Underhållsskyldighet för myndiga barn?

2019-06-11 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Vi har 2 söner. Födda -98 + -02. Sonen som är född 98 har drogproblem stjäl saker fr pappans hem och säljer för att få Pengar till droger.Båda sönerna bor hos pappan.Nu vill pappan ha underhåll för båda sönerna.Jag tycker ej att den äldste sonen ska bo där då stora problem uppstår nästan dagligen samt att han fyller 21 år i år ej går någon skola.Är jag verkligen skyldig att betala underhåll för båda sönerna ?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom din fråga handlar om underhållsskyldighet blir föräldrabalkens (FB) 7 kap. tillämpligt. Underhållsskyldighet? Som förälder är du underhållsskyldig för dina barn, vilket fastslås i 7 kap. 1 § FB. Vanligtvis upphör dock underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år, se 7 kap. 1 § 2 st. FB. Undantaget till detta är om barnet studerar på grundskola/gymnasiet eller liknande grundutbildning, i sådana fall är du underhållsskyldig fram tills barnet fyller 21 år. Du kan läsa mer om underhållsbidrag på Försäkringskassan hemsida se här. Svar: Eftersom din äldsta son inte studerar och är över 18 år gammal är du inte underhållsskyldig för honom. Du är däremot underhållsskyldig för din yngsta son tills han fyller 18 år eller tills han fyller 21 år om han fortfarande studerar på gymnasiet eller liknande, se 7 kap. 2 § FB. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Underhållsskyldighet 18 åring

2019-06-05 i Underhåll
FRÅGA |Vi har en son som fyller 18 år i sommar och går på gymnasiet. Han har flyttat in hos sin flickvän och hennes familj pga att de väntar ett barn tillsammans. Hur ser vår skyldighet ut att betala för hans boende där?
Anneli Nilsson |Hej! Och varmt välkommen till Lawline.Relevant lag för din fråga är föräldrabalk (FB). Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga . I första hand gäller detta barnets grundläggande försörjning (boende, mat med mera) (7:1 FB).Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Undantag finns dock om barnet fortfarande går i skola efter denna tidpunkt, då är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid skolgången pågår, dock längst till barnet fyller 21 år (7:1 2 st FB). Till studier räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning (det vill säga inte högskola/universitetsutbildning eller dylikt). Efter avslutat gymnasieutbildning upphör i regel underhållsskyldigheten. Detta innebär att ni som huvudregel enbart har underhållsskyldighet fram till dess att er son fyller 18 år. Undantaget till huvudregeln är om er son fortfarande går i gymnasiet, då föreligger underhållsskyldighet fram till dess att er son är klar med gymnasiet eller har fyllt 21 år.Sammanfattningsvis beror det på ifall er son fortfarande går i skolan. I nuläget tolkar jag det som att han gör det, då har ni fortfarande en underhållsskyldighet. När hans grundutbildning är avklarad och han är 18 år försvinner dock denna skyldighet. Notera att underhållsskyldigheten alltså fortgår fram till denna tidpunkt, det vill säga tills dess att hans grundutbildning är avklarad. Vidare tordes det inte vara skäligt att ni ska behöva betala mer än ni gjorde när er son bodde hemma.Jag hoppas detta har besvarat din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.Med vänliga hälsningar

