Ska föräldrar betala underhåll till barn som flyttat hemifrån?

2020-07-29 i Underhåll
FRÅGA |Jag har en dotter som flyttade från vårat gemensamma boende innan hon var 18 år fyllda och nu kräver hon mig på underhållsbidrag stämmer det att jag då är skyldig att betala underhåll till henne? Hon hade möjlighet att bo hos mig 500 meter från skolan men hon valde själv att flytta 1 mil ifrån mig.
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad säger lagen?Föräldrars skyldigheter till sina barn regleras i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter kallad FB. Enligt lagen är föräldrar ansvariga för att tillgodose underhåll till barnet med hänsyn till vad som är skäligt med tanke på barnets behov samt föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Denna underhållsskyldighet till barnet upphör när barnet antingen fyller 18 år, eller om barnet fortfarande går gymnasiet när denne är 18 år, tills dess att barnet avslutat gymnasiet. Dock kvarstår underhållsskyldigheten som längst ut tills dess att barnet fyller 21 år. (7 kap. 1 § FB) En förälder ska om denne inte varaktigt bor tillsammans med barnet fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. (7 kap. 2 § FB)Hur blir det när barnet flyttat hemifrån?I händelse av att barnet väljer att flytta till eget boende innan dess att underhållsskyldigheten upphör ska fortfarande en samlad bedömning av föräldrarnas gemensamma ekonomiska förmåga samt skäligheten sett till barnets behov göras. Detta betyder då inte nödvändigtvis att det blir ett högre underhåll som ska betalas till barnet. (7 kap. 1 § FB)Sammanfattningsvis kan sägas att underhållsskyldigheten kvarstår men däremot är bedömningsgrunderna för storleken på underhållet detsamma.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!Mvh,

Är jag försörjningsskyldig för mitt barn som läser på komvux?

2020-07-25 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Jag har en dotter som fyller 20 år som sedan två år tillbaka bor (och är skriven hos) tillsammans med sin pojkvän. Hon misskötte sina gymnasiestudier och fick avsluta dom tidigt i våras. Nu funderar hon på att läsa in gymnasiet från och med hösten. Vilka underhållsskyldigheter har jag då? Är det någon skillnad om hon går på gymnasiet eller komvux?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hur länge gäller försörjningsplikten?Vårdnadshavarna är skyldiga att se till att barnets grundläggande försörjning tillgodoses, detta uppfylls vanligen genom att de tillhandahåller boende, mat, kläder och annat nödvändigt till barnet ( 7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)). Försörjningssskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Men fortsätter under tiden barnet fortfarande studerar i grundskolan eller gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § 2 st FB). I tidigare fall har det godtagits när barnet studerar på komvux eller fortsatt studera på ett annat gymnasieprogram. Om det finns en motiverad anledning till att barnet fortsätter studera efter gymnasiet fortsätter alltså underhållsskyldigheten att löpa även under den tiden. Dock fastställer regeln att försörjningsplikten som längst varar till barnet fyller 21 år. För att svara på din fråga, enligt praxis är det ingen skillnad om din dotter studerar på gymnasiet eller komvux, du är försörjningsskyldig för henne fram till dess att hon fyller 21 år ifall hon studerar fram till dess. Försörjningsskyldighetens omfattning kan dock variera utifrån hänsyn till barnets egna inkomster, tillgångar eller andra sociala förmåner. Exempelvis om hon har flyttat hemifrån och har egen inkomst och bostadsbidrag är försörjningsplikten inte lika omfattande i jämförelse till en 15-åring som bor hemma och inte har en egen inkomst. Jag hoppas att detta svarade på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Föräldrars underhållsskyldighet när barnet studerar på annan ort

