Måste min flickvän uppge vem som är pappan till hennes barn? Kan jag adoptera barnet?

2020-09-10 i Faderskap
FRÅGA
HejMin tjej har en 6 mån bebis med en annan kille som absolut inte vill bli angiven som pappa.Han har uttryckt sig genom kryptiska hot att hon absolut inte får säga vem han är.Tjejen har inte sagt namnet på pappan till familjerätten men dom vet att hon vet vem pappan är.Min fråga är då, är det möjligt för mig att adoptera den lilla?Måste biologiska pappan namnges för att en adoption ska kunna gå igenom med tanke på att dom vet att mamman vet vem pappan är men inte vill uppge vem han är?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Föräldrabalk (1949:381), nedan kallad FB och till Socialförsäkringsbalk (2010:110), nedan kallad SFB.

Faderskapsutredning

När ett barn föds så ska det fastställas vem pappan till barnet är. Huvudregeln är att om mamman är gift med en man så antas han vara pappan, man brukar kalla det för faderskapspresumtionen (1 kapitlet 1 § FB). Om mamman inte är gift så fastställs faderskapet istället genom antingen att pappan helt enkelt bekräftar att det är han som är pappan, alternativt genom att en domstol fastställer faderskapet (1 kapitlet 3 § första stycket FB).

Socialnämnden är skyldig att utreda vem som är pappan till barnet så att faderskap kan fastställas (2 kapitlet 1 § FB). Detta innebär att om det inte kan göras en faderskapspresumtion och det inte finns någon man som bekräftar att han är pappan, så måste socialnämnden utreda vidare vem som kan vara barnets far. Socialnämnden gör detta genom att fråga mamman vem som är pappan alternativt om hon vet vem/vilka som skulle kunna vara pappan. Socialnämnden kan också hämta upplysningar från andra personer som kan lämna uppgifter av betydelse för utredningen. Socialnämnden kan t.ex. prata med mammans familj och vänner för att ta reda på om de vet vem pappan till barnet är (2 kapitlet 4 § första stycket FB).

Som jag förstår er situation så har din flickvän, mamman till barnet, inte berättat för socialnämnden vem pappan är även fast hon vet det. Socialnämnden kan inte göra något för att tvinga henne att uppge vem som är pappan, även fast de vet att hon vet vem pappan är. Om det är så att ingen annan som socialnämnden pratar med heller har någon aning om vem pappan kan vara, alternativt att de väljer att inte säga något även fast de kanske vet, så kan socialnämnden inte göra så mycket mer. Lyckas socialnämnden inte utreda vem som är pappan kommer utredningen att läggas ned och det kommer inte fastställas någon fader (2 kapitlet 7 § FB). Målet är att utredning om fastställande av faderskap ska vara klar inom ett år från barnets födelse, så om socialnämnden inte har lagt ned utredningen innan dess kommer den mest troligt att läggas ned då.

Konsekvenser av att inte uppge vem som är pappan

Som jag nämnt ovan så kan inte socialnämnden tvinga någon att berätta vem som är fadern, så på så sätt blir det inga direkta konsekvenser. Det som dock händer om en mamma inte uppger vem pappan är, är att hon då inte kan få underhållsbidrag av pappan som hon annars har rätt till om barnet bor hos henne på heltid (7 kapitlet 2 § första stycket FB). Det följer naturligt att mamman inte kan få underhållsbidrag av pappan om det inte finns någon känd pappa, men hon kommer också ha svårt att få underhållstöd istället för underhållsbidraget eftersom hon inte har medverkat till att fastställa vem pappan är (18 kapitlet 8 § SFB).

Som jag förstår er situation så är anledningen till att mamman inte vill uppge vem pappan är att pappan inte vill bli angiven som pappa och att han har fört fram sin vilja genom, som du säger, kryptiska hot. Beroende på vad pappan har gjort/sagt/menat så kan det vara en brottslig handling. Är ni osäkra kan ni alltid kontakta polisen, de kan svara på frågor och även ta upp en anmälan.

Adoptionsmöjligheter

Om utredningen om fastställande av faderskap läggs ned så kan du adoptera din flickväns barn, förutsatt att din flickvän samtycker till detta (4 kapitlet 6 § andra stycket FB). Barnet kommer då ses som din flickväns och ditt gemensamma barn (4 kapitlet 21 § första stycket FB).

Sammanfattning

Om din flickvän inte anger vem pappan är så kommer socialnämnden att försöka ta reda på detta genom en utredning. Lyckas de inte fastställa vem som är pappan kommer utredningen att läggas ned och din flickvän kommer bli ensam förälder till barnet. Du har då, med din flickväns samtycke, möjlighet att adoptera barnet.

Hoppas svaret har varit till hjälp! Vid fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Mvh

Sanna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (350)
2021-04-13 Har jag rätt till faderskapstest?
2021-03-27 Kan man begära ett faderskapstest och vilka konsekvenser kan uppstå om testet skulle visa att man inte är pappa till barnet?
2021-03-20 Hävande av faderskap som har fastställts genom en dom
2021-03-07 Hävande av faderskap

Alla besvarade frågor (91294)