Vad händer med domen om underhållsbidrag om förhållandena ändras?

2020-10-27 i Underhåll
FRÅGA
Hej, jag har en fråga om underhållsbidrag. Jag betalar idag uh-bidrag, enligt dom i Tingsrätten, för min son född 030723 som nu går första av tre år på gymnasium. Från och med 1/1-21 kommer han att bo och vara skriven hos mig. Då ska jag ju inte betala uh-bidrag längre, men hur gör jag för att inte bryta mot domslutet gällande uh-bidraget? I domen nämns ingenting om vad som händer om han flyttar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om barns vårdnad samt underhållsskyldighet regleras i Föräldrabalken (FB).

Om underhållsbidrag

Barn har rätt till omvårdnad, god uppfostran och trygghet (6 kap. 1 § FB). Båda föräldrar är ansvariga för att svara för underhåll för barnet, med hänsyn till barnets ålder och föräldrarnas ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Underhållsskyldighet för ett barn kan därför se olika ut beroende på barnets ålder, behov, sociala aspekter och egna ekonomiska förmåga. När barnet fyller 18 år, eller efter avslutad vidare-utbildning (dock längst till 21 år), upphör underhållsskyldigheten (7 kap. 1 § 2 st FB).

Om ena föräldern inte har vårdnad eller bor med barnet, eller har gemensam vårdnad men barnet bor hos den andra föräldern, kan denne uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. Underhållsbidraget får lov att bestämmas fritt mellan föräldrarna, men kan också beslutas av tingsrätten i en dom (7 kap. 2 § st 1-2 FB).

Vad händer när förhållandena ändras?

Som ovan nämnt gäller avtalsfrihet då föräldrarna får lov att bestämma kring underhållsbidrag gemensamt. Det innebär att trots att det finns en dom, är en lösning att ni skriver ett avtal med de nya förhållandena och vad som ska gälla. Ni kan själva upprätta ett avtal eller ta hjälp av en jurist.

Ett annat sätt är att gå till domstolen och få domen jämkad (ändrad) på grunden att förhållandena har förändrats. Detta är en möjlighet enligt 7 kap. 10 § FB. Att barnet byter boende anses som ett typiskt sådant ändrat förhållande som kan föranleda att få domen jämkad. Andra situationer kan vara ifall någon av föräldrarna har gift sig/ skiljt sig eller fått ytterligare ett barn.

Jag hoppas detta svarade på din fundering!

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1046)
2021-05-01 Är min förälder skyldig att försörja mig fram tills att jag fyller 21?
2021-04-30 Är jag skyldig att betala in underhållsbidrag och kan det ske retroaktivt?
2021-04-29 När kan föräldrarna kräva att jag betalar hyra för att jag bor hemma?
2021-04-29 När uppkommer underhållsskyldighet?

Alla besvarade frågor (92043)