Kan man tvingas att genomföra faderskapstest?

2020-10-26 i Faderskap
FRÅGA
Hej! Min kompis var i Asien och låg med en tjej. Efter några dagar får han meddelandet att hon är gravid och det måste vara hans barn. Han tycker allt känns konstigt eftersom man inte får symtom på så kort varsel. Flera månader senare hör hon av sig och säger att hon pratat med svenska myndigheter om DNA test. Kan någon tvinga honom till det?
SVAR

Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ingen kan framtvinga någon annan att göra ett DNA-prov utan ett samtycke. Enligt den svenska grundlagen är var och en garanterad skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp (2 kap. 6 § första stycket RF).

Det finns dock ett undantag. Enligt föräldrabalken har barnet rätt att väcka talan om fastställande av faderskap. Talan kan också väckas av socialnämnden eller vårdnadshavaren (3 kap. 5 § FB). Endast domstol kan förordna om en DNA-undersökning. Din kompis ska i så fall beredas tillfälle att yttra sig över domstolens förordnandet innan den meddelas (1 § lagen (1958:642) om blodundersökning m.m vid utredning av faderskap).

Om personen vägrar att medverka till utredningen, kan domstolen ålägga först vite och om det inte hjälper kan beslutas om biträde av polisen för att få provtagningen genomförd (2 a § lagen (1958:642) om blodundersökning m.m vid utredning av faderskap).

För att domstolen skulle kunna förplikta din vän att genomgå en DNA-undersökning bör tjejen som kontaktade din kompis framföra bevis som gör det sannolikt att din kompis är fadern till hennes barn.

Sammanfattningsvis kan endast domstolen tvinga din kompis att genomgå en DNA-undersökning.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Har du vidare funderingar, är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Orysia Sich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (351)
2021-04-30 Kan man tvingas att genomföra ett faderskapstest?
2021-04-13 Har jag rätt till faderskapstest?
2021-03-27 Kan man begära ett faderskapstest och vilka konsekvenser kan uppstå om testet skulle visa att man inte är pappa till barnet?
2021-03-20 Hävande av faderskap som har fastställts genom en dom

Alla besvarade frågor (92309)