Storlek underhållsbidrag

2019-05-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Jag är skild med 2 pojkar 16 och 11 år gamla och de bor kvar hos modern 100% och vi har inte kommit överens om ett underhållssbidrag som jag ska betala för barnens kostnader för det att dom bor kvar hos sin mamma.Vi försökte från nov 2018 till feb 2019 att komma överens om ersättning. Jag gick in på Försäkringskassans hemsida och gjorde en beräkning för underhållsbidrag med så korrekta uppgifter som möjligt. Min lön och utgifter samt en senast kända lönen av henne som jag visste.Hon kom aldrig att acceptera dessa uträkningar utan att riktigt säga varför.Hon gick själv vidare och startade en egen utredning med försäkringskassan som kom att bli en underhållsersättning istället.Denna ersättning har jag inte fått ge mina uppgifter på utan ersättningen vilar helt på vilken inkomst som jag hade för 2 år sedan. Denna inkomst var under den tid som jag jobbade i Danmark, Köpenhamn och var väsentligt mycket högre än vad jag får ut idag när jag jobbar i Stockholm.Jag ringer till försäkringskassan men dom kan inte hjälpa mig. Det är ett "regeringsbeslut" att bidraget bara ska beräknas utifrån den förälder där barnen inte bor.Så har jag någon rimlig chans att häva detta beslut med argument att jag tjänar betydligt annorlunda idag samt att min lön är ungefär 15 000 kr före skatt lägre än mtt X nuvarande lön.Det verkar inte vara något rimlig logik i detta.
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag till barn.Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7:10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller: 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. Redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Enligt 7:1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala. Utgångspunkten är alltid vårdnadshavares inkomst.Du har rätt att vända dig till försäkringskassan och kräva en ny bedömning av din inkomst för att se om beloppet som gäller för barnbidraget skall ändras eller inte, beroende på om din inkomst har ändrast under tiden du betalade bidraget.Du kan läsa mer om underhåll till barn nedan:https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/Barnet_bor_inte_hos_dig/underhallsbidragslankVill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Underhållsbidrag barn över 18 år

2019-05-31 i Underhåll
FRÅGA |Min sambo som skiljt sig har betalat 3000kr i underhåll till ex-frun för deras gemensamma barn. Barnet fyllde för ett tag sedan 18 år. Barnet bor cirka 50/50 hos föräldrarna. Min fråga är: nu när barnet är 18 år sedan en tid tillbaka, de har barnet halva tiden var. Ska han ändå betala 3000 kr till exet?
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag till barn som har fyllt 18 år.Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7:10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller: 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. Redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Enligt 7:1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala. Utgångspunkten är alltid vårdnadshavares inkomst.Det föreligger ett ansvar för betalning av barnbidrag trots att barnet är 18 år om denne går på gymnasium eller dylikt till den mån det är skäligt. Ifall barnet kommer gå vidare i sitt studerande kan föräldern bli skyldig att betala förlängd studiebidrag fram tills barnet fyller 21 år. Dock är det en skyldighet som man måste ansökan om och det nuvarande barnbidraget går inte automatiskt över till studiebidraget.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Kan man ha rätt till underhållsbidrag när barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna?

