag undrar om man har en 19 åring som jobbar deltid och pluggar ska slippa betala hemma ? .Jag är ensamstående och arbetslös?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du är förälder och vårdnadshavare till en nittonåring som fortfarande studerar och jobbar deltid. För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa Föräldrarbalken.

Underhållningsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Det framgår dock i din fråga att barnet fortfarande studerar och föräldrarna är underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § 2 st FB). Kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga (7 kap. 1 § 3 st FB).

Sammanfattning

Om personen är nitton år och studerar på det vis som enligt ovannämnda bestämmelser räknas som skolgång, är föräldrarna försörjningsskyldiga fram tills att personen fyller tjugoett år.

Hoppas du fått svar på din fråga, återkom gärna annars!

Hälsningar,

Julia Lax
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?