Är jag underhållsskyldig när mitt barn fyllt 18 år?

2020-09-10 i Underhåll
FRÅGA
Om jag upphör att betala underhåll efter 18 vad händer då?
SVAR

Föräldrar har en underhållningsskyldighet enligt föräldrabalken och utgångspunkten är att föräldrarna tillsammans är underhållsskyldiga för barnet efter vad som kan anses skäligt med hänsyn till barnets behov (7 kap. 1 § första stycket FB). Regler om underhållsbidrag finns i 7 kap. föräldrabalken (FB) och det är där vi kan hitta svaret på din fråga.

Som huvudregel upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år, (7:1 2 st FB) men kan i vissa undantagsfall fortlöpa till och med då barnet fyllt 21 år. För att detta undantag ska vara aktuellt ska dock barnet gå i skolan, vilket i 7 kap. 1 § andra stycket FB definieras som grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning. Universitet eller högskolestudier räknas alltså inte in under begreppet "skola."

Om ditt barn är 18 år gammalt och undantaget ovannämnt inte är uppfyllt så betyder det alltså att det inte blir någon juridisk påföljd för dig om du slutar att betala underhåll till ditt barn.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Allt gott,

Suana Tafic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1040)
2021-04-21 Underhållsstöd när man inte får underhållsbidrag
2021-04-14 Kan den andra föräldern köpa saker och därefter kräva mig på pengar vid gemensam vårdnad?
2021-04-13 Underhållsskyldig till sambons barn?
2021-04-11 Kan man jämka eller ändra ett avtal om underhållsbidrag?

Alla besvarade frågor (91415)