Kan en förälder tvinga ett 18-årigt barn att flytta ut?

2020-09-06 i Underhåll
FRÅGA
Får en förälder skicka ut sin 18 åring som fortfarande går på gymnasiet? Kommer 18 åringen att bli tvungen att bo hos den andra föräldern eller blir föräldern som 18 åringen fortfarande är folkbokförd hos tvungen att hitta nytt boende och betala det för 18 åringen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrar är underhållsskyldiga ett barn som fortfarande går på gymnasiet, upp till att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § föräldrabalken, FB). Föräldrarna uppfyller underhållsskyldigheten genom att tillgodose barnets behov och är alltså skyldiga att se till att barnet har någonstans att bo så länge barnet går på gymnasiet. Skulle 18-åringen välja att bo hos den andra föräldern så blir den förälder som skickade ut 18-åringen skyldig att betala underhållsbidrag till 18-åringen (7 kap. 2 § FB).

Underhållsbidraget fastställs genom avtal mellan föräldrarna eller genom dom i tingsrätten (7 kap. 2 § andra stycket FB). Om föräldrarna inte kommer överens är det den förälder som barnet bor hos som kan ansöka om att domstolen ska avgöra frågan. En sådan stämningsansökan ska skickas till tingsrätten som finns i den ort där den förälder bor som inte har barnet boende hos sig (7 kap. 12 § FB).

Skulle den förälder som skickat ut 18-åringen inte betala underhållsbidraget kan den andra föräldern ansöka om att få underhållsstöd från Försäkringskassan (18 kap. 2 § och 18 kap. 6 § socialförsäkringsbalken).

Jag rekommenderar att vända sig till Försäkringskassan för mer information gällande fastställande av underhållsbidrag och ansökan om underhållsstöd.

Jag hoppas att svaret har varit till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1039)
2021-04-14 Kan den andra föräldern köpa saker och därefter kräva mig på pengar vid gemensam vårdnad?
2021-04-13 Underhållsskyldig till sambons barn?
2021-04-11 Kan man jämka eller ändra ett avtal om underhållsbidrag?
2021-04-08 Kan förälder få tillbaka utbetalt underhållsstöd efter att barnet adopterats?

Alla besvarade frågor (91294)