2020-07-22 i Underhåll
FRÅGA |HejMin dotter är skriven hos mig 20 år. Ska studera på annan ort . Bo inneboende med sin kille. Har hon rätt att få bidrag då från båda föräldrarna eller 1 förälder tills hon fyller 21 ?Hälsningar Mamman
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB). Som huvudregel upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år. Om barnet däremot går i skolan är föräldrarna underhållsskyldiga under tiden som skolgången pågår (dock längst tills barnet fyller 21 år). I detta sammanhang räknas skola som grundskola, gymnasieskola eller jämförlig grundutbildning (FB 7 kap. 1 § andra stycket). Din dotters typ av studier har betydelse Du skriver att din dotter ska studera på annan ort och beroende på vad hon har för studier så har ni som föräldrar underhållsskyldighet tills hon är 21 år eller inte. Om din dotters studier sträcker sig längre än gymnasiekompetens (till exempel högskoleutbildning) så har inte ni som föräldrar underhållsskyldighet för henne. Om däremot din dotters studier inte sträcker sig längre än gymnasiekompetens så är ni båda föräldrar underhållsskyldiga fram tills hon fyller 21 år. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Rätt att spara avdrag för underhåll i 6 månader

2020-07-18 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga ang underhåll. Pappan betalar underhåll till mig. Men det jag undrar är hur länge han kan spara dagar som barnen har varit hos honom? Han har inte gjort några avdrag direkt utan att han sparar avdraget, han har inte dragit av en del dagar sen förra året. Får han göra så och spara till ett senare tillfälle att göra avdrag?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!För att besvara din fråga vänder vi oss till föräldrabalken.Man har rätt enligt 7 kap 4 § föräldrabalken att göra avdrag på underhåll när barnen bor hos den part som inte är boförälder. Avdrag för göras om barnen vistas hos icke boförälder i 5 dygn i rad eller om barnen vistas 6 hela dygn under en hel kalendermånad. För varje dygn som barnen är hos icke boförälder har den parten rätt att göra avdrag med 1/40 av underhållsbeloppet. Stannar barnet 5 dygn i rad har alltså icke boförälder rätt att göra avdrag med 5/40 eller lättare sagt, 1/8 del av underhållsbidraget för den månaden. Du kan dock inte göra avdrag med hur mycket som helst, bidragsskyldig förälder måste alltid betala minst 10/40. Denna rätt att göra avdrag kvarstår i 6 månader från och med den månad som vistelsen avslutades, 7 kap 4 § 1 st Föräldrabalken. Detta medför att om barnets far hade barnen boende hos sig 5 dygn i rad under december, så har fadern rätt att göra avdrag för detta med 5/40 fram till juni året därefter. Vad innebär detta för dig – Detta innebär för din del att barnets far har rätt att spara avdraget så att säga i 6 månader. I och med att vi har inträtt i juli månad, så har han inte rätt att göra avdrag på underhållet, när förutsättningarna för 7 kap 4 § Föräldrabalken uppfylls, för de gånger barnen var hos honom under förra året.

Har jag rätt till retroaktivt underhållsbidrag?

2020-07-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Har haft min son boende och skriven hos mig i 3år utan att begära eller få underhåll. Han har nu flyttat till sin mamma och är skriven där och har nu fått en begäran av henne om underhåll. Min fråga är kan jag begära retroaktivt underhåll för tiden innan?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad säger lagen?Reglerna kring föräldrars underhållsskyldighet gentemot sina barn finner vi i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter kallad FB. Här framkommer det att föräldrarna ansvarar för barnets underhåll tills det att barnet fyller 18 år alternativt tills det att barnet gått ut gymnasiet, dock längst tills barnets ålder är 21. (7 kap. 1 § FB) En förälder kan bli skyldig att betala underhållsbidrag ifall denne inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet. Underhållsskyldigheten kan även träda in ifall föräldrarna har gemensam vårdnad men en av föräldrarna inte bor varaktigt med barnet. Genom en dom eller ett avtal kan underhållsskyldigheten fastslås. (7 kap. 2 § FB)Finns det en möjlighet till retroaktivt underhållsbidrag?Gällande retroaktivt underhållsbidrag är det möjligt att väcka en talan om att få underhållsbidraget fastställt för en tid 3 år bakåt från det att talan väcktes. Ifall man vill väcka en talan för en period som avser längre bakåt än 3 år måste den andra föräldern ge sitt medgivande till detta. (7 kap. 8 § FB) Sammanfattningsvis är det alltså möjligt att väcka talan om att fastställa underhållsbidraget för en period 3 år bakåt i tiden.Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!Mvh,