2019-06-10 i Underhåll
FRÅGA |Hejsan,Har jag rätt till underhållsbidrag då min exmake tjänar c:a 45.000:- mer än mig i månaden? Barnen bor hos oss varannan vecka. Jag bor själv med barnen i en lägenhet och min exmake är sambo i hus.Vänligen
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt till underhåll från barnens pappa. I mitt svar kommer jag först att allmänt berätta om vem som kan bli skyldig att betala underhållsbidrag för att sedan gå in på vad som gäller i ditt fall. Regler om underhåll finns i föräldrabalkens 7 kap.Allmänt om vem som kan bli skyldig att betala underhållsbidragHuvudregelnTills att barnet fyller 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga. Om barnet fortfarande går i skolan efter de fyllt 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst tills barnet fyller 21 år.Den ena föräldern kan bli skyldig att betala underhållsbidrag till barnet om:-föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller-föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans endast med den andra föräldern.Det avgörande för vem som ska betala underhåll är alltså vart barnen bor varaktigt. I frågan skriver du att barnen bor växelvis hos er båda, jag utgår därför från att barnen bor 50 % av tiden hos dig och 50 % av tiden hos deras pappa. Eftersom att barnen bor hos er växelvis så fullgör ni båda som utgångspunkt er underhållsskyldighet genom att bo med barnen och ingen av er ska därför fullgöra denna genom att betala underhållsbidrag. Pappan förväntas alltså ta sitt ansvar och betala mat, kläder och annat som barnen behöver när barnen är hos honom. Det är alltså svårt att få underhållsbidrag när barnen bor lika mycket hos er båda.Huvudregeln är alltså att när barnen bor växelvis ska ingen av er betala underhållsbidrag.UndantagDet finns dock ett undantag från huvudregeln. I ett ganska nytt rättsfall från högsta domstolen där den ena föräldern blev skyldig att betala underhållsbidrag till barnet när denne hade högre inkomst än den andra föräldern, trots att barnet bodde växelvis (NJA 2013 s. 955).I fallet sa högsta domstolen att ett barn ska ha likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om de inte lever med dessa tillsammans. Barn ska därför ha rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har. Det går alltså att argumentera för att pappan ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnen eftersom att han har större inkomst.Det finns alltså ett undantag från huvudregeln som innebär att underhållsbidrag kan utgå vid växelvis boende om den ena föräldern har en högre inkomst.Vad gäller i ditt fall?Eftersom att barnen bor varannan vecka hos dig och varannan hos din exmake så är utgångspunkten att du inte har rätt till underhållsbidrag. Det kan alltså vara svårt att få underhållsbidrag trots att han tjänar mer pengar. Med det sagt så finns undantaget som säger att det i vissa fall kan utgå underhållsbidrag vid växelvist boende om den ena föräldern har högre inkomst. Då jag inte vet alla omständigheter i ditt fall så kan jag inte svara på om undantaget skulle vara tillämpligt i ert fall. Det jag kan säga är i alla fall att det finns en chans.Vad kan du göra nu?Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal.AvtalDu och pappan kan avtala helt fritt om ifall underhållsbidrag ska utgå och hur stort det ska vara. Ett första steg kan därför vara att prata med honom och se om han kan tänka sig att ingå ett avtal om underhållsbidrag.DomstolOm ni inte kommer överens kan du vända sig till domstolen så får rätten bestämma om du har rätt till underhållsbidrag och hur stort underhållsbidraget i så fall ska vara.Om du funderar på att ta fallet till domstol rekommenderar jag att du först rådgör med en praktiserande jurist. Du kan boka tid med en av Lawlines jurister direkt på http://lawline.se/boka.Hoppas du fått svar på din fråga!

Vad kan man göra om en av föräldrarna inte bidrar till barnens kostnader?

