Är det brottsligt att inte ange vem som är fadern till mitt barn?

2020-09-17 i Faderskap
FRÅGA
Hej! Vad händer om jag skulle bli gravid och pappan inte vill att jag anger honom? Låt säga att jag vill skydda honom och är villig att påstå att faderskapet är okänt, men att en utredning där man frågar min familj och vänner skulle kunna slå fast att jag vet vem det är, och att jag bara vägrar ange honom. Vad blir konsekvenserna för mig? Begår jag ett brott om jag inte anger vem fadern är?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Föräldrabalk (1949:381), nedan kallad FB och till Socialförsäkringsbalk (2010:110), nedan kallad SFB.

Faderskapsutredning

När ett barn föds så är socialnämnden skyldiga att utreda vem som är pappan så att faderskap kan fastställas (2 kapitlet 1 § FB). De gör detta genom att fråga dig om du vet vem pappan är eller om du misstänker vem/vilka som är/skulle kunna vara pappan. Om du inte vet eller väljer att inte berätta så kan socialnämnden fråga andra personer i din närhet om de vet vem som är pappan, sådana personer skulle till exempel kunna vara din familj/vänner (2 kapitlet 4 § första stycket FB).

Om det är så att varken du eller någon annan kan ge socialnämnden någon information som gör att de kan fastställa vem pappan är så kommer faderskapsutredningen att läggas ned och det kommer inte att fastställas någon fader (2 kapitlet 7 § första stycket FB).

Begår du ett brott om du inte anger vem fadern är?

Att du vet vem pappan är men inte berättar detta för socialnämnden är inte brottsligt. Du begår alltså inget brott om du väljer att inte ange vem pappan är. Det spelar ingen roll att socialnämnden vet att du vet vem pappan är men att du ändå inte säger något. Socialnämnden kan inte tvinga dig att berätta vem pappan är.

De konsekvenser som dock kan ske till följd av att du inte berättar vem som är pappan är att du inte kan få något underhållsbidrag av pappan (eftersom det inte finns någon fastställd pappa) som du annars skulle ha rätt till om barnet bor hos dig på heltid (7 kapitlet 2 § första stycket FB). Du kommer också ha svårt att få underhållsstöd, som du kan ha rätt till eftersom du inte får något underhållsbidrag, eftersom du inte har medverkat till att fastställa vem pappan är (18 kapitlet 8 § SFB).

Sammanfattning

Du begår inget brott om du inte anger vem som är pappan till barnet, du kommer dock få svårt att få underhållsbidrag/underhållsstöd om du inte medverkar till att fastställa vem pappan är.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Mvh

Sanna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (350)
2021-04-13 Har jag rätt till faderskapstest?
2021-03-27 Kan man begära ett faderskapstest och vilka konsekvenser kan uppstå om testet skulle visa att man inte är pappa till barnet?
2021-03-20 Hävande av faderskap som har fastställts genom en dom
2021-03-07 Hävande av faderskap

Alla besvarade frågor (91293)