Kan man fastställa faderskap utan att personen är närvarande i domstol?

2020-09-09 i Faderskap
FRÅGA
Hej. Har ni någon aning om hur ofta man fastställt ett faderskap utifrån att modern lämnat sanningsförsäkran i domstol? Barnets far bor i annat land och familjerätten och domstol har ej lyckats få tag på honom.Mvh/Ensamstående
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Fastställande av faderskap
Fastställande av faderskap regleras i Föräldrabalken (FB). Som du påpekar kan en domstol fastställa faderskap (1 kap. 3 § FB). Om faderskap ska fastställas genom dom kan rätten göra det på ett par sätt.

1. Genom en genetisk undersökning som fastställer faderskapet,

2. genom utredning att mannen haft samlag med barnets tid under den tid då barnet ska ha tillkommit och det med hänsyn till omständigheterna är sannolikt att barnet tillkom genom samlaget, eller

3. insemination skett och det är sannolikt att barnet tillkommit genom behandlingen (1 kap. 5 § FB).

I ditt fall är det alltså troligt att fastställande av faderskap kan ske om du haft samlag med mannen under den tid du du blev gravid.

Socialnämnden har till uppgift att försöka utreda faderskap
Socialnämnden är skyldiga att utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs (2 kap. 1 § FB). Socialnämnden ska bland annat hämta upplysningar från modern och andra personer som kan lämna uppgifter (2 kap. 4 § FB). Bedömer sedan socialnämnden att tillräcklig grund för faderskapsfrågan finns ska nämnden kontakta den som antas vara fader för att bekräfta det (2 kap. 5 § FB).

Praxis på området
Jag har hittat två rättsfall som behandlar situation liknande din egen. Rättsfallen som behandlar detta är RH 1991:104, som tyvärr inte finns tillgänglig på lagen.se, samt RH 2000:55.I båda fallen har faderskap bekräftats genom moderns berättelse om samlag med mannen i mannens utevaro. God man har använts för att tillvarata mannens intressen i rättegången då han inte närvarat och inte varit känd. Exempelvis har mödrarna bara haft ett namn att gå på och rätten har beslutat att personen vid detta namn modern har bör fastställas till barnets far. I båda fallen befann sig däremot männen utomlands. God man utsågs för att tillvarata dessa mäns intresse i rätten, detta görs ibland då en part i tvistemål inte är tillgänglig eller kanske inte känd (11 kap. 3 § punkt 4 FB).

Sammanfattning
Utifrån den praxis jag har hittat kan alltså faderskap i vissa fall fastställas om modern har en trovärdig berättelse även om den potentiella fadern inte närvarar i rätten. I dessa fall verkar då god man utses för att tillvarata mannens intressen. Detta innebär däremot inga garantier för att det kan ske i ditt fall. Vill du ha vidare hjälp är du varmt välkommen att boka tid med en av Lawlines jurister.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (344)
2021-02-20 Kan jag avsäga mig min adoptivförälder?
2021-02-19 Häva faderskap
2021-02-11 Faställande av faderskap?
2021-02-11 Fastställande av faderskap

Alla besvarade frågor (89563)