2019-05-31 i Underhåll
FRÅGA |3 barn på 11,13 och 15 år. Delad vårdnad där barnen bor varannan vecka. Har sedan skilsmässan 2011 haft en ordning där pappan varje månad ska betala en summa pengar för barnens kostnader, t.ex. kläder, idrott, mobiler och försäkringar, som jag sedan sköter. Pappan har aldrig skött detta bra. Det kan gå 2-3 månader utan att han betalar och utan att han svarar på mail om jag ifrågasätter. Detta gör att jag ligger ute med pengar, han lånar ju typ av mig utan att fråga vilket jag tycker är oacceptabelt, och det har jag berättat många gånger. Men när jag tar upp det agerar han med total tystnad. Sedan jobbar han dygn och då får 15-åringen ta ansvar för sina syskon, ibland 2 dygn i rad. Nu har jag tröttnat. Funderar på att inte skicka barnen till pappa förrän han sköter sitt ekonomiska ansvar, och sedan kräva fullt barnbidrag hos FK. Men kan jag göra det? Vad kan jag göra? För typ 2 år sedan hade vi samtal hos familjerätten som inte ledde någon vart... Han betalade nästan i tid några månader, men ansåg inte att det var något bekymmer. Helst vill jag ta barnen med och flytta till annan ort, där jag har min nuvarande make boende. Finns några rättigheter alls för mig, eller kan han hålla på såhär?
Lovisa Sjöstedt |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår att du befinner dig i en svår situation, så jag ska reda ut vad som gäller och försöka hjälpa dig så gott det går.UnderhållsskyldighetFöräldrar har en gemensam underhållsskyldighet för sina barn (7 kap. 1 § första stycket FB).Varje förälder ska sedan bidra till det underhållet efter sin ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § tredje stycket FB). Det innebär att en förälder som har en större ekonomisk förmåga att bidra till underhållet ska bidra till det med mer än en förälder som inte har samma förmåga. Jag vet inte hur era ekonomier ser ut så det är svårt för mig att avgöra vad din f.d. make är skyldig att bidra med. Har han en sämre ekonomisk ställning än dig kan det vara befogat att han också bidrar med mindre än vad du gör. Har ni det däremot likvärt ekonomiskt ställt, eller har han det bättre ekonomiskt ställt än dig, ska han dock också bidra med mer än vad han gör nu.Det verkar dock som att du har försökt få honom att fullgöra sin underhållsskyldighet länge utan resultat. Förhoppningsvis skulle det kanske hjälpa att göra honom medveten om att han har en lagstadgad skyldighet att bidra ekonomiskt till era barns underhåll enligt ovan. Fungerar inte heller det kan rätten besluta om att han ska betala underhållsbidrag till dig, om de finner det skäligt att han ska betala mer än vad han gör med hänsyn till er respektive ekonomiska situation (7 kap. 6 § FB). Om du vill försöka få ett sådant underhållsbidrag fastställt ska du vända dig till tingsrätten med en stämningsansökan.BarnbidragOm föräldrarna inte bor tillsammans och har gemensam vårdnad om ett barn som bor växelvis hos båda föräldrarna har föräldrarna rätt att få lika mycket var av barnbidraget (16 kap. 7 § andra punkten SFB). Det innebär att du inte har rätt att få hela barnbidraget så länge barnen bor växelvis hos er båda.Barnens boendeDu säger att du helst vill ta med dig era barn och flytta till annan ort. Jag förstår det som att du då vill att barnen bo varaktigt endast hos dig. Har föräldrarna gemensam vårdnad om ett barn kan man besluta om hos vem barnet ska bo. Det går alltså att besluta om att barnen ska bo till exempel enbart hos dig.Skulle du och din f.d. make vara överens om att barnen ska bo enbart hos dig kan ni avtala om det själva. Avtalet ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden (6 kap. 14 a § andra stycket FB). Är ni inte överens om saken kan rätten ta ett beslut i frågan (6 kap. 14 a § första stycket FB). Även det gör du genom att vända dig till tingsrätten med en stämningsansökan. Barnens rätt till båda föräldrarnaJag råder dig dock att inte låta bli att skicka barnen till deras pappa enligt vad som följer av er överenskommelse. Ett barn har rätt till kontakt med båda sina föräldrar. Om rätten skulle besluta om hos vem barnen ska bo är barnens bästa avgörande (6 kap. 2 a § första stycket FB). När rätten avgör vad som är barnens bästa tas det bland annat hänsyn till barnens behov av kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § andra stycket FB). Det innebär att det kan anses vara sämre för barnen att bo hos dig om du förhindrar kontakten med deras pappa genom att inte skicka barnen till honom enligt det ni kommit överens om. Om rätten beslutar om vem barnen ska bo hos ska det dock också tas hänsyn till deras vilja, i den mån det är lämpligt utifrån deras ålder och mognad (6 kap. 2 a § tredje stycket FB). Enligt praxis brukar ett barn från ca 11 – 12 års ålder normalt sett anses vara tillräckligt gammalt för att få sin vilja igenom i frågor om boende. Dina barn skulle alltså kunna vara tillräckligt gamla för att få bestämma hos vem de vill bo hos. Det gäller då alltså om barnen själva vill ta ställning till vem de vill bo hos. Uttrycks ingen sådan önskan ser rätten istället till vad de anser vara barnets bästa.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att det löser sig för dig!Vänligen,

