FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll17/09/2020

Är det möjligt att begära underhåll retroaktivt?

Hej

Jag har 3 barn från ett tidigare förhållande. Jag har aldrig begärt en krona ifrån varken från barnbidrag eller deras mamma. De har bott i största del växelvis bortsett från en kortare period för vår yngsta och då betalade jag underhåll för henne. Vår äldsta son bodde hos oss på heltid under 3 år, gymnasieåren och då bad jag aldrig om underhåll, för att inte de två andra ska bli drabbade. Nu vill den yngsta bo hos sin mamma igen på heltid och nu begär hon underhåll igen. Kan jag begära underhåll retroaktivt för de 3 åren fast jag inte begärt underhåll? Och hur går jag vidare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bidrag och underhåll finns främst i 7 kap föräldrabalken (FB). Jag utgår i din fråga ifrån att alla barnen var under 18 år när underhållsfrågan var relevant.

Om rätten till underhållsbidrag

Huvudregeln för underhåll är att föräldrarna sinsemellan tar del utefter deras respektive förmåga (7 kap 1 § FB). En förälder blir underhållsskyldig om barnet, trots gemensam vårdnad, bor varaktigt hos den andra föräldern som i ert fall (7 kap 2 § FB). Underhållsbidraget fastställs antingen genom ett avtal mellan föräldrarna eller genom en dom.

Det finns möjlighet att retroaktivt väcka talan för att få underhållsbidrag. Denna tid får dock inte sträcka sig längre tillbaka än tre år före dagen då talan väcks, om inte den bidragsskyldige medger det (7 kap 8 § FB). Vad detta innebär i praktiken är att du kan ha rätt till underhållsbidrag för att din äldsta son bodde hos dig, men bara om tiden är inom tre år tillbaka från nu (förutsatt att du skulle väcka talan idag). Om hela tiden ditt barn bodde hos dig faller in före den 18 september 2017 kan du inte längre väcka talan för att få pengarna om inte barnets mamma går med på det. All tid efter det datumet då underhållsskyldighet kan komma på fråga kan du kräva barnbidrag för.

Hade ni redan kommit fram till att mamman skulle betala underhåll men hon ändå inte gjort det gäller istället att du kan väcka talan i fem år efter den ursprungligen gällande förfallodagen (7 kap 9 § FB). Eftersom du skriver att du inte begärt underhåll tidigare antar jag att detta inte är fallet.

Hur stort är underhållsbidraget?

Underhållsbidragets storlek beror på vilka ekonomiska förutsättningar respektive förälder har. Detta gäller i ännu större utsträckning vid retroaktivt underhållsbidrag (NJA 1991 s. 503). Om mamman till barnen har svag ekonomi och det skulle vara oskäligt betungande för henne att betala hela summan kan domstolen bestämma att du har rätt till en mindre mängd pengar. Det finns ingen specifik gräns på vad som betraktas vara oskäligt betungande, utan det måste göras en helhetsbedömning av domstol utifrån det enskilda fallet.

Vem har rätt till barnbidraget?

Huvudregeln för gemensam vårdnad är att barnbidraget ska lämnas med hälften till vardera föräldern (16 kap 5 § socialförsäkringsbalken). Om ett barn bott varaktigt hos ena föräldern som i ditt fall har du rätt till hela barnbidraget, men det krävs att du anmäler boendesituationen (16 kap 6 § socialförsäkringsbalken). Detsamma gäller vid växelvis boende. Om mamman fått barnbidrag för barn som inte bott hos henne och insett att hon inte borde haft rätt till barnbidraget så kan hon bli återbetalningsskyldig till Försäkringskassan (12 § lag om allmänna barnbidrag). Det finns tyvärr ingen regel som ger dig möjlighet att kräva ut barnbidraget retroaktivt. Om mamman till era gemensamma barn i dagsläget får ut hela barnbidraget kan du anmäla er gemensamma vårdnad och på så sätt få halva bidraget i framtiden.

Hur går du vidare?

Om du haft ett barn boende hos endast dig och inte sin mamma under de senaste 3 åren kan du ha rätt till retroaktivt underhållsbidrag.

Det bästa du kan göra är att prata med barnets mamma och informera henne om dina rättigheter. Förhoppningsvis kan ni komma överens om ett belopp ni båda är nöjda med. Om detta inte fungerar kan du stämma henne vid tingsrätten för att få ut pengarna.

Om det krävs att du tar frågan till domstol står en större mängd pengar på spel för både dig och motparten i form av rättegångskostnader. I så fall rekommenderar jag att du anlitar en professionell jurist. De kan också hjälpa dig försöka avgöra vad som är ett skäligt belopp samt utforma en stämningsansökan. Om du är intresserad av att prata med någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig på erika.redelius@lawline.se så återkommer vi med en offert.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Vid följdfrågor kan du kontakta mig på erika.redelius@lawline.se.

Vänligen,

Erika RedeliusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000