Hur kan man gå tillväga när det finns två potentiella pappor till ett barn?

2020-09-16 i Faderskap
FRÅGA
Har ett ex som är gravidDå hon hållt på med två stycken samtidigt så får jag inget ordentligt svar vem som är pappanHon har nu gått tillbaka till sitt ex som är en som kan vara pappan. Vi båda är osäkra vems barnet är. Hon har nu totalt blockerat mig för kontakt Så jag är orolig över att hon kommer låta någon annan skriva på faderskapsintyget. Hur ska jag gå till väga då risken att det är mitt är stort och jag vill ju inte att någon annan står som pappa till mitt barn. Ska man anmäla henne eller kontakta någon annan då jag inte kan prata direkt med henne
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Hur ska du gå tillväga?
Ett barn har som utgångspunkt en rätt till båda sina föräldrar. Det finns en huvudregel som säger att om modern är gift vid barnets födsel så blir moderns make automatiskt betraktad som pappa till barnet (1 kap. 1 § föräldrabalken). Vad jag förstår det så är varken du eller hennes andra ex gifta med kvinnan, och det innebär då att faderskapet ska bekräftas genom antingen bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § föräldrabalken).

Det är socialnämnden som utreder vem som är pappa till barnet och de har en skyldighet att försöka få faderskapet fastställt (2 kap. 1 § föräldrabalken). Socialnämnden ska hämta upplysningar i utredningen från mamman och andra personer som kan lämna betydelsefulla uppgifter (2 kap. 4 § föräldrabalken). Eftersom det finns två möjliga pappor till barnet bör socialnämnden genomföra ett faderskapstest, dvs. ett blodprov (2 kap. 6 § föräldrabalken).

Eftersom socialnämnden har en skyldighet att utreda faderskapet bör de ta kontakt med dig efter att barnet är fött. Men om du känner dig osäker kan du även ta kontakt med socialnämnden för vidare hjälp och sedan t.ex. begära att få göra ett faderskapstest.

Hoppas du fått svar på dina frågor!
Med vänliga hälsningar,

Fanny Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (344)
2021-02-20 Kan jag avsäga mig min adoptivförälder?
2021-02-19 Häva faderskap
2021-02-11 Faställande av faderskap?
2021-02-11 Fastställande av faderskap

Alla besvarade frågor (89486)