FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll09/09/2020

Hur många år tillbaka kan jag behöva betala underhållsbidrag?

Hur länge kan man kräva underhållsstöd retroaktivt? Barn har 18 års då mamma till barn vill underhållsstöd i 5 års tillbaka. Är det 3 eller 5 års?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag förstår din fråga rätt så vill ditt barns mamma kräva dig på underhållsbidrag retroaktivt. Du använder dig av ordet underhållsstöd, men underhållsstöd är någonting som försäkringskassan kan betala ut om den förälder som ska betala underhållsbidrag inte gör det. Gällande underhållsstöd är det andra regler som gäller än kring underhållsbidrag. Därav är det viktigt att du ställer en ny fråga om jag har missuppfattat dig eftersom svaret då påverkas.

Regler kring underhållsbidrag hittar du i föräldrabalken (FB).

Svar:

Du kan aldrig bli tvingad av en domstol att betala underhållsbidrag mer än tre år tillbaka i tiden från och med dagen då talan väcktes, men om du vill kan du givetvis frivilligt betala längre tillbaka än så.

Rättsutredning

Underhållsbidrag är något som du och mamman till ditt barn antingen kan avtala om eller så kan domstolen fastställa underhållsbidraget (7 kap. 2§ FB). Om du och mamman kommer överens tillsammans genom ett avtal så kan du välja att betala underhållsbidrag fem år tillbaka i tiden, om du gå med på det. Däremot så kan en domstol enbart fastställa att du ska betala underhållsbidrag tre år tillbaka i tiden räknat från och med den dagen som talan väcktes i domstol (7 kap. 8§ FB).

Om ni avgör frågan i domstol så kommer domstolen att ta hänsyn till din ekonomiska situation och betalningsförmåga i deras bedömning. Det innebär att domstolen inte kommer att fastställa att du ska betala underhållsbidrag retroaktivt för tre år tillbaka i tiden om domstolen anser det vara oskäligt betungande för din ekonomi. Huvudregeln är däremot att fullt underhållsbidrag ska medges.

Utöver detta så kan det vara bra att veta att din underhållsskyldighet som förälder upphör då barnet fyller 18 år, om barnet inte fortfarande går i skolan då (7 kap. 1§ 2 st FB). Om barnet fortfarande går i grundskola, gymnasium eller likvärdig grundutbildning så är du som förälder underhållsskyldig så länge skolgången pågår, men som längst till och med att barnet fyller 21 år (7 kap. 1§ 2 st FB).

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Elin EnglundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”