Kan en förälder få betala underhållsbidrag trots att barnen bor växelvis hos båda?

2020-10-28 i Underhåll
FRÅGA
Hej Jag och pappan till våra barn är skilda och har barnen lika mycket. Men vi har ett stort glapp mellan våra inkomster. Jag har varit i kontakt med försäkringskassan som inte kan hjälpa till. Det handlar om att jag inte har råd att köpa nya skor/kläder som behövs till våra tre barn samt betala för deras aktiviteter. Nu handlar detta kanske inte om för alltid men jag har kämpat sedan skilsmässan för ett år sedan. Det ger ju såklart sura miner hos pappan. Jag har föreslagit för honom om han kunde ta över barnens sparande, försäkringar samt abonnemang men fick ett tvärt nej. Kan man få någon hjälp? Min ekonomi är kraftigt ansträngd och jag hankar mig fram i mitten av månaden med att kunna köpa frukt och dylikt som de ska ha med till skolan. Har dessutom en son med selektivt ätande och är svår med mat som gör att man behöver lägga några extra kronor där. Finns det någon som helst chans till att få rätt till ett underhåll? Tacksam för hjälp.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Underhållsskyldigheten kan vara större om skillnad i levnadsstandard
Huvudregeln är att underhållsbidrag ska betalas i det fall barnet enbart varaktigt bor hos det ena föräldern. Har man växelvist boende för barnen, har ingen av föräldrarna någon rätt till underhållsbidrag från den andre (7 kap. 2 § föräldrabalken). Däremot har föräldrar oavsett hur barnet bor fortfarande en underhållsskyldighet, vilket innebär att de ska bidra till barnets uppehälle med hänsyn till dels barnets behov, men också förälderns ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § föräldrabalken).

Uppfyller man inte sin underhållsskyldighet, kan man bli skyldig att uppfylla denna i form av att betala underhållsbidrag genom att domstolen tar beslut om detta - oavsett hur barnen bor (7 kap. 6 § föräldrabalken). Detta kräver dock som sagt att domstolen också kommer fram till att man inte bidragit till barnets uppehälle i den omfattningen som krävs.

I fråga om situationer där barn bor växelvis hos sina föräldrar, och där det råder en inkomstskillnad mellan föräldrarna, finns det en möjlighet att få underhållsbidrag av den "rikare" föräldern. Av rättsfallet NJA 2013 s. 955 följer att om det råder stor skillnad i inkomst, och därmed också ekonomisk levnadsstandard, mellan föräldrarna bör detta jämnas ut. Domstolen slog nämligen fast att barn har rätt till en liknande levnadsstandard hos båda föräldrarna, och hur barnet lever ena veckan ska alltså inte "avvika alltför mycket" från den andra. Av den anledningen kan en förälders underhållsskyldighet bli större än den andres. Och uppfyller denna föräldern inte den större bördan, ska underhållsbidrag utgå.

Vad ska du göra?
Hör av dig till barnets pappa och förklara det jag nyss skrivit. Om du tror att han inte kommer reagera särskilt väl på att höra detta från dig, kan du höra av dig till socialnämnden i din kommun och be dem hjälpa er samarbeta och komma fram till en överenskommelse i den här frågan. Funkar inte det, får du väcka talan om underhåll i domstolen där barnen är folkbokförda. Domstolen kan då avgöra ifall han uppfyllt sin underhållsskyldighet, och i det fall han inte har det kan de bestämma att han ska betala denna i form av underhållsbidrag till dig.

Vänligen,

Pegah Fazli
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1106)
2022-01-22 Underhålllningsskyldighet vid studier på högskola?
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?

Alla besvarade frågor (98572)