Hur går det till när man fastställer ett faderskap?

2020-10-18 i Faderskap
FRÅGA
Min mor skrev "fader okänd" när jag föddes, jag är idag 50 år och vet vem han är som min mor säger är min fader, kan jag tvinga honom att ta ett faderskapstest nu? Han är lite mer än 80 år och jag skulle gärna vilja ha det på papper om han är min fader eller inte, måste min mor få reda på att jag vill göra en sådan utredning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om faderskap hittar du i föräldrabalken.

Faderskap kan i ditt fall fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § föräldrabalken). Jag kommer att redogöra för de två tillvägagångssätten.

Fastställelse genom bekräftelse
Det första sättet innebär att mannens faderskap fastställas genom en bekräftelse. En sådan bekräftelse ska göras skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av socialnämnden, mannen som faderskapet avser och av dig själv. Eftersom du är myndig kommer din mor inte att behöva medverka (1 kap. 4 § föräldrabalken).

Fastställelse genom dom
Om mannen inte vill bekräfta faderskap så kan det istället fastställas genom dom. Mannens faderskap kommer i sådana fall att fastställas oavsett om han vill eller inte. Rätten ska då förklara att han är din fader efter att det genomförts en genetisk undersökning, dvs. ett faderskapstest (1 kap. 5 § föräldrabalken).

När det gäller fastställelse av faderskap genom dom finns det vissa talerättsregler. Alltså bestämmelser om vem som får väcka talan. Det är endast du som får väcka talan om fastställelse av faderskap i detta fall eftersom du är myndig (3 kap. 5 § föräldrabalken). Skulle mannen vilja väcka en sådan talan får han vända sig till socialnämnden, eftersom han inte har rätt att föra talan om att fastställa sig själv som fader (NJA 1970 s. 347 och RH 1995:85).

Socialnämndens skyldighet att medverka
Skyldigheten för socialnämnden att utreda vem som är far till ett barn gäller fram till dess att barnet fyller 18 år (2 kap. 1 § föräldrabalken). Det finns emellertid inget som hindrar socialnämnden från att hjälpa till med detta om någon som är över 18 år vänder sig till dem för hjälp. De har alltså ingen skyldighet att hjälpa dig, men kan möjligtvis frivilligt hjälpa till.

Sammanfattning
Om mannen är villig att bekräfta faderskapet kan ni skriftligen göra det tillsammans med socialnämnden och två vittnen. Om han emellertid motsätter sig att bekräfta att han är din fader kan det fastställas genom att du väcker talan och han därmed får genomföra ett faderskapstest. Din moder är inte involverad i någon av processerna och behöver därför inte veta att du vill göra en utredning och fastställa faderskap. Du kan vända dig till socialnämnden för att få mer information och möjligtvis hjälp med detta.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.

Med vänliga hälsningar,

Emilia Alfredsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (352)
2021-05-31 Tolka testamenten
2021-04-30 Kan man tvingas att genomföra ett faderskapstest?
2021-04-13 Har jag rätt till faderskapstest?
2021-03-27 Kan man begära ett faderskapstest och vilka konsekvenser kan uppstå om testet skulle visa att man inte är pappa till barnet?

Alla besvarade frågor (93215)