Kräva underhåll retroaktivt

2020-09-07 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Jag undrar om man kan kräva underhåll från min sons fader mellan 2011 och 2017? Anledningen är för barnets far nu kräver mig på underhåll helt plötsligt (barnet bor numer hos sin far sedan 2017). Från år 2011 bodde vårt barn hos mig stadigvarande och inget underhåll betalades av fader. Kan jag i efterhand kräva underhåll under dessa 6 år som han inte betalade mig ett enda öre? Det är även frågan om umgängessabotage mellan mig som moder och sonen. Det är en invecklad fråga som är svår att sammanfatta kort. Jag förstår föräldrabalken och dess innebörd. Frågan gäller väl egentligen om jag i efterhand (med bevis) kan kräva fader på obetalt underhåll?
SVAR

Underhåll för barn retroaktivt

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt huvudregeln i 7 kap 2 § föräldrabalken ska den förälder som inte varaktigt bor med barnet betala underhållsbidrag. Detta kan antingen ske genom dom eller avtal. Bidragets storlek avgörs bland annat då av förälderns inkomst, bostadskostnader och barnets ålder (7 kap 1 § FB).

Enligt 7 kap 8 § FB får en domstol inte fastställa att underhållsbidrag ska betalas ut för en tid längre bak än tre år innan talan om bidrag väcktes, om inte den bidragsskyldige medger det. Detta innebär med andra ord att domstolen kan fastställa underhållsbidrag tre år tillbaka i tiden och att man då får rätt till detta retroaktivt.

Som huvudregel ska detta bidrag medges fullt ut, den underhållsskyldige ska alltså betala hela den sammanlagda kostnaden. Detta gäller dock bara om det inte anses vara oskäligt betungande för den underhållsskyldige sett till dennes ekonomiska förhållanden och betalningsmöjlighet.

Vad innebär detta för dig – Detta innebär att du kanske kan kräva underhåll för året 2017 men inte mer då man enbart har rätt till 3 års retroaktivt underhåll. Enda sättet att få underhåll för tidigare år än 2017 är om barnets pappa i så fall beviljar detta, vilket inte är troligt. Det är även den ekonomiska situationen hos fadern som avgör hur stor del av underhållet han ska betala.

Hoppas det var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1023)
2021-02-21 Har föräldrar försörjningsplikt för sitt barn som fyllt 19 år?
2021-02-20 Underhållsskyldighet efter barn blivit myndig
2021-02-18 Påverkar studiebidrag förälders underhållsskyldighet?
2021-02-09 Vad omfattas av underhållsskyldigheten?

Alla besvarade frågor (89488)