Hur fastställs faderskap om pappan är okänd och kan min sambo adoptera?

2020-10-31 i Faderskap
FRÅGA
Min son på 3 månader har ingen pappa då jag var jätte full den kvällen och inte kom ihåg något ha sagt de på samtalet hos familjerådgivning hur länge kan dom söka när jag inte vet vem han är? Hur kommer dom gå vidare? Kan min sambo som varit med sen start adopera min son?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag börjar med att besvara din fråga om socialnämndens utredning för att fastställa faderskapet. Därefter ska jag besvara hur en adoption kan bli möjlig.

Socialnämnden är skyldiga att verka för att barnet ska få veta vem som är pappan. Detta gäller oavsett om mamman inte vet eller inte vill berätta vem det är. Utredningen går till så att socialnämnden frågar dig som mamma men också andra personer som kan tänkas lämna betydelsefulla upplysningar för utredningen.

(2 kap 4 § föräldrabalken – FB).

Socialnämnden utreder i regel tills ett faderskap kan fastställas men kan välja att lägga ner utredningen om det visar sig omöjligt att få de upplysningar som krävs, om det framstår som meningslöst att få faderskapet fastställt av domstol, om barnet har adopterats bort av modern eller om det utifrån omständigheterna visar sig att det är till skada för barnet att utredningen fortsätter eller att utredningen utsätter mamman för psykiska påfrestningar att hennes hälsa är i fara.

(2 kap 7 § FB).

I ditt fall kan jag tänka mig att de inhämtar upplysningar från dig och eventuellt från dina närstående. Om ingen av dessa vet vem pappan är finns det en chans att de så småningom väljer att lägga ner utredningen.

Gällande om din sambo kan adoptera ditt barn finns något som kallas närståendeadoption. En närståendeadoption innebär att man adopterar ett barn som man har en nära relation till. Den som har fyllt 18 år får lov att adoptera (4 kap 5 § FB).

En make eller sambo får med ditt samtycke adoptera ditt barn (4 kap 6 § FB). Utgångspunkten när det gäller adoption är att vad som är barnets bästa ska avgöra (4 kap 1 § FB). Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter anses lämpligt (4 kap 2 § FB). Din sambo kommer alltså kunna adoptera din son om det anses vara det bästa för din son och din sambo anses vara lämplig.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (351)
2021-04-30 Kan man tvingas att genomföra ett faderskapstest?
2021-04-13 Har jag rätt till faderskapstest?
2021-03-27 Kan man begära ett faderskapstest och vilka konsekvenser kan uppstå om testet skulle visa att man inte är pappa till barnet?
2021-03-20 Hävande av faderskap som har fastställts genom en dom

Alla besvarade frågor (92184)