Underhållsskyldighet barn 18 år

2020-07-24 i Underhåll
FRÅGA |Jag och mitt X har en 18 årig son. Han går i skolan men har nu sommarlov. Han har fått 1400 sek av sin pappa som ska räcka hela sommaren. Nu vill vår son åka med vänner till Göteborg och behöver pengar till tåg, hotell och mat och fickpengar. Jag står alltid för kläder, fickpengar etc. Pappan betalar endast med sin del av studiebidraget annars och 100 kr i veckopeng varannan vecka. FrågaJag har bett om hälften för resan flr vår son men pappan gör som vanligt, svarar inte på mina SMS. Vad gäller ska vår son leva som en kyrkråtta utan pengar medans vi kan leva rätt gott.Pappan är börsmäklare och jag har en ok lön.om vi båda ger vår son 1400 sek så ska de räcka till allt under hela sommaren. Då blir det ingen resa till Göteborg etc. En undrande mamma som betalat nästan allt sedan sonen var 3 år.Mvh
|Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Till att börja med är ni båda, i egenskap av vårdnadshavare, underhållsskyldiga för ert gemensamma barn. Detta följer av föräldrabalken (FB) 7:1. Underhållets omfattning ska bestämmas utifrån dels barnets behov, dels vårdnadshavarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten gäller tills den dag då barnet fyller 18, alternativt slutar skolan men som längst till att barnet fyller 21. Detta inebär i ert fall att ni båda, i och med att er son fortfarande studerar, är underhållsskyldiga för er son. Detta innebär dock inte med nödvändighet att allt han anser sig behöva (exempelvis en göteborgsresa) ska bekostas fullt ut av er. Underhållsskyldighetens storlek bestäms, som ovan nämndes, utifrån er ekonomiska förmåga. Som jag förstår det har ni båda en stabil inkomst och kan därför anses ha en relativt god förmåga att betala för ert barn. Exakt vad som ska bekostas av er är dock inte reglerat i detalj, men givetvis underättar det om det finns en samsyn mellan er som föräldrar för att undvika att hamna i en obalans vad gäller vem som ska betala vad.Det är i första hand den grundläggande försörjningen av barnet som underhållet ska avse, men ju större ekonomisk förmåga desto mer kan givetvis förväntas bekostas av föräldrarna. Sammanfattningsvis är det troligtvis bäst att försöka komma överens om vad ni som föräldrar anser är en rimlig ekonomisk standard för er son att gemensamt bekosta. Om den ene anser sig ha en sämre ekonomisk förmåga än den andre, får denne bidra efter sin förmåga. På frågan om er son ska behöva leva på knappa medel medans ni som föräldrar har det gott ställt, blir svaret utifrån ovan därför: Nej, troligtvis är det inte okej, eftersom att er förmåga isåfall för med sig ett ökat ansvar vad gäller underhållsskyldigheten för er son. Hoppas det var svar på din fråga! Återkom annars gärna. Med vänlig hälsning,

