Vad gäller för underhållsstöd i allmänhet?

2020-09-03 i Underhåll
FRÅGA
Hej jag undrar varför pappan till ett familjehemsplacerat barn ska betala underhåll till denne som är familjehem? Är det bara pappan som ska betala och inte mamman?
SVAR

Om avgifter när ett barn under 18 år placeras i familjehem eller på institution

Enligt svensk lag ska föräldrar svara för underhåll åt sina barn, efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga (7 kap. 1§ st 1, föräldrabalken).

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år, men om barnet går i skolan (grundskola eller gymnasium) efter att barnet fyllt 18 år, är föräldrar underhållsskyldiga fram tills att skolgången är avslutad, men högst fram tills att barnet fyller 21 år (7 kap. 1§ st 2, föräldrabalken).


Vem står för kostnaden för underhållningsstödet?

I kostnaderna för barnets underhåll ska var och en av föräldrarna bidra efter sin förmåga (7 kap. 1§ st3, föräldrabalken).Om en förälder inte kan bidra till barnets underhåll kommer Försäkringskassan att betala ut bidraget i förälderns ställe. Hur mycket du ska betala beror på din årsinkomst och hur många barn du försörjer. Som vårdnadshavare står du själv för kostnaderna för de resor du behöver göra för att träffa ditt barn. Om du saknar ekonomiska förutsättningar ska du i första hand ta kontakt med eventuell försörjningsstödshandläggare.


Slutligen, ska en förälder som inte varaktigt bor tillsammans med barnet, eller inte har vårdnad om barnet, bara fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhåll till barnet (7 kap. 2§ föräldrabalken).

Med vänliga hälsningar,

Maryam Naqqar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1039)
2021-04-14 Kan den andra föräldern köpa saker och därefter kräva mig på pengar vid gemensam vårdnad?
2021-04-13 Underhållsskyldig till sambons barn?
2021-04-11 Kan man jämka eller ändra ett avtal om underhållsbidrag?
2021-04-08 Kan förälder få tillbaka utbetalt underhållsstöd efter att barnet adopterats?

Alla besvarade frågor (91293)