Underhållsstöd omfattning

2019-05-31 i Underhåll
FRÅGA |Kan ni konkretisera vad den andra föräldern ska skicka med vid byten. Jag betalar fullt underhållsstöd för bpda våra små döttrar. Mamman får även båda barnbidragen. Dock vägrar hon skicka med kläder trots att de ofta är uppemot 7!dygn hos mig i stöten. Hon anser att hon ej behöver det. Kan ni skicka en konkret lista vad parten som får underhåll har för konkret plikt. Har kollat med kommunen, soc, fk mm men ingen kan uppge att det är upp till föräldrarna. Vi har för ett halvår sedan suttit i rätten då mamman ville ha växelvist boende vilket ej funkar för mig då jag reser i tjänsten och då sökte hon ensam vårdnad. Det blev dock fortsatt gemensam vårdnad. Det framgick även att jag har rätt till dem vissa dagar o tider. Det står att jag har rätt men om jag får förhinder ex pga jobb så räcker det att jag meddelar mamman? Eller får man böter då?
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag till barn.Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7:10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller: 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. Redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Enligt 7:1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala. Utgångspunkten är alltid vårdnadshavares inkomst.Det finns således inget konkret svar på vad som skall ingå i denna summa och bedömningen görs utifrån barnets förutsättningar och behov, i enskilda fall och från fall till fall. Rättsligt vad gäller omfattningen av underhållet vägleder endast med hänsyn till det som är skäligt med hänsyn till barnets behov.Du kan läsa mer om underhåll till barn nedan:https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/Barnet_bor_inte_hos_dig/underhallsbidragslankVill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Ska en förälder som tjänar mer betala mer av barnens utgifter?

2019-05-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag är skild sedan en tid från min fru. Vi har två barn på 9 och 11 år med delad vårdnad . Barnen bor varannan vecka hos mig. Min fråga handlar om hur man hanterar fördelningen av större utgifter för barnen. Barnen ska eventuellt på ett läger som kostar ca 3000 kr. Jag och min förre detta fru har väldigt olika ekonomiska förutsättningar. Jag tjänar ca 25 000 kr på per månad och mitt ex ca 57 000 kr. Jag får barnbidraget i sin helhet för båda barnen. Kan jag på något sätt hävda att mitt ex ska stå för en något större del av de större gemensamma utgifterna för barnen? Tacksam för svar. Hårt prövad pappa när det gäller ekonomin.
Lovisa Sjöstedt |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Föräldrar har en gemensam underhållsskyldighet för sina barn (7 kap. 1 § första stycket FB). Vad föräldrarna tillsammans är skyldiga att svara för i underhåll av barnen kan variera. För att avgöra hur stor eller liten den gemensamma underhållsskyldigheten gentemot barnen ska vara ska man ta hänsyn till föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. En grundläggande försörjning ska i första hand tillgodoses. Är föräldrarnas sammanlagda ekonomiska standard högre kan det även motivera att barnen ska ha en högre standard, vilket ökar föräldrarnas gemensamma underhållsskyldighet. När det kommer till kostnaderna som följer av den gemensamma underhållsskyldigheten ska varje förälder bidra till dessa efter sin ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § tredje stycket FB). Det innebär att en förälder som har en större ekonomisk förmåga att bidra till underhållet ska bidra till det med mer än någon som inte har samma förmåga. Jag vågar inte göra en definitiv bedömning av er situation då jag inte känner till alla omständigheter. Utifrån de omständigheter jag har fått låter det dock som att din före detta fru skulle ha en förmåga att kunna bidra med mer till era barns underhåll. Har hon en större förmåga att göra det ska hon också göra det.Det har även fastställts regler i praxis om situationer där barnen bor växelvis hos båda föräldrarna och den ena föräldern har större förmåga att bidra till underhållet, men inte gör det (NJA 2013 s. 955). I rättsfallet fastställdes att om en förälder med bättre ekonomisk förmåga försummar sin underhållsskyldighet kan rätten besluta att den föräldern ska utge underhållsbidrag till den andra föräldern (NJA 2013 s. 955 punkt 14 i domskäl). För att rätten ska besluta om underhållsbidrag i en sådan situation krävs dock att föräldern ska ha försummat sin underhållsskyldighet (NJA 2013 s. 955 punkt 11 i domskäl).Jag skulle rekommendera att du börjar med att prata med din före detta fru om er gemensamma underhållsskyldighet och era olika ekonomiska förmågor att bidra till den. Det skulle antagligen vara lättast för er båda om ni lyckades komma överens på egen hand. Om ni inte lyckas komma fram till en lösning kan det dock också vara möjligt att få ett underhållsbidrag fastställt av tingsrätten. Då krävs emellertid att din före detta fru ska ha försummat sin underhållsskyldighet - och att ni alltså går igenom en process i tingsrätten - vilket ni kanske helst vill undvika, om möjligt. Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att det löser sig!Vänligen,