Rätt till underhåll för barn

2020-07-19 i Underhåll
FRÅGA |Har två barn på 16 resp. 19 år. Båda börjar skolan i höst, på gymnasiet resp. högskola. Vilken rätt till underhåll har jag för dessa båda två? Om jag dessutom skulle bli sambo.. påverkar detta försörjningsplikten / min rätt till underhåll för barnens pappa?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Enligt 7 kap 1 § Har en förälder skyldighet att försörja ett barn fram till dess att barnet är 18 år gammalt, om inte barnet går i gymnasiet varav försörjningsskyldigheten fortlöper fram tills barnet har gått ut gymnasiet. Ett barns behov räknas ut av socialstyrelsen varje år, varav ett barn mellan 13–18 år förväntas ha ett behov av underhåll under 1 år som motsvarar 95 % av basbeloppet. Basbeloppet är år 2020, 47 300 kr. Detta innebär att månadsunderhållet är 47 300/12 = 3942 kr. Borträknat barnbidraget på 1250 kr, blir det totala underhållsbehovet 2692 kr per månad.En person mellan 13–18 år behöver då alltså 2692 kr per månad i underhåll. Hur mycket kan man då kräva i underhåll av förälder som barn inte bor med? Enligt 7 kap 4 § föräldrabalken anger att man beräknar grund för underhåll genom att utgå från varje förälders ekonomiska inkomst efter skatt. Varje förälder har även rätt att undandra 4 730 kr för egen del samt undandra boendekostnader. Den delen som blir kvar anses som ekonomiskt överskott, som utgör grunden för beräkning av underhåll. Där tar man då den enskilda förälders överskott genom det totala överskottet. Om man är samboende eller gift med någon och delar gemensam bostad, förväntas man dela bokostnaderna varav man endast har rätt att dra av halva boendekostnaden i dessa fall. Exempel: Säg att förälder X har 28 000 kr i inkomst innan skatt. Efter skatt och efter att ha dragit undan 4730 kr för egen del samt boendekostnader så har förälder X ett överskott på 9000 kr. Förälder Y har 19 000 kr, och efter skatt och avdragen så har Y ett överskott på 5000 kr. För att avgöra hur stor del varje förälder ska betala tar man deras överskott delat med det totala överskottet. För att avgöra förälder X skyldighet att betala underhåll tar man 9000/14 000 kr = 64 %. Detta innebär att förälder X ska betala 64 % av underhållet, alltså 64 % av underhållet på 2692 kr det gemensamma barnet med förälder Y. Vad innebär det för dig – Detta innebär för dig att om din 19-åring inte går kvar i gymnasiet så kan du inte kräva underhåll för honom, eftersom skyldighet att ge underhåll slutar efter gymnasiet enligt 7 kap 1 § föräldrabalken. . Du har rätt till underhåll för din 16-åring. Underhållet för 16-åringen är 2692 kr per månad. Hur stor del som du respektive barnets far ska stå för måste undersökas utifrån båda eran enskilda och totala ekonomi. Genom att bli sambo eller gifta dig kommer boendekostnaden du har rätt att undandra att halveras, vilket gör att din del av underhållet kommer bli större och du kan inte kräva lika mycket underhåll av barnets far.

Avdrag för att barn bor med bidragskyldig förälder

2020-07-18 i Underhåll
FRÅGA |Hejsan.Min dotter pappa betalar inte fullt underhåll då han drar av för umgänge. Och han har henne bara 2 fulla dagar varannan helg. Nu kräver han att jag ska packa ner kläder till henne för de dagarna. Men vet att han kommer glömma att packa ner allt när hon ska tillbaka till mig. Vilket betyder att jag får köpa nytt igen. Hur gör jag?Och underhåll: räknas resedagen som avdragsgilltlig?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om din dotters pappa har rätt att göra avdrag på underhållet för de dagar varje månad han träffar sin dotter och om resdagen är avdragsgiltig.Man har rätt enligt 7 kap 4 § föräldrabalken att göra avdrag på underhåll när barnen bor hos den part som inte är boförälder. Avdrag för göras om barnen vistas hos icke boförälder i 5 dygn i rad eller om barnen vistas 6 hela dygn under en hel kalendermånad. För varje dygn som barnen är hos icke boförälder har den parten rätt att göra avdrag med 1/40 av underhållsbeloppet. Stannar barnet 5 dygn i rad har alltså icke boförälder rätt att göra avdrag med 5/40 eller lättare sagt, 1/8 del av underhållsbidraget för den månaden. Du kan dock inte göra avdrag med hur mycket som helst, bidragsskyldig förälder måste alltid betala minst 10/40. När man räknar antal dygn så har man rätt att räkna med den dagen som barnet reser hem på. Exempel för att illustrera: Om barn X bor hos förälder Y i 4 hela dygn, och reser hem på den 5:e dagen. Trots att det inte går ett helt dygn så får man räkna den 5:e dagen som ett helt dygn, vilket gör att man kommer upp i 5 hela dygn efter varandra, varav avdrag för dessa dagar kan göras. Vad innebär detta för dig? - Detta innebär att om din dotters pappa har dottern boende hos sig 2 hela dagar varannan helg, så har han rätt att göra avdrag med 6/40 av underhållsbidraget om pappan har dottern boende hos sig tre helger per månad. Om pappan har dottern boende hos sig bara 2 helger i månaden blir de totalt 4 dagar, vilket inte ger honom rätt till avdrag från underhållet. Resdagen är att anse som avdragsgill.