Kan man häva faderskap?

2018-12-24 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Min man har en son sedan tidigare som idag är vuxen. Han erkände honom när han föddes genom erkännande av faderskap i socialstyrelsen.Han liknar inte min man alls och det finns misstankar om att han kanske inte är pappa till honom.Vi har två barn tillsammans och min fråga är, hur skulle bli det med arvet om det skulle visa sig att han inte är biologisk pappa till honom men han har erkänt som sin egen? Har han rätt att ärva min man ändå? Kan man häva faderskapet?
Binh Tran |Hejsan! Ja man kan häva faderskapet. Men om han har bekräftat faderskap genom socialtjänsten och erkänt att barnet är hans kan inte någon annan än barnet eller han själv väcka talan om hävning. Det vill säga, ingen kan ta frågan till domstolen förutom fadern eller sonen. Detta stadgas i föräldrabalk 3kap 1§ 1st och 3kap 2§. Vore det så att faderskap skulle hävas resulterar det i att barnet inte kommer att ärva något från din man. Med vänliga hälsningar.

Vad har jag för rättigheter som pappa efter en privat spermadonation?

2018-12-21 i Faderskap
FRÅGA |Hej, jag Donerade sperma privat till en kvinna som ville bli ensamstående mamma. Vi hade en verbal överkommelse (mestadels finns skrivet genom växlande meddelanden) där det sades att jag kommer få ta del av uppväxen och bestämma lite grann ...men ett tag efter graviditeten slog i blom så hade hon nu ändrat sina planer helt. Hon har gått med på att låta mig skriva på faderskapet men mer än så har vi inte diskuterat då hon har en tendens att inte svara medelanden, detta kan ta upp till månader ibland. Jag bor ca 2:40 timme ifrån henne men jag tänker att en bil resa är ju inte hela världen för att påverka detta. Jag är lite rädd över att hon har veträtt gällande vårdnaden och kan sticka iväg och skita i vår överkommelse. jag har hela tiden velat bli pappa så jag kan tänka mig ta den rollen då jag ändå måste betala underhåll och för att säkra detta så vill jag ha delad vårdnad, det är ju trots allt mitt barn också. Dilemmat är nu så att jag vill ha en gemensam vårdnad för barnet och jag vet inte hur jag skall gå tillväga utan att behöva dra igång något bråk.
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och stort tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din viktiga fråga! För att få svar på frågan så får vi först och främst kika in Föräldrabalken (FB). Jag kommer att disponera mitt svar på så sätt att jag börjar med att gå igenom kring vad som gäller angående fastställelse av faderskap. Jag kommer därefter att gå vidare till reglerna om vårdnad. Fastställelse av faderskap kan göras genom en dom eller genom en faderskapsbekräftelse Så som jag har förstått det så har du alltså inte donerat sperman genom ett professionellt institut som en anonym spermadonator, utan att det istället har gjorts privat. Det innebär att du räknas som biologisk fader till barnet, vilket kan fastställas genom en dom eller en faderskapsbekräftelse (FB 1 kap 3 §). Socialnämnden kommer att vara tvungna att genomföra en faderskapsutredning När barnet är fött så kommer dock Socialnämnden först och främst av olika skäl att vara tvungna att göra en faderskapsutredning, för att försöka fastställa vem pappan till barnet är. Detta bland annat på grund av att barnets mamma inte är gift och då man inte säkert vet vem pappan till barnet är (FB 2 kap 1 §). Det görs genom att de införskaffar sig den information som de behöver, till exempel från modern av barnet och andra personer som skulle kunna lämna information av vikt (FB 2 kap 4 §). De bör även verka för att DNA-test genomförs för att se vem pappan kan vara (FB 2 kap 6 §). I socialnämndens undersökningsplikt ligger alltså att de måste försöka hitta dig som är pappa till barnet. Problematiken med en faderskapsbekräftelse är att mamman måste godkänna den Det enklaste sättet för dig att bekräfta faderskapet på, är givetvis genom en faderskapsbekräftelse. Mamman till barnet måste dock godkänna faderskapsbekräftelsen, vilket kan göra din situation problematisk om hon inte skulle vilja hedra er överenskommelse och göra detta. Det är dock inte endast mamman som måste lämna sitt godkännande. Socialnämnden måste nämligen också godkänna faderskapsbekräftelsen, vilket de endast får göra om det kan antas att du är barnets pappa (FB 1 kap 4 §). Faderskapet kan istället fastställas genom en dom Faderskapet kan också fastställas genom en dom, om det inte skulle vara möjligt att göra det genom en faderskapsbekräftelse. Det ska isåfall vara sannolikt att du har "avlat" barnet. För att avgöra detta är det förmodligen så att ett DNA-test kommer att göras (FB 1 kap 5 §). Om modern skulle vägra att delta i det DNA-test som socialnämnden kommer att försöka genomföra, så kan rätten istället besluta om att ett DNA-test ska ske (Lag om blodundersökning m.m. vid undersökning av faderskap 1 §). Du kan vända dig till Socialnämnden om du vill fastställa ditt faderskapViktigt att veta är att endast barnet kan väcka talan om att fastställa faderskapet. Är barnet omyndigt så kan dock Socialnämnden eller modern väcka talan istället. Att ha möjlighet att "väcka talan" innebär bland annat att man är behörig till att t.ex. inleda en rättegång etc. Det medför att du kan vända dig till Socialnämnden, om du skulle vilja fastställa ditt faderskap (FB 3 kap 5 §). I det fortsatta svaret som handlar om vårdnaden kommer jag att förutsätta att du har fått ditt faderskap fastställt på något sätt. Du kan väcka tala om att få gemensam vårdnad i en domstol Du kommer inledningsvis inte att få gemensam vårdnad av barnet, då du och barnets modern inte är gifta. Hon kommer därför att få ensam vårdnad till en början. För att få gemensam vårdnad om barnet får du istället söka dig till en domstol (FB 6 kap 5 §). I domstolens beslut så kommer de bland annat att ta stor hänsyn till föräldrarnas samarbetsförmåga. I alla beslut som rör barn så är dock den avgörande faktorn principen om barnets bästa. Domstolen kommer därför att basera sitt beslut på det som de tror är allra bäst för barnet (FB 6 kap 2 a §) Ni kan också skriva ett vårdnadsavtal Något som kan vara bra att tänka på är dock att ni inte behöver gå till domstol, om barnets mamma går med på att ni ska ha gemensam vårdnad om barnet. Då kan ni istället skriva ett vårdnadsavtal, vilket ska vara skriftligt och godkänt av Socialnämnden (FB 6 kap 6 §). SammanfattningDu anses vara barnets biologiska pappa, eftersom att spermadonationen har skett privat. Det innebär att du fastställas som barnets pappa. Det kan ske genom antingen en faderskapsbekräftelse eller genom en dom. För att fastställa att du är pappan så kommer förmodligen ett DNA-test att göras. Barnets mamma får automatiskt ensam vårdnad av barnet, eftersom att ni inte är gifta. För att få gemensam vårdnad så kan man antingen skriva ett vårdnadsavtal, eller vända sig till domstolen. Mina råd till dig- Jag förstår givetvis att det är en känslig fråga, och att du så långt som möjligt vill undvika bråk. Jag skulle därför råda dig att först och främst försöka prata med barnets mamma, även om jag uppfattar det som att det stundtals är svårt då hon sällan svarar. - Om barnets mamma inte vill samarbeta kring fastställandet av faderskapet så kan du hursomhelst alltså vända dig till Socialnämnden. De har nämligen en skyldighet att fastställa dig som pappa till barnet. Det bästa vore givetvis om det gick att genomföra en faderskapsbekräftelse, då vägen genom domstolen ofta både är dyr och långdragen historia. Det kan dock dessvärre vara så att du inte har något annat val.- Det vore på samma sätt självklart bättre om ni även kunde skriva ett vårdnadsavtal, när det kommer till frågan om den gemensamma vårdnaden. Detta eftersom att det andra alternativet även här vore att gå till domstolen med ärendet.- Ett tips som jag möjligtvis skulle kunna ge dig är att vända dig till en Familjecentral. Familjerådgivning är något som varje kommun ska kunna erbjuda, och ni kan vända er dit om ni t.ex. har kommunikationssvårigheter.- Om du skulle vilja ha mer ingående juridisk hjälp, så skulle jag istället rekommendera dig att vända dig till våra duktiga jurister på info@lawline.se för mer information. Jag hoppas verkligen att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen, och önskar dig ett stort lycka till! Med vänliga hälsningar,

Måste modern berätta vem som är fader?

2018-12-13 i Faderskap
FRÅGA |X vill ha ett faderskapstest när det finns en annan registrerad fader Y. Modern förnekar att man X är fader till barnet och vill inte göra ett faderskapstest. Om kvinnan däremot vet att Man X och inte Man Y är den riktiga fadern, får hon förneka det för man X och Y eller måste hon enligt lag berätta det? Tacksam för svar!
Alma Lövgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer vi att gå in och titta i föräldrabalken (FB) och socialförsäkringsbalken (SfB). Om Y och modern var gifta med varandra vid barnets födelse ansågs Y automatiskt som fader till barnet, utan att någon faderskapsbekräftelse behövde göras, 1 kap. 1 § FB. Om någon annan man, alltså X i det aktuella fallet kan vara far till barnet ska socialtjänsten utreda det. Dock måste en sådan utredning begäras av modern eller Y, vilket inte är särskilt troligt eftersom modern inte ville fastställa X:s faderskap, 2 kap. 9 § FB. Alternativet som återstår är alltså om Y begär en sådan utredning. Om utredning har påbörjats, måste dock modern medverka till den, eftersom hon annars kan nekas underhållsstöd, 18 kap. 8 § SfB. Det finns förutom denna regel ingen laglig skyldighet för modern att berätta vem den egentliga fadern är. Om socialtjänsten inte har påbörjat utredning av faderskapet kan modern alltså i princip förneka det för både X och Y. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fastställelse av faderskap

2018-11-27 i Faderskap
FRÅGA |HejJag har en vän drabbade av problem. Han har Svenska medborgarskap gifte sig med en kvinna här i Sverige, kvinnan har permanent uppehållstillstånd . De gifte sig i moské, men moskés imamen hade inte behörighet ,auktoriserad och han har inte ansluten till skatteverket för att registreras vigselbevis.Kvinnan blev gravid i fjärde månader och rest till sitt hemland Irak , hon född ett barn där .Vad ska han göra att hämta sitt barn till Sverige för att fastställa av faderskap ,Barnet har födelseintyg från Irak .Vad säger föräldrabalken Jag avvaktar beskedet Med vänliga hälsningar D Hassan
Jakob Westling |Hej!Tack för att du valde att komma till Lawline med din fråga. Om imamen inte hade behörighet stämmer det att vigseln inte är giltig enligt 4:2 2st.Jag utgår från att så är läget.Reglerna om fastställande av faderskap har att göra med om paret är gifta eller inte. I föräldrabalkens första paragraf sägs att en presumtion skapas att maken är pappa när paret är gifta, 1:1 FB.Är paret inte gifta,som nu, fastställs faderskapet enligt 3§ FB via dom eller bekräftelse. Om din väns flickvän kommer hem, är det lättast att fastställa faderskapet genom bekräftelse, enligt 4§ FB. Då ska bekräftelsen ske skriftligen, bevittnad av två personer, samt bli godkänt av modern och socialnämnden.Det andra sättet att göra det på är genom dom, enligt 5§.I dessa fall så ska barnet väcka talan om att fastställa en person som fader, enligt 3kap 5§ FB. I realiteten blir det mamman som för talan för barnets räkning.Som slutparantes så förutsätter för dom att mamman och barnet är i Sverige medans bekräftelse kan ske från utlandet såtillvida att det skickas in till socialnämndenJag hoppas att detta svarade på din fråga.

Kan en pappa som inte är genetisk förälder till ett barn fortsätta vara vårdnadshavare trots att faderskapet upphävs?

2018-12-22 i Faderskap
FRÅGA |Vi har efter 9 år fått veta att sonens pappa inte är hans biologiska pappa. "Pappan" hotar mig att häva faderskapet. Men pga arvsrätt, sjukdomshistoria och för att sonen ska få svar vill jag häva faderskapet. Han hävdar nu att han kan fortsätta vara vårdnadshavare trots att faderskapet hävs. Stämmer de? Vet att det finns något som heter tillförordnad vårdnadshavare. Men det tilldelas väl om det inte finns någon lämplig vårdnadshavare alls? Och vem beslutar om de isåfall?
Elin Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Reglerna om föräldraskap finns i föräldrabalken (FB). Jag kommer att använda "pappan" som benämning på han som inte är genetisk förälder till barnet.Kan en pappa som inte genetisk förälder ett barn fortsätta vara vårdnadshavare trots att faderskapet upphävs?Ansvaret för barn indelas i två delar. Dels vårdnaden om barnet, dels förmyndarskapet. Frågor som rör barnets personliga förhållanden hänförs till rollen som vårdnadshavare. Förmyndaren har i sin tur ansvar för ekonomin, t.ex i form av förvaltning av barnets eventuella tillgångar. Den som har vårdnaden av barnet är också förmyndare om inte särskild förmyndare har utsetts (10 kap 2 § FB). Trots att förmyndaren har det ekonomiska ansvaret är det vårdnadshavaren som har skyldigheten att betala underhåll för barnet.Föräldrar som är gifta är vårdnadshavare, samt förmyndare till sina barn (6 kap 3 § och 10 kap 2 § FB). Om föräldrarna inte är gifta blir mamman vårdnadshavare (6 kap 3 § FB). Rätten kan dock besluta att båda föräldrarna ska vara vårdnadshavare (6 kap 4 § FB). Gemensam vårdnad kan också erhållas genom registrering hos Skatteverket efter anmälan av båda föräldrarna till socialnämnden i samband med att nämnden ska bekräfta faderskapet (6 kap 4 § andra stycket, första punkten FB). Bekräftande av faderskapet krävs när föräldrarna inte är gifta med varandra. Är föräldrarna gifta vid födseln utgår man i stället från att maken är far till barnet (1 kap 1 § FB).Om "pappan" får sitt faderskap upphävt innebär det också att hans juridiska faderskap upphävs. Han är alltså inte längre vårdnadshavare och förmyndare till barnet eftersom detta är aspekter som följer med det biologiska faderskapet. Det finns dock en regel som säger att den som varaktigt bor tillsammans annans barn och med den förälder som har vårdnaden om barnet är underhållsskyldig mot barnet, om han eller hon är gift med föräldern eller har eget barn tillsammans med föräldern (7 kap 5 § FB). Om dessa förutsättningar är uppfyllda i fallet du beskriver har alltså "pappan" underhållsskyldighet gentemot din son, men ingen del i andra aspekter av vårdnaden t.ex. uppfostran och beslutsfattande. Du har frågor gällande tillförordnad vårdnadshavare, vilket är samma sak som särskild vårdnadshavare. Precis som du nämner är det inte möjligt att bli utsedd till särskild vårdnadshavare så länge barnet har en vårdnadshavare som är lämplig förälder (6 kap 7 §- 10c § FB). Beslut om särskild vårdnadshavare fattas av tingsrätten på uppdrag av kommunens socialnämnd (6 kap 7 § FB).En möjlighet finns för "pappan" att bli vårdnadshavare genom adoption. För detta krävs att ni är makar eller sambor, och att rätten anser att det är lämpligt att adoptionen äger rum (4 kap 6 § och 2 § FB). Adoption skulle dock innebära att din son inte får rätt att ärva efter sin biologiska pappa eftersom de juridiska banden dem emellan skärs av.Jag vill också skicka med att enligt gällande rätt anses det viktigt att det rättsliga faderskapet stämmer överens med det genetiska. Om så inte är fallet ska faderskapet i princip hävas. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Min frus son har bytt till mitt efternamn. Sonens biologiska far har nu avlidit, har sonen rätt till laglotten?

2018-12-19 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Jag har en fosterson som min hustru hade innan vi träffades!Vi gifte oss och ansökte om att sonen fick anta mitt släktnamn.Alltså, ingen adoption!Beslut från Häradsrätten:"Häradsrätten förklarar att det får anses förenligt med sonens bästa, att han antager släktnamnet xxx."Sonens biologiske fader har nu avlidit!Fråga: Har sonen rätt till laglotten efter sin biologiske fader?Med vänlig hälsning
Beatrice Krig |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Svaret är ja, sonen har rätt till sin laglott efter sin biologiske far. Detta i enlighet med arvsreglerna i ärvdabalken (ÄB). Sonen är sin biologiska pappas närmsta arvinge och ska som utgångspunkt ta lika lott som hans eventuella andra barn, ÄB 2 kap. 1 §. Han har som minst rätt till laglotten, som är halva arvslotten, ÄB 7 kap. 1 §. Reglerna om barns rätt till laglott är tvingande. Om det skulle vara så att den biologiska fadern har försökt testamentera bort hela sitt arv till andra än till sin biologiska son krävs att sonen (eller vårdnadshavaren om sonen är under 18 år) begär jämkning av testamentet, ÄB 7 kap. 3 § 1 st. Detta måste göras inom 6 månader från det att han tagit del av testamentet för att rätten till laglott inte ska förfalla, ÄB 7 kap. 3 § 3 st.(Precis som du redan verkar ha förståelse för så hade det varit annorlunda om du skulle ha adopterat sonen. Då hade han istället fått arvsrätt efter dig, och arvsrätten till den biologiske fadern hade avskurits, föräldrabalken 4 kap. 21 §.)Med vänlig hälsning,

Föräldraskap för kvinnligt par vid insemination

2018-12-04 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga angående lagändringen som träder i kraft 2019-01-01 gällande insemination för 2 kvinnor. Om man gjort inseminationen i utlandet och valt en öppen donator, så kan man få fastställa ett föräldraskap istället för att en faderskapsutredning ska läggas ner, och sen att partnern måste adoptera. Men gäller lagändringen från det att barnet föds, eller när man gjort inseminationen och blivit gravid? Om barnet t.ex skulle vara beräknat till den 31/1 har ju kvinnan blivit gravid innan lagändringen träder i kraft. Tack för förhand!Med vänlig hälsningJ
David Ekenberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nya regler i Föräldrabalken Precis som du skriver så kommer ett antal nya bestämmelser i Föräldrabalkens (FB) reglering kring föräldraskap (1-3 kap) att träda i kraft vid årsskiftet. En av dessa bestämmelser tillämpas då en kvinna i ett samkönat par genomför insemination eller befruktning utanför kroppen, med samtycke av sin kvinnliga make, sambo eller registrerade partner. Har ett sådant samtycke lämnats av den andra kvinnan (inte kvinnan som ska bära barnet), så är hon att anse som barnets förälder. Ett sådant föräldraskap fastställs genom bekräftelse eller dom. Det som är nytt i denna regel är att den nu är tillämplig även då inseminationen har genomförts utomlands, under förutsättning att det skedde vid en behörig inrättning, samt att barnet har rätt att få ta del av uppgifter om spermadonatorn (1 kap. 9 § FB). Tolkning utav övergångsbestämmelsernaDessvärre så framgår inga övergångsbestämmelser för denna regel. Jag får därför istället göra en tolkning av hur det troligtvis är tänkt att övergången av reglerna ska förstås. Jag börjar med att ge exempel på förändringar som görs i andra bestämmelser som gäller för olikkönade par i föräldrabalken (tidigare 1 kap. 6 § och 1 kap. 8 §). I dessa regler har man i samband med den nya lagen lagt in begränsningar av situationer då mannen är att anse som barnets fader. Lagändringen innebär alltså en begränsning. Dessa regler gäller då befruktning skett innan årsskiftet.Om vi istället tittar på regeln vi talar om nu, 1 kap. 9 §, som tillämpas på två kvinnor, så har man snarare gjort en utökning av bestämmelsen. Formuleringen är egentligen densamma om man jämför med den tidigare föräldrabalken, och den enda skillnaden är att man har lagt till stycket om att man numera kan tillämpa denna regel även då inseminationen har genomförts utomlands. Här talar vi alltså om en utökning, istället för en begränsning. Om vi gör en s.k. motsatsvis tolkning utifrån de ovan nämnda bestämmelserna, och ser till regelns ordalydelse, så tolkar jag att nya 1 kap. 9 § är tillämplig på alla samkönade par som föder efter nyår. Med andra ord påstår jag att om en kvinna föder barn 31/1-2019, så har hon rätt att hävda att de nya reglerna i föräldrabalken ska tillämpas vid en föräldraskapsutredning. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Är det något mer du funderar på så får du gärna kommentera här nedan, så svarar jag så snart jag kan.Önskar en fin kväll!Vänliga hälsningar,

Faderskapsutredning och adoption vid heminseminering för samkönat par

2018-11-18 i Faderskap
FRÅGA |Hej, vi är två kvinnor som är gifta. Vi har inseminerar i hemmet, och har absolut inte någon som helt info om mannen som kan göra att man hittar honom, det var så han vile ha det då han själv var gift och hade barn och bara ville hjälpa.Hur gör vi för att starta en faderskapsutredning och hur gör man får att lägga ner den och göra en närstående adoption.
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!Regler om faderskaputredning och adoption finns i föräldrabalken (FB). Jag kommer försöka förklara för er vilken rättslig betydelse det har att ni gjort en heminseminering, ge er lite information om faderskapsutredning, när en sådan måste göras och under vilka omständigheter den kan läggas ner samt förklara hur ni går tillväga vid adoption. Hur fastställs föräldraskap när heminseminering har skett? Huvudregeln inom svensk rätt är att om kvinnan som föder barnet är gift med en man, antas han vara pappa till barnet enligt den s.k. faderskapspresumtionen. (1 kap. 1 § FB) Däremot om det gäller två kvinnor finns ingen presumtion utan den kvinnan som föder barnet bli barnets mamma och den andra kvinnan kan fastställas som barnet förälder genom registrering eller dom (1 kap. 9 § FB). Dock gäller inte denna regeln om assisterad befruktning utförts utomlands eller om heminsemination skett. Då blir den kvinnan som föder barnet fastställd som barnets mamma och donatorn ska fastställas som barnets pappa. För att den andra kvinnan ska kunna bli rättslig förälder krävs adoption. Ett gemensamt föräldraskap kan alltså i ert fall endast ske genom adoption. Ska en faderskapsutredning ske? Kan en faderskapsutredning läggas ned? I de fall mamman inte är gift vid barnets födsel och faderskapspresumtionen alltså inte är tillämplig så är socialnämnden skyldiga att försöka utreda vem som är pappa till barnet och se till att faderskapet fastställs. Under förutsättning att barnet bor i Sverige (2 kap. 1 § FB) Faderskapsutredning görs eftersom man anser att barnet har rätt att veta sitt genetiska ursprung. Eftersom insemineringen har skett i hemmet och alltså utanför svensk hälso- och sjukvård så är det faderskapet som ska utredas och fastställas och socialnämnden är i ert fall skyldig att så långt som möjligt försöka få fram uppgifter om donatorn och försöka fastställa faderskapet för barnet. Socialnämnden kan dock lägga ner en påbörjad faderskapsutredning (2 kap. 7 § FB). Det kan ske exempelvis om det visar sig omöjligt att överhuvudtaget få någon information som ger ledning i utredningen om faderskapet. En utredning kan bara läggas ner efter beslut av socialnämnden. Gemensamt föräldraskap genom adoption För att den av er som inte föder barnet ska kunna bli rättslig förälder kan ni göra en närståendeadoption. Då krävs barnets mammas samtycke till adoptionen, den av er som burit och fött barnet måste helt enkelt godkänna att den andra av er adopterar (4 kap. 6 § andra stycket FB). Utgångspunkten är att för att adoptera ett barn krävs samtycke från förälder som är vårdnadshavare (4 kap 8 § FB). I ert fall är det kanske inte ens möjligt att fastställa vem pappan är eftersom ni inte har någon information och den av er som föder barnet kommer sannolikt därför ha ensam vårdnad. Den enda som skulle behöva samtycka till adoptionen blir i så fall den av er som födde barnet. Ni ansöker om adoption genom att skicka in en ansökan till den tingsrätt där ni har bor som kommer att pröva om adoptionen är lämpligt och är det bästa för barnet (4 kap. 12 § FB).Summeringsvis kommer alltså socialnämnden behöva göra en faderskapsutredning, men det är möjligt att socialnämnden lägger ned utredningen om de inte finner tillräckligt med information som kan visa vem pappan är. För att ni båda två ska bli rättsliga föräldrar till barnet och alltså få ett gemensamt föräldraskap bör den av er som inte födde barnet ansöka om att få adoptera barnet. Ni kan finna mer information som kanske kan vara till hjälp på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd hemsida, den finner ni här. Jag hoppas ni har fått hjälp med er fråga och önskar er lycka till! Ni är välkomna att höra av er igen om ni har fler funderingar. Vänliga